Show simple item record

dc.contributor.authorHagman, Camilla H. Corneliussen
dc.contributor.otherHagman, Camilla H. Corneliussen - Project manager
dc.date.accessioned2016-03-21T12:45:27Z
dc.date.accessioned2016-03-23T10:09:23Z
dc.date.available2016-03-21T12:45:27Z
dc.date.available2016-03-23T10:09:23Z
dc.date.issued2016
dc.identifier7008
dc.identifier.citationNIVA-rapport. 46 p. Norsk institutt for vannforskning, 2016nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-577-6743-3
dc.identifier.issn1894-7948
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2382721
dc.description.abstractNIVA har i 2015 gjennomført en undersøkelse av forholdene i Trehørningsvassdraget og Søndre Heggelivann i samarbeid med Asker og Bærum vannverk og Bærum kommune, på oppdrag fra sistnevnte. Det ble lagt vekt på algesamfunnet i innsjøene og cyanobakterier, for å avdekke evt. årsaker til luktproblemer. Undersøkelsen viste at det er generelt gode forhold i innsjøene, med unntak av noe dårlig siktedyp. Farge, TOC og totalt fosfor har økt siden forrige undersøkelser. Det er lite algebiomasse, og samfunnet er som forventet i norske skogssjøer med relativt lite diversitet og få arter. Det er også lite cyanobakterier, for det meste vanlige arter som ikke er kjent å forårsake problemer eller oppblomstringer, med unntak av algen Dolichospermum lemmermannii som til tider forårsaker oppblomstringer i Aurevann. Dybdeprofiler av både klorofyll og phycocyanin viser ingen avvik eller overraskelser i vannmassene under prøvetakingsdyp. Det var også i 2015 episoder med klager på lukt, på samme tidspunkt som økt mengde D. lemmermannii samt påvisning av geosmin. Dette var også i etterkant av kraftige nedbørsperioder med avrenning fra nedbørsfeltet og økt farge og TOC i Aurevann.nb_NO
dc.description.abstractIn 2015, NIVA conducted a survey of the conditions in the Trehørning watercourse and Lake Søndre Heggelivann, in cooperation with Asker and Bærum waterworks and Bærum municipality, on assignment from the latter. 6 rounds of sampling were made from May till September, where relevant parameters for surveillance and environmental conditions and suitability for drinking water sources was measured. Focus was put on the algal composition in the lakes, and to cyanobacteria, to reveal potential causes of the odor problems that occur from time to time in Aurevann and in the drinking water. Data from 2015 is compared with previous surveys (1991, 2002-2003 and 2004) to reveal any changes.nb_NO
dc.description.sponsorshipBærum kommunenb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;7008
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/*
dc.titleMiljøtilstand i Aurevann, Trehørningsvassdraget og Søndre Heggelivann 2015 med fokus på cyanobakterier og luktproblemer.nb_NO
dc.title.alternativeEnvironmental conditions in Lake Aurevann, the Trehørning watercourse and Lake Søndre Heggelivann 2015 with focus on cyanobacteria and odor problemsnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2016-03-21T12:45:27Z
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning / Norwegian institute for water research
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural scienses: 400nb_NO
dc.source.pagenumber46nb_NO
dc.identifier.cristin1346334
dc.subject.keywordCyanobakterier / Cyanobacteria
dc.subject.keywordDrikkevann / Drinking water
dc.subject.keywordLukt og smaksproblematikk / Taste and odor problems
dc.subject.keywordMiljøovervåkning / Environmental monitoring
dc.relation.project15235nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge