Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRanneklev, Sissel Brit
dc.contributor.authorJensen, Thomas Correll
dc.contributor.authorSolheim, Anne Lyche
dc.contributor.authorHaande, Sigrid
dc.contributor.authorMeland, Sondre
dc.contributor.authorVikan, Hedda
dc.contributor.authorHertel-Aas, Turid
dc.contributor.authorKronvall, Kjersti Wike
dc.contributor.otherRanneklev, Sissel Brit - Project manager
dc.date.accessioned2016-05-13T08:45:48Z
dc.date.accessioned2016-05-18T07:38:54Z
dc.date.available2016-05-13T08:45:48Z
dc.date.available2016-05-18T07:38:54Z
dc.date.issued2016
dc.identifier7029
dc.identifier.citationNIVA-rapport. 45 p. Norsk institutt for vannforskning, 2016nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-577-6764-8
dc.identifier.issn1894-7948
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2389516
dc.description.abstractBygging og drift av vei kan påføre vannmiljøet en rekke ulike belastninger. Her har vi tatt for oss forurenset veivann fra anleggs- og driftsfasen som vil kunne forringe vannmiljøet. Ofte benyttes begrepet sårbar resipient (vannforekomst) når man vurderer en belastning som vannmiljøet utsettes for. Begrepet er sjeldent definert, og kriteriene som ligger til grunn for å vurdere sårbarheten mangler. I denne rapporten har vi definert sårbarhet som: «En vannforekomst sin evne til å tåle og eventuelt restitueres etter aktiviteter eller endringer i miljøforholdene». Med bakgrunn i vannforskriften, naturmangfoldloven og vannfaglig kompetanse har vi samlet kriterier som vi mener er viktige for å vurdere en vannforekomst sin sårbarhet for avrenningsvann fra vei. Kriteriene som bygger på vannforskriften og naturmangfoldloven har blitt sammenstilt i to Excel-baserte regneark, utformet som to matriser. Etter angitte føringer gis hvert kriterium poengscore 1, 2 eller 3, og avhengig av gjennomsnittlig poengscore, klassifiseres vannforekomsten videre i en av tre sårbarhetskategorier: «Lav», «Middels» eller «Høy». Informasjon for vurdering av sårbarhetskriteriene for den aktuelle vannforekomst hentes i hovedsak fra www.Vann- Nett.no, www.Vannportalen.no, www.Naturbase.no og www.artskart.artsdatabanken.no. Matrisene kan benyttes i ulike planleggingsfaser for vurdering av behov for avbøtende tiltak for vannmiljøet under anleggs- og driftsfasen av veiprosjekter. Sårbarhetskriteriene i matrisene er utviklet for bekker, elver og innsjøer, ikke kystvann og grunnvann. Verktøyet (matrisene og rapporten) er beregnet for personer som jobber med vannfaglige problemstillinger i veiplanlegging knyttet til anleggs- og driftsfase.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens vegvesennb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;7029
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/*
dc.titleVannforekomsters sårbarhet for avrenningsvann fra vei under anleggog driftsfasennb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2016-05-13T08:45:48Z
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning / Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural scienses: 400nb_NO
dc.source.pagenumber45nb_NO
dc.identifier.cristin1355523
dc.subject.keywordAvrenningsvann fra vei / Run-off water from roads
dc.subject.keywordNaturmangfoldloven / EU Water Framework Directive
dc.subject.keywordVannforskriften / Water Framework Directive
dc.relation.project12340nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge