Show simple item record

dc.contributor.authorHolien, Håkon
dc.date.accessioned2016-01-04T08:08:46Z
dc.date.available2016-01-04T08:08:46Z
dc.date.issued2016-01-04
dc.identifier.isbn978-82-7456-744-3
dc.identifier.issn1504-6354
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2372380
dc.description.abstractOppdatert kunnskap om utbredelse og økologi for oresinoberlav Ramboldia subcinnabarina, trønderringlav Rinodina disjuncta, granfiltlav Fuscopannaria ahlneri og trønderlav Erioderma pedicellatum er presentert. Alle artene er rødlistet i kategori EN eller CR og er knyttet til boreal regnskog av ulike typer. Oresinoberlav er totalt registrert i 15 lokaliteter i Norge og er ikke påvist ellers i Europa, men forekommer i vestlige Nord-Amerika. Arten vokser pr dato med sikkerhet i kun 5 av lokalitetene, men det antas et det er et visst mørketall på forekomst. Oresinoberlav er kun kjent fra løvtrær som gråor og rogn og har optimum i oredominerte kantskoger langs bekker og mindre elver. Trønderringlav er totalt registrert i 48 lokaliteter i Norge og er ikke påvist ellers i Europa, men forekommer på Kanariøyene og i vestlige Nord-Amerika. Arten antas å fortsatt vokse i mindre enn halvparten av disse lokalitetene i dag. Trønderringlav er kun kjent fra løvtrær, vesentlig gråor og rogn og har optimum i oredominerte kantskoger langs vassdrag og i rike granskoger med innslag av løvtrær. Granfiltlav er totalt registrert i 71 lokaliteter i Norge og forekommer ellers i Europa kun sparsomt i tilgrensende deler av Sverige. Utenfor Europa er granfiltlav kjent fra Nord-Amerika, Russlands stillehavskyst og Japan, trolig også fra Kina. I granområdene i Midt-Norge er mer enn 80 % av forekomstene utenfor reservat gått tapt. De rikeste forekomstene er i grandominerte naturreservat med boreal regnskog samt i et par løvdominerte områder i Nordland. Granfiltlav vokser primært på grankvister i leirraviner, men finnes også på løvtrær, særlig rogn, i de nordligste lokalitetene. Trønderlav er totalt registrert i 7 lokaliteter i Norge og fantes ellers i Europa tidligere bare i et lite område i Värmland i Sverige hvor den er utryddet. Ellers i verden finnes arten på begge sider av Beringstredet og i østlige Nord-Amerika. Trønderlav finnes i dag kun i en av lokalitetene i Nord-Trøndelag og i en fossesprut-lokalitet i Hedmark. Arten vokser på tynne kvister av gran i fuktig miljø. Den viktigste trusselfaktoren mot de fire lavartene som er omtalt her er habitatødeleggelse som følge av flateskogbruket. Andre trusselfaktorer er utbygging til bl.a. veger og jordbruksformål og store bestand av hjortevilt samt det forhold at populasjonene er små og isolerte og sårbare for tilfeldige hendelser. Forurensning anses som en mindre trussel mot artene.nb_NO
dc.description.sponsorshipFylkesmannen i Nord-Trøndelagnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesUtredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;177
dc.subjectboreal reagnskognb_NO
dc.subjectgranfiltlavnb_NO
dc.subjecthandlingsplannb_NO
dc.subjectlavnb_NO
dc.subjectoresinoberlavnb_NO
dc.subjecttrønderlavnb_NO
dc.subjecttrønderringlavnb_NO
dc.subjectutbredelsenb_NO
dc.titleFaggrunnlag til handlingsplan for fire lavarter i boreal regnskognb_NO
dc.typeOthersnb_NO
dc.source.pagenumber59 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record