Show simple item record

dc.contributor.authorDalsbø, Therese Kristineen
dc.contributor.authorSmedslund, Geiren
dc.date.accessioned2011-06-21T09:44:50Znb_NO
dc.date.accessioned2016-02-08T14:26:07Z
dc.date.available2011-06-21T09:44:50Znb_NO
dc.date.available2016-02-08T14:26:07Z
dc.date.issued2009-07-23nb_NO
dc.identifier.citationRapport fra Kunnskapssenteret 18/2009en
dc.identifier.isbn978-82-8121-283-1nb_NO
dc.identifier.issn1890-1298nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2378543
dc.description.abstractBakgrunn Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i januar 2009 ioppdrag fra Helse Sør-Øst å oppsummere tilgjengelig forskning om effektiv rusbehandling. Etter muntlige avklaringer i juni ble bestillingen spisset til å gjeldeet litteratursøk med sortering. Metode Vi søkte i databasene OVID MEDLINE, OVID PsycInfo, Cochrane Library of Systematic Reviews og DARE. Søket inneholdt termer for kokain og behandling. I MEDLINE og PsycInfo ble søket avgrenset med søkefilter for systematiske oversikter. Resultat: Søket ga 223 treff totalt, etter duplikatsjekk. 165 referanser ble ekskludert og 58 referanser ble vurdert som mulig relevante. Dette er referanser til oversiktsartikler av ulik kvalitet. Vi har ikke lest artiklene i full tekst eller vurdert den metodiske kvaliteten.en
dc.language.isonoben
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Kunnskapssentereten
dc.relation.ispartofseries18/2009en
dc.relation.urihttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Litteraturs%C3%B8k+%E2%80%93+Behandling+av+kokainavhengighet.6738.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.titleLitteratursøk – Behandling av kokainavhengighetno
dc.typePeer revieweden
dc.typeResearch reporten
dc.identifier.cristin318958
dc.contributor.departmentNOKCen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record