Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorImsen, Gunn
dc.contributor.authorAas, Kristin
dc.date.accessioned2016-03-29T12:54:55Z
dc.date.available2016-03-29T12:54:55Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2382876
dc.description.abstractTemaet for denne masteroppgaven er lærernes samarbeid i team. Jeg har gjennom undersøkelsen søkt å finne svar på hvilke arbeidsoppgaver lærerne løser i fellesskap, og hva som påvirker deres prioriteringer. Jeg har også undersøkt tettheten i samarbeidet. Det er interessant å se om tettheten har betydning for den kollegiale læringen som skal foregå innad i hver enkelt skole. Undersøkelsen tar utgangspunkt i fire lærere og to teamledere sine opplevelser av teamsamarbeid. Dataene som fremkommer blir så drøftet opp mot teori om rasjonaliteter og makt, og mot teori som tar for seg forutsetninger for å lære i fellesskap. For å få frem bredde i samarbeidsoppgavene i teamet har jeg en valgt kvalitativ tilnærming til undersøkelsen, med intervju som metode. Relativt omfattende intervju med seks informanter har gitt meg god innsikt i temaet. Analysen av intervjuene viser at lærerne i stor grad arbeider med koordinerende aktivitet i teamet. Arbeidsoppgaver som ofte ikke krever reelt samarbeid. Oppgaver som har potensiale til å fremme kollegial autonomi og læring foregår individuelt eller i selvvalgte grupperinger i kollegiet. Sterk individuell autonomi ser ut til å fremdeles være kjennetegn på lærernes arbeid. Jeg ser at team kan legitimere dette og bidra til konserverende og isolerende praksis gjennom i liten grad prioritere diskusjoner og samarbeid som fører til individuell og kollegial læring. Enkeltpersoner og ulike rasjonaliteter har betydning for hvilke oppgaver lærerne på teamet samarbeider om, og hvordan samarbeidet foregår. I tillegg til de indre maktrelasjonene, har ytre instansers påvirkning på hva lærerne samarbeider om i teamet. Dette pålagte samarbeidet har dårlige vilkår dersom lærerne ikke ser at det vil ha nytt for deres praksis. Samarbeid som lærerne selv tar initiativ til har derimot et annet utgangspunkt. Å etterstrebe en kultur for åpenhet og nysgjerrighet, der uenighet er akseptert ser ut til å ha gode vilkår for utviklende samarbeid.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectlærernb_NO
dc.subjectsamarbeidnb_NO
dc.subjectteamnb_NO
dc.titleLærerteamet som samarbeidsarena : en kvalitativ studie av læreres samarbeidsoppgaver i teamnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel