Recent Submissions

 • Ansiktsgjenkjenning 

  Narum, Pål Andreas (Bachelor thesis, 2015)
 • Militær navigasjon – dagens teknologi for morgendagens krigføring 

  Espevik, Roar; Hareide, Odd Sveinung; Mjelde, Frode Voll (Others, 2017)
  Maritim navigasjon blander både vitenskap og kunst. En god navigatør tenker både strategisk, operasjonelt og taktisk. Navigatøren planlegger hver reise nøye, og har inngående kunnskap om sin egen plan. Underveis i seilasen ...
 • Developing a High-Speed Craft Route Monitor Window 

  Hareide, Odd Sveinung; Mjelde, Frode Voll; Glomsvoll, Øystein; Ostnes, Runar (Journal article, 2017)
  High-speed navigation in littoral waters is an advanced maritime operation. Reliable, timely and consistent data provided by the integrated navigation systems increases safe navigation. The workload of the navigator is ...
 • VRSS - Virtual Reality Surveillance System 

  Rønningen, Erlend Jakobsen; Kjernaas, Jostein (Bachelor thesis, 2016-12)
  Hensikten med denne bacheloroppgaven har vært å etablere en plattform hvor man kan få en situasjonsforståelse i en farlig situasjon, uten å eksponere seg selv. For oss har dette ført til en større forståelse og takknemlighet ...
 • The battle that never was. The Cold War in Northern Waters 

  Strømmen, Tor Ivar (Conference object, 2016-11)
 • Endring = ledelse + verdsetting 

  Krabberød, Tommy; Espevik, Roar (Others, 2016)
  Temaet for årets siste nummer av Necesse er endring. I år er det 30 år etter Vassdalulykken, ulykken der 16 soldater døde i snøskred under en øvelse på norsk jord i fredstid. Overskriften til TV2 i forbindelse med 30 års ...
 • Mer for mindre 

  Espevik, Roar; Nygard, Helge Olav (Necesse;3, Others, 2016-12)
  RELEVANT LIKEVEL? For 30 år siden dro H.Thomas Johnson og Robert D. Kaplan i gang en debatt om økonomers evne til å gi relevante styringsdata for private virksomheter. Beslutningstakerne hadde behov for strategisk ...
 • Maritime usability study by analysing Eye Tracking data 

  Hareide, Odd Sveinung; Ostnes, Runar (Conference object, 2016)
  The aim of the Integrated Navigation System (INS) on a ship bridge should be to provide the navigator with added value and aid in the complex task of conducting a safe and efficient passage in high speeds in demanding ...
 • Comparative study of the Skjold-class bridge- and simulator navigation training 

  Hareide, Odd Sveinung; Ostnes, Runar (Journal article, 2016)
  This paper presents a comparative analysis of the visual focus of the navigator during a passage in Norwegian littoral waters and in a maritime bridge simulator. The research project collects time distribution data of the ...
 • Realfag og teknologi for marineoffiseren 

  Espevik, Roar; Strand, Gisle; Berle, Ellen (Necesse;2, Others, 2016-10)
  Den Kongelige Norske Marine hadde sitt 200 års-jubileum i 2014. I 2017 er det Sjøkrigsskolens tur. Siden utdanning av marineoffiserer ble den norske stats ansvar, har Sjøkrigsskolen hatt et innhold bestående av teoretiske ...
 • Are good leaders moral leaders? The relationship between effective military operational leadership and morals 

  Olsen, Olav Kjellevold (Doctoral thesis, 2010-05-20)
  This thesis presents selected works investigating the relation between leadership and morals. Given the multitude of moral challenges and the grave consequences of moral transgressions in military operations, we have chosen ...
 • Forsvarets doktrine for maritime operasjoner 

  Unknown author (Book, 2015)
  orsvarssjefens forord Norge er en maritim og arktisk nasjon med globale maritime interesser. Vårt velferdsgrunnlag og nasjonaløkonomi er i stor grad knyttet til de maritime næringer. Forsvarets virksomhet i det ...
 • Måling av fartøys elektriske signatur og miljømessige påvirkninger 

  Brennesvik, Helene Sundby (Bachelor thesis, 2016-06-15)
  Elektrisk signatur er det elektriske feltet et fartøy genererer rundt seg på grunn av de galvaniske egenskapene til metallene det er bygget av. Et elektrisk felt kan ikke måles, på lik linje med et gravitasjonsfelt, men ...
 • Prosjektering av motorstyring 

  Vestvik, Bengt; Falck-Johansen, Christoffer Sandnes (Bachelor thesis, 2016-06-15)
  Sjøkrigsskolen benytter seg av en slepetank med bølgemaskin til undervisning i fag ved skolen. Her kan fartøysmodeller testes i forskjellige simulerte bølger. Dagens oppsett for å generere bølger i tanken er gammelt og ...
 • Ei historisk-strategisk analyse av skandinavisk sjømakt, 1522-1814 

  Strømmen, Tor Ivar (Master thesis, 2016-05-18)
  Utan kjennskap til sjømaktene sine strategiske føremål og føresetnader, så vil ei framstilling av sjøkrigshistoria vere overflatisk, tilbakeskodane og utan fullverdig eller truverdig forklaringsverdi. Ein har då berre ei ...
 • Hvordan kan en dårlig kalibrert logg påvirke posisjonen i Dead Reckoning (død regning) på det elektroniske kartsystemet til Kongsberg? 

  Loddengaard, Thomas (Bachelor thesis, 2016-04)
  I denne oppgaven har jeg undersøkt hvordan en elektromagnetisk logg(EM logg) påvirker Electronic Chart Display and Information System(ECDIS) sin fremstilling av posisjon når man seiler i Dead Reckoning (DR). Når man seiler ...
 • Bibliotekvirksomheten ved Sjøkrigsskolen: Make or buy? 

  Huseby, Joacim Dahl (Bachelor thesis, 2016-04-25)
  Forsvaret innehar oppgaver vi ikke ser oss tjent med å utføre selv. Alternativet er å utkontraktere oppgaven, eller en form for kompromiss. Derfor det noe forenklede uttrykket fra tittelen – ”Make or buy”. Det finnes ...
 • Control of position sensor input to Ecdis on high speed craft 

  Hareide, Odd Sveinung (Master thesis, 2013)
  By 2018 all larger ships are to be equipped with Electronic Chart Display and Information System (ECDIS). The paradigm shift from paper charts to electronic charts has been a technological leap for mariners, and the ...
 • Understanding the Eye of the Navigator 

  Hareide, Odd Sveinung; Ostnes, Runar; Mjelde, Frode Voll (Conference object, 2016)
  The daily job of the navigator has changed significantly with the introduction of electronic navigation and integrated navigation systems. The navigator has progressed from using most of his time to find and fix ...
 • Personellsituasjonen i MTB-våpenet 

  Hareide, Odd Sveinung; Drotningsvik, Øyvind (Master thesis, 2012-06-15)
  Vi har i denne masteroppgaven valgt å ta for oss vår arbeidsplass, MTB-våpenet, og sett på utfordringer i forbindelse med uønsket avgang av personell. Det har i løpet av de siste årene vært stort frafall av personell, ...

View more