1.1.2016 ble Høgskolen i Telemark og Høgskolen i Buskerud og Vestfold slått sammen til Høgskolen i Sørøst-Norge
Utover 2017 er vi i en prosess der de to vitenarkivene, Teora for HiT og HBV Brage for HBV skal slås sammen.

Du vil derfor kunne oppleve endringer fra dag til dag eller at du kommer over samlinger uten innhold. Dette fordi vi jobber med sammenslåingen av de to vitenarkivene.

Collections

Recent Submissions

View more