Stipendiatprosjekt: Å skrive for dans : utvikling av koreografisk manus som sjanger (2014-)

"Hvordan kan et koreografisk manus være spesifikt, uten å bli kontrollerende og begrensende for det koreografiske resultatet etter hva språket kan uttrykke? Hvilke forhold kan oppstå mellom det som er skrevet, lest og kroppslig utført når det gjelder tid og kronologi? Hvordan overføre slike erfaringer til det dramaturgiske og strukturelle aspektet i manuskomposisjonen – både når det kommer til solomanus, og manus skrevet for et ensemble? Hvilke metoder kan utvikles for danseren som skal arbeide med et slikt koreografisk manus? Disse er blant kjernespørsmålene i mitt stipendiatprosjekt Å skrive for dans. Utvikling av koreografisk manus som sjanger."