Recent Submissions

 • Allierte forsterkninger og øvelser i Norge 2000 - 2014. Hvor godt er vi forberedt? 

  Tveiten, Ingjald (Oslo files on Defence and Security;03/Desember, Research report, 2016)
  In this study, Tveiten examines the development of Host Nation Support (HNS) in Norway from 2000 to 2014, and how HNS is perceived to affect relations between Norway and its allies. Norway has a long history of providing ...
 • Turkey after the coup attempt 

  Haugom, Lars (IFS Insights;4, Research report, 2016)
  This IFS Insight examines the 15 July 2016 coup attempt in Turkey and its implications for relations between the Turkish military, government and society.
 • Evne til læring? Erfaringshåndtering i Afghanistan 

  Nesheim, Inda (Militære studier;6, Research report, 2016)
  For the Norwegian Armed Forces, participation in international operations has long been important. Norway’s NATO mission in Afghanistan (2001–2014) was the country’s most extensive military engagement since the Second World ...
 • Canada og Norge i nordområdene og NATO 

  Østhagen, Andreas; Hilde, Paal Sigurd (IFS Insights;3/2016, Research report, 2016)
  Denne IFS Insighten gir en oversikt over det canadiske perspektivet på sentrale spørsmål innenfor utenriks- og sikkerhetspolitikk og sammenligner med norske syn.
 • Forsvarskommisjonen av 1946: planleggingen av norsk etterkrigsforsvar på 1940-tallet 

  Gjeseth, Gullow (Oslo files on Defence and Security;02, Research report, 2016)
  The recommendations of the Defence Commission of 1946 have been portrayed in defence literature as having had little relevance to the establishment of Norway’s post-war defence posture. Gullow Gjeseth argues against this ...
 • Overraskelsesangrep i operasjoner: Utnyttelse og håndtering 

  Strøm, Lars (Militære studier;5/2016, Research report, 2016-09-21)
  Surprise attacks are a fundamental and lasting part of warfare and diplomacy. They possess such force-multiplying power that countless nations and their militaries throughout history have tried to exploit their fruits ...
 • North Korea in 2016: A new normal? 

  Bowers, Ian (IFS Insights;2/2016, Research report, 2016)
  This IFS Insight examines the political and strategic ramifications of North Korea’s evolving nuclear and missile programmes.
 • Russlands Nato-politikk 

  Bruusgaard, Kristin Ven (IFS Insights;1, Research report, 2016)
  Hovedpunkter: Russland og Nato har i dag ingen felles forståelse av hva et stabilt og sikkert Europa innebærer: dette forhindrer konstruktivt samarbeid. Russland vil bruke militære og ikkemilitære virkemidler for å ...
 • Norske kampfly i krig: Bombing på klare betingelser? 

  Husby, Gabriel (Militære studier;3-4/2016, Research report, )
  This comparative study examines Norway’s use of fighter jets in four military campaigns after the Cold War. Using a foreign policy analysis model that incorporates variables from several analytical levels, the study aims ...
 • Nye norske ubåter: Sikkerhetspolitikk for fremtiden? 

  Norheim, Kay (Militære studier;2/2016, Research report, 2016)
  Norway is on the verge of buying new submarines. This study is an unclassified strategy analysis of why submarines should be part of the Norwegian Navy in the future. Due to shifting strategic circumstances, long-term ...
 • Kampen om Svalbard, 2030: Norsk eller russisk dominans 

  Keyser-Amundsen, Christian (Militære studier;1/2016, Research report, 2016)
  This thesis addresses the contribution and role of the Royal Norwegian Navy in a crisis situation in the High North as well as the capability and capacity challenges it faces meeting the potential threats in the region. ...
 • Terrorangrepet i Oslo - Forsvarets håndhevelsesbistand og samarbeid med Oslo-politiet etter 22. juli 

  Thomstad, André Berg (Oslo files on Defence and Security;1/2016;, Research report, 2016)
  Terrorangrepet 22. juli 2011 avdekket store mangler innen samfunnets evne til å håndtere alvorlige og særlig skadevoldende hendelser. 22. juli-kommisjonen kritiserte det tverrsektorielle samarbeidet mellom politiet og ...
 • Norges bidrag til FN-operasjonene i Somalia. UNOSOM I og II (1992–1993). 

  Slåtten, Martin Lau (Oslo files on Defence and Security;2/2015, Research report, 2015)
  Med 25 kg skismøring i bagasjen ankom et norsk stabskompani Somalias hovedstad Mogadishu julen 1992. Martin Lau Slåtten skriver om et år fylt av prøvelser og de politiske/departementale og forsvarsfaglige betingelsene som ...
 • Styrk forsvarsevnen - ta Marinen i bruk! Personellutfordringer, beredskap og stridsevne i Sjøforsvaret 

  Gjelsten, Roald (Oslo files on Defence and Security;01, Research report, 2015)
  Roald Gjelsten tar for seg kompetanseproduksjonen i Marinen fra 1960-tallet og fram til i dag. Hvordan kan HR-politikk brukes til å øke Marinens kampkraft? Siden slutten av den kalde krigen har Marinen blitt redusert ...
 • Etterretning i NATO. Fra ambisjon til feilslått reform? 

  Norheim, Per Kristian (Militære studier;6/2015, Research report, 2015)
  This thesis explores the motivational origins of NATO’s Knowledge Development (KD) concept. Given its degree of implementation in the alliance command structure, KD might or might not have led to enhanced military ...
 • Humanitær intervensjon: Når, hvor - og hvorfor ikke? 

  Hjelmesæth, Marius (Militære studier;5, Research report, 2015)
  In the post-Cold War era, we have seen an increasing number of innocent civilians exposed to grave threats and violent attacks, especially in failed states. In 2005, the UN doctrine of Responsibility to protect (R2P) ...
 • Norges Russland-retorikk : fra brobygging til fiendebilder 

  Nilssen, Andrea Sofie (Militære studier;4/2015, Others, 2015)
  Over the last two years, the perceptions and opinions about Russia in Norwegian society have been drastically altered. During the escalating conflict in Ukraine in 2014, Norwegian ministers repeatedly made statements and ...
 • Norske spesialstyrker: Fra skjult ressurs til politisk spydspiss 

  Hammersmark, John Inge (Militære studier;03/2015, Others, 2015)
  This thesis analyses the evolution of Norway’s Special Operations Forces (SOF) from 1998 to 2010, paying particular attention to NORASOC, the Norwegian Army Special Operations Commando (FSK, formerly FSK/HJK). Since its ...
 • Risk-taking attitudes and behaviors among military personnel in dangerous contexts. A categorized research bibliography 

  Sookermany, Anders McD; Sand, Trond Svela; Breivik, Gunnar (Moving soldiers/Soldaten i bevegelse;01/2015, Others, 2015)
  The purpose of this edition of Moving Soldiers is to present a categorized overview of research related to risk-taking attitudes and behaviors in military contexts. The bibliography is grounded in a larger project – ...
 • Når samfunnet lammes. Militær bistand ved et dataangrep 

  Gustavsen, Ingunn Harildstad (Others, 2015)
  This study examines the role of military support to civil authorities in the event of a national cyber crisis in Norway, with special emphasis on the Norwegian Cyber Force. In later years, Norway’s nationwide mobile ...

View more