Show simple item record

dc.contributor.advisorLeira, Bernt Johannb_NO
dc.contributor.authorAndersen, Anders Horveinb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T12:09:22Z
dc.date.available2014-12-19T12:09:22Z
dc.date.created2013-09-09nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier646806nb_NO
dc.identifierntnudaim:9117nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/238482
dc.description.abstractAbstractThis study gives an overview of the challenges that comes when petroleum activities is moving further north into an arctic environment. The arctic has new challenges, as cold hard weather, snow and ice. The marine structures have to be specialized to cope with the location and new concept has to be developed that is better suited for these situations and they have to be more cost efficient.Some of the new concept that is being developed is drilling rigs that are placed on the seabed, an exploration rig that will be placed on the sea floor, and therefore not be exposed to the hard conditions on the surface. One of these that are being developed is the Norwegian developed Seabed Rig. But a rig on the seabed needs support from the surface to control the drilling operation. So the surface support vessel and support systems needs to withstand the harsh environment and be easy to control. The study gives a summary of some of the support systems and flexible riser solutions that exist and gives a specific recommendation for the concept that will be the best suited for an exploration drilling rig positioned on the seafloor.Of the options that are described, it appeared that the best option for a support vessel to a subsea drilling rig is a small to medium sized ship or semi, and with dynamic positioning (DP) to keep the vessel in position over the rig. The solution will also make it easier to move from the location due to bad weather conditions or ice and come back to start drilling operation.Of the flexible riser solutions considered, the lazy S configuration seems to be the best suited. Design will have to be optimized, but this solution can reduce the loads on the support vessel and be easier to handle when operations have to be stopped and started again due to weather or ice conditions.A short review of alternative programs for analysis of support vessel and riser solutions is included.SammendragDenne rapporten gir en oversikt over de utfordringene en står overfor når petroleumsvirksomheten beveger seg nordover inn i arktisk områder. Arktis har nye utfordringer, som kaldt hardt vær, snø og is. De marine konstruksjoner må være spesialisert for å kunne takle disse utfordringene, og nye konseptet må bli utviklet som er bedre egnet for slike forhold og er mer kostnadseffektivt.Noe av det nye konseptet som er utviklet er rigger som er plassert på havbunnen, en leterigg som plasseres på havbunnen, og er derfor ikke utsettes for de harde forhold på overflaten. Et av disse konseptene er det norsk utviklede Seabed Rig.En borerigg på havbunnen har behov for støtte fra overflaten for å kunne styre boreprosessen, derfor trenger det et overflatestøttefartøy samt støttesystemer som tåler de harde forholdene på overflaten og som også vil være lett å operere. Ved at en for eksempel må raskt frakople boreriggen og trekke ut av området ved dårlig vær og ved ekstreme isforhold. Rapporten gir en oppsummering av noen av de støttesystemer som eksisterer og gir en spesifikk løsning for det beste konsept som vil være best egnet for en leteborerigg plassert på havbunnen.Av alternativene som er beskrevet, ser det ut som at det beste alternativet for et støttefartøy på overflaten til en undervannsborerigg vil være et mindre skip eller semi, med fleksible stigerør og med dynamisk posisjonering (DP) for å holde fartøyet i posisjon over riggen.nb_NO
dc.languageengnb_NO
dc.publisherInstitutt for marin teknikknb_NO
dc.titleAnalyse av mulige løsninger for stigerør og overflatefartøy for undervannsboreriggnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber42nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for marin teknikknb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record