Digital rapportserie opprettet i 2016. Erstatter de trykte seriene NILU oppdragsrapport og NILU teknisk rapport.
ISSN 2464-3327.

Recent Submissions

 • Deposition of major inorganic compounds in Norway 2012‑2016 

  Aas, Wenche; Hjellbrekke, Anne-Gunn; Fagerli, Hilde; Benedictow, Anna (NILU report;41/2017, Research report, 2017)
  This report contains estimates of atmospheric deposition of major inorganic compounds in Norway for the period 2012 to 2016 using two different methods, one observational based method while the other combining atmospheric ...
 • Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Bergen 

  Høiskar, Britt Ann Kåstad; Sundvor, Ingrid; Johnsrud, Mona; Haug, Tormod W.; Solli, Hilde (NILU rapport;15/2017, Research report, 2017)
  Tiltaksutredningen, med handlingsplan og tiltak, skal bidra til å redusere luftforurensningen til et nivå som tilfredsstiller kravene i forurensningsforskriften. Tiltaksutredningen omfatter en kartlegging av luftkvaliteten ...
 • Målinger i Lillestrøm sentrum for utredning av hovedkilder til svevestøvforurensning. Februar - april 2017. 

  Hak, Claudia (NILU rapport;38/2017, Research report, 2017)
  Et måleprosjekt for å utrede hovedkildene til svevestøvforurensning i Lillestrøm ble gjennomført i perioden februar – april 2017. Studien var et samarbeidsprosjekt mellom Skedsmo kommune og NILU. Målinger av svevestøv ...
 • Kartlegging av svevestøv i datasenter på Fet. Måling av PM10 og PM2,5 hos Digiplex. 

  Uggerud, Hilde Thelle (NILU rapport;36/2017, Research report, 2017)
  NILU fikk i oppdrag av Digiplex å kartlegge forekomsten av svevestøv i deres datasenter på Fet, Romerike. Formålet med prosjektet var å kartlegge svevestøvkonsentrasjonen (PM10 og PM2,5) i korridoren og datahallene, samt ...
 • Svevestøvmåling i bydel Fana langs FV546. 23. desember 2016 - 31. desember 2017. 

  Hak, Claudia (NILU rapport;2/2018, Research report, 2018)
  På oppdrag fra Statens vegvesen Region vest har NILU utført målinger av PM10 og PM2.5 ved et boligområde ved Fanavegen (Bergen kommune). Støvende aktivitet i forbindelse med anleggsarbeid genererer svevestøv til sjenanse ...
 • Monitoring of greenhouse gases and aerosols at Svalbard and Birkenes in 2016 - Annual report 

  Myhre, Cathrine Lund; Svendby, Tove Marit; Hermansen, Ove; Lunder, Chris Rene; Fiebig, Markus; Fjæraa, Ann Mari; Hansen, Georg Heinrich; Schmidbauer, Josef Norbert; Krognes, Terje (NILU report;39/2017, Research report, 2017)
  The report summaries the activities and results of the greenhouse gas monitoring at the Zeppelin Observatory situated on Svalbard in Arctic Norway during the period 2001-2016, and the greenhouse gas monitoring and aerosol ...
 • Screening of PFAS and Dechlorane compounds in selected Arctic top predators 

  Schlabach, Martin; Gabrielsen, Geir Wing; Herzke, Dorte; Hanssen, Linda; Routti, Heli; Borgen, Anders (NILU report; 40/2017, Research report, 2017)
  This report summarizes the findings of a screening study into the occurrence of selected perfluorinated compounds (PFCs) and dechloranes in Arctic top predators. The emerging PFCs F53 F53B, and PFBS were not detected neither ...
 • Environmental pollutants in the terrestrial and urban environment 2016 

  Herzke, Dorte; Nygård, Torgeir; Heimstad, Eldbjørg Sofie (NILU report;33/2017, Research report, 2017)
  We analysed biological samples from the terrestrial and urban environment for various inorganic and organic contaminants in the Oslo area. A foodchain approach was used, in order to detect bioaccumulation of the different ...
 • PAH measurements in air and moss around selected industrial sites in Norway 2015 

  Halse, Anne Karine; Uggerud, Hilde Thelle; Schlabach, Martin; Steinnes, Eiliv (NILU report; 23/2017, Research report, 2017)
  On request from the Norwegian Environment Agency a pilot study of atmospheric deposition of PAH around industrial enterprises in Norway has been carried out. The participation was voluntary and 10 industries located at 10 ...
 • Johan Castberg-feltet i Barentshavet. Oppdatering av OR 25/2014. 

  Berglen, Tore Flatlandsmo; Tønnesen, Dag Arild; Solberg, Sverre (NILU rapport; 14/2017, Research report, 2017)
  Miljøkonsekvensene av fremtidige utslipp til luft fra Johan Castberg-feltet i Barentshavet er vurdert. Tidligere beregninger med WRF-EMEP-modellen er benyttet. CO2, CH4 og NMVOC er vurdert utfra deres bidrag til økt ...
 • Screening programme 2016 - Selected compounds with relevance for EU regulation 

  Schlabach, Martin; van Bavel, Bert; Lomba, Jose Antonio Baz; Borgen, Anders; Fjeld, Eirik; Halse, Anne Karine; Nikiforov, Vladimir; Nizzetto, Pernilla Bohlin; Reid, Malcolm James; Rostkowski, Pawel Marian; Vogelsang, Christian (NILU report; 34/2017, Research report, 2017)
  This report summarizes the findings of a screening study into the occurrence of selected solvents, siloxanes, flame retardants, bisphenols and other PBT compounds in effluents, sewage sludge, surface water, sediments, house ...
 • Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet kalenderåret 2016. 

  Berglen, Tore Flatlandsmo; Dauge, Franck Rene; Andresen, Erik; Svendby, Tove Marit; Tønnesen, Dag Arild; Vadset, Marit; Våler, Rita Larsen (NILU rapport;32/2017, Research report, 2017)
  Smelteverkene i NV-Russland slipper ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Utslippene påvirker luft- og nedbørkvalitet i grenseområdene. Miljøovervåkingen viser at grenseverdier for SO2 er overholdt på Svanvik ...
 • Monitoring of environmental contaminants in air and precipitation, annual report 2016 

  Nizzetto, Pernilla Bohlin; Aas, Wenche; Warner, Nicholas Alexander (NILU report;17/2017, Research report, 2017)
  This monitoring report presents 2016 data and time-trends for the Norwegian programme for long-range atmospheric transported contaminants. The results cover 122 organic compounds and 11 heavy metals. The organic contaminants ...
 • Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation: Annual report 2016 

  Svendby, Tove Marit; Hansen, Georg Heinrich; Stebel, Kerstin; Dahlback, Arne (NILU report;31/2017, Research report, 2017)
  This report summarizes the results from the Norwegian monitoring programme on stratospheric ozone and UV radiation measurements. The ozone layer has been measured at three locations since 1979: in Oslo, Tromsø/Andøya and ...
 • Monitoring of long-range transported air pollutants in Norway, Annual Report 2016. 

  Aas, Wenche; Fiebig, Markus; Solberg, Sverre; Yttri, Karl Espen (NILU report;18/2017, Research report, 2017)
  This report presents results from the monitoring of atmospheric composition and deposition of air pollution in 2016, and focuses on main components in air and precipitation, particulate and gaseous phase of inorganic ...
 • CITI-SENSE. Final report on methodology. Deliverable 6.4, Work Package 6. 

  Fredriksen, Mirjam; Bartonova, Alena; Knezevic, Z.; Kobernus, Michael John; Liu, Hai-Ying; Santiago, L.; Schneider, Philipp; Tamilin, A. (NILU report; 29/2016, Research report, 2017)
  This document is a technical description of the CITI-SENSE main products described in the CITI-SENSE portfolio of products. These products were developed, extended or adjusted in the CITI-SENSE project to fulfil and maintain ...
 • Luftkvalitetsberegninger for Oslo. Faglig innspill til revidert tiltaksutredning for luftkvalitet i Oslo 2017-2020. 

  Høiskar, Britt Ann Kåstad; Sundvor, Ingrid; Grythe, Henrik (NILU rapport; 29/2017, Research report, 2017)
  Etter pålegg fra Miljødirektoratet, skal Oslo kommune revidere Tiltaksutredning for luftkvalitet i Oslo og Bærum 2015-2020. I forbindelse med dette arbeidet har NILU fått i oppdrag av Oslo kommune ved Bymiljøetaten å foreta ...
 • Oppfølgende målinger, Nationaltheatret stasjon. Innemiljø, Narvesenkiosken. 

  Tønnesen, Dag (NILU rapport; 20/2017, Research report, 2017)
  Målinger av innemiljø i Narvesenkiosken på Nathionaltheatret stasjon viser overholdelse av retningslinjer for relativ fuktighet og konsentrasjon av CO2. Retningslinje for temperatur er overholdt i hele måleperioden bortsett ...
 • NILU's Strategic Institute Initiatives (SIS) 2016 

  Aas, Wenche; Pran, Elise Rundén; Breivik, Knut; Sundseth, Kyrre; Høiskar, Britt Ann; Platt, Stephen Matthew; Castell, Nuria; Schlabach, Martin (NILU report; 12/2017, Research report, 2017)
  Each of NILU’s Strategic Institute Initiatives (SIS) is required to deliver a popular science report annually to the Research Council. This report contains NILU’s final reports for the SIS-projects that ended in 2016, and ...

View more