Show simple item record

dc.contributor.authorSandberg, Philip Dixon
dc.date.accessioned2016-03-31T07:47:08Z
dc.date.available2016-03-31T07:47:08Z
dc.date.issued2016-03-31
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2383241
dc.description.abstractOppgaven tar for seg to sammenvevde problemstillinger. Den ene er hvordan kommunene legger til rette for næringsutvikling, mens den andre er hva næringslivet selv er opptatt av når det gjelder næringsutvikling i kommunene. For å svare på problemstillingen er det brukt et casestudie av tre kommuner rundt Oslo; Asker, Skedsmo og Ski. Det er lagt særlig vekt på å studere kommunenes kommuneplaner de siste 20 år (1995 – 2015). I tillegg er det gjennomført intervjuer av offentlige ansatte og private aktører. Deltagelse på konferanser, befaringer i de aktuelle kommunene, datainnsamling og studier av generelle planer og strategier i Oslo-området, har vært viktige elementer i arbeidet. Funnene i analysen viser at kommunenes tilrettelegging for næringsutvikling hovedsakelig er basert på nasjonale trender, regional infrastruktur, kommunenes egne mål, strategier og kommuneøkonomien. Næringslivet fokuserer på demografi, kompetanse, tilgjengelighet, kommunikasjon, forutsigbarhet og langsiktighet i kommuneplanleggingen.nb_NO
dc.description.abstractThe master thesis is focused on two interconnected themes. One is how municipalities prepare for business development. The second is the concerns of business people themselves in relation to business development in the chosen municipalities. To answer the questions involved, I have worked on a case study of three municipalities in the Oslo area; Asker, Skedsmo and Ski. The greatest emphasis is on studies of each municipality’s municipal master plan for the last 20 years (1995 – 2015). In addition, interviews of public servants and private entrepreneurs have been carried out. Important elements in the work include participation in conferences, surveys in the specific municipalities, collection of data and studies of general plans and strategies for the Oslo area. The finds in the analysis demonstrate that the way the chosen municipalities prepare for business development is based on national trends, regional infrastructure, and each municipality’s own aims, strategies and financial situation. The business community focuses on demography, competence, accessibility, communication, predictability and long-term planning.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.rightsNavngivelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/no/*
dc.subjecttilretteleggingnb_NO
dc.subjectnæringsutviklingnb_NO
dc.subjectinfrastrukturnb_NO
dc.subjectkompetansenb_NO
dc.subjecttilgjengelighetnb_NO
dc.subjectforutsigbarhetnb_NO
dc.subjectkommunikasjonnb_NO
dc.subjectkommuneøkonominb_NO
dc.subjectlangsiktighetnb_NO
dc.subjecttrendernb_NO
dc.titleHvordan har kommunenes tilrettelegging for næringsutvikling manifestert seg gjennom de siste 20 år? Case: Asker, Skedsmo og Ski.nb_NO
dc.title.alternativeHow planning for business development in three municipalities has evolved through the last 20 years. Case: Asker, Skedsmo and Ski.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Urbanism and physical planning: 230nb_NO
dc.source.pagenumber124nb_NO
dc.description.localcodeM-BYREGnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 3.0 Norge