Nye registreringer

 • Lederskap, makt og cyber 

  Jøsok, Øyvind (Journal article; Peer reviewed, 2018-10)
  Militære operasjoner beskrives som stadig mer komplekse. I denne teksten drøftes cyberdomenet som drivkraft for denne utviklingen. Det argumenteres for at cyberdomenet har betydning for organisering av stridskreftene innen ...
 • Can you teach an old seadog new tricks? Experimental evaluation of BRM training in the commercial fleet 

  Tvedt, Sturle Danielsen; Espevik, Roar; Oltedal, Helle Asgjerd; Fjeld, Guro Persdotter; Mjelde, Frode Voll (Journal article; Peer reviewed, 2018-10)
  Objective: The objective of the present study was to evaluate the effectiveness of Crew Resource Management (CRM) training in the commercial shipping fleet – termed Bridge Resource Management (BRM) training. Background: ...
 • Fremtidens autonome ubemannede kapasiteter i Sjøforsvaret 

  Hareide, Odd Sveinung; Relling, Tore; Pettersen, Andre; Sauter, Alexander; Mjelde, Frode Voll; Ostnes, Runar (Journal article; Peer reviewed, 2018-10)
  Sjøforsvaret har en lang historie med å utnytte ny teknologi for å øke den operative evne. Denne artikkelen tar sikte på å gi leseren økt forståelse av hva autonomi er, og hvordan dette kan nyttiggjøres i Sjøforsvaret. ...
 • An Attack on an Integrated Navigation System 

  Lund, Mass Soldal; Hareide, Odd Sveinung; Jøsok, Øyvind (Journal article; Peer reviewed, 2018-10)
  Maritime cyber security is emerging as a field as reports of cyber attacks against computerized maritime systems have started arriving. Modern vessels are equipped with computerized systems for navigation employing the ...
 • “The good, the bad or the ugly?” Ei undersøking om betydninga av å oppleve seg som moralsk god i militære operasjonar – og implikasjonar for operativt lederskap 

  Olsen, Olav Kjellevold (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
  Denne artikkelen ser på betydinga av at operativt personell opplever seg som moralsk gode i utføringa av krevjande oppdrag og operasjonar. Ei slik positiv moralsk sjølvoppleving kan stå under sterkt press i militære ...
 • God under press? En operasjonalisering av moralsk robusthet i krevende operative situasjoner 

  Olsen, Olav Kjellevold; Hystad, Sigurd; Harris, Anette (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
  Denne artikkelen prøver å forstå hva som skal til for at et menneske skal klare å handle moralsk i situasjoner preget av kompleksitet, risiko og alvorlige konsekvenser ved feilhandlinger. Artikkelen identifiserer ulike ...
 • Maktlaben: et situasjonsbasert perspektiv på lederutvikling 

  Firing, Kristian; Skarsvåg, Kåre Inge (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
  Forfatterne presenterer en intim opplevelse fra lederutvikling ved Luftkrigsskolen. Bakteppet for undersøkelsen er at militært personell utfordres av sosialpsykologiske mekanismer og kan stå i fare for å miste seg selv i ...
 • Norske militærkodekser 

  Lunde, Nils Terje (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
  I artikkelen analyseres norske militærkodekser, fra middelalderens hirdmannsed, via den militære troskapsed fra slutten av 1600-tallet til soldatformaningen som erstattet troskapseden fra slutten av 1800-tallet. Ansatser ...
 • Moralisk stress - professionella möten med moraliskt laddade situation 

  Larsson, Gerry; Nilsson, Sofia; Waaler, Gudmund (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
  I den här artikeln beskrivs den moraliska stressreaktionens karaktär och hur den påverkas av individuella och kontextuella förhållanden. Vi presenterar ett antal starkt moraliskt stressande situationer som professionell ...
 • Moral og danning for det uforutsette: intuitiv kunnskap i risikonettverkssamfunnet 

  Sæverot, Herner; Torgersen, Glenn-Egil (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
  Bedrag er et virkemiddel i både krig og fred. Men, for bedre å lære og avsløre bedragets innhold og motiv, trengs spesifikke pedagogiske metoder. Vårt pedagogiske hovedargument i denne artikkelen er for å avsløre et bedrag, ...
 • Moralens rolle i det operative området i lys av klokskap eller praktisk visdom 

  Brunstad, Paul Otto (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
  Denne artikkelen forstår det operative områdets egenart som en liminalsone eller som et grenseområde preget av usikkerhet og kompleksitet. Det unike ved et hvert operativt grenseområde gjør det vanskelig å anvende klare ...
 • Motivasjon til å handle moralsk 

  Manger, Terje (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
  Denne artikkelen handler om moralsk motivasjon. Folkerettslige prinsipper, regler og lover beskriver hvordan man skal opptre i operative tjenester, men å opptre moralsk, både innenfor militære-, akuttmedisinske- og andre ...
 • Avstand og nærhet som militæretisk utfordring 

  Waaler, Gudmund; Berntsen, Tor Arne S.; Larsson, Gerry; Nilsson, Sofia (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
  Soldater er i dag i besittelse av våpensystemer som gjør det mulig for dem å ta liv på stor avstand. I denne studien drøfter vi hvilken betydning avstand og nærhet har for opplevelsen av moralsk stress og moralsk ansvarsfølelse ...
 • Team og moralsk handlekraft 

  Espevik, Roar (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
  I mange sikkerhetskritiske organisasjoner må team ta vanskelige og moralske valg i pressede situasjoner. I artikkelen diskuteres hvilken kompetanse som er nødvendig. Felles moralske mentale modeller holdes frem som en ...
 • Å ta liv i kamp. - En operativ, moralsk og psykologisk utfordring 

  Waaler, Gudmund; Monsen, Rolf Eivind; Larsson, Gerry; Nilsson, Sofia (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
  I denne studien kartlegger vi hvordan det oppleves å ta liv i kamp. I forlengelse av det drøfter vi hva som skal til for å bli i stand til å drepe i skarpe operasjoner. Studien viser at soldater ikke opplever moralsk stress ...
 • Organisasjonsrettferdighet: usikkerhet og tillit i kritiske arbeidssituasjoner 

  Enoksen, Elisabeth (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
  Det er økende erkjennelse internasjonalt om viktigheten av at ansatte på ulike arbeidsplasser opplever å bli behandlet rettferdig. I enkelte yrker vil dette være mer avgjørende enn i andre. Målet med artikkelen er å belyse ...
 • Promoting the moral sensitivity of police and military personnel 

  Katsarov, Johannes; Christen, Markus (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
  To make good decisions, people must be able to identify the ethical features of a situation, i.e., to notice when and how the welfare of others and ethical values are at stake. In the work of military and law enforcement ...
 • Seksuell trakassering i operative miljøer 

  Matthiesen, Stig Berge; Olsen, Olav Kjellevold (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
  Denne artikkelen peker på uønsket seksuell oppmerksomhet, og særlig seksuell trakassering, som en viktig utfordring for Forsvaret som operativ organisasjon. Dette begrunnes både ut fra relativt høye prevalenstall – og ut ...
 • Combating Conflict-Related Sexual Violence 

  Holen, Sine Vorland; Vermeij, Lotte (Journal article, 2017)
  To mark the 17th anniversary of United Nations Security Council Resolution 1325 on Women, Peace and Security, two experts look at how far we have come in the fight to eradicate sexual violence in conflict and at how NATO ...
 • Den lange og blodige beleiringen 

  Slåtten, Martin Lau; Saxi, Håkon Lunde (Journal article, 2018)
  Mer enn 100.000 ble drept under Bosnia- krigen mellom 1992 og 1995. Sarajevo var utsatt for den lengste og blodigste beleiringen av en europeisk by siden annen verdenskrig. Den kostet over 10.000 sivile livet – hvorav ...

Vis flere