Show simple item record

dc.contributor.advisorAamo, Kjell Olavnb_NO
dc.contributor.authorVatne, Andrenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:46:26Z
dc.date.accessioned2015-12-22T11:44:57Z
dc.date.available2014-12-19T13:46:26Z
dc.date.available2015-12-22T11:44:57Z
dc.date.created2011-06-20nb_NO
dc.date.issued2006nb_NO
dc.identifier424949nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2370177
dc.description.abstractÅ kjøre med riktig lufttrykk i bildekkene kan bidra med store samfunnsmessige besparelser. Det vil føre til mindre slitasje på veier og dekk som igjen fører til at bilen går mer økonomisk og det blir mindre forurensning. Det vil også føre til en økt trafikksikkerhet, ulykker kan unngås og liv spares. ADK (Automatisk dekktrykk kontroll) er et slik prosjekt som er med på å utvikle produkter som kan overvåke lufttrykket. Prosjektet går ut på å finne en mulighet til å integrere RFID (Radio Frekvens IDentifikasjon) brikker inn i selve ventilen. Et varslings system som sier ifra om man kjører med riktig lufttrykk.I denne oppgaven ble det sett på frekvensene 2.45 GHz og 868 MHz. Oppgaven tar først for seg den teorien som er relevant for å se på hvordan brikken kommuniserer med leserenheten. Det ble foretatt simuleringer av et bildekk ved hjelp av et simuleringsverktøy, HFSS. Det interessante var å se på de elektromagnetiske forholdene nær hjulet, for å finne ut hvordan kommunikasjonsforholdene vil kunne variere. Det ble også foretatt praktiske målinger på et hjul nede i antennelaben. Dette for å kontrollere om de simulerte resultatene ville stemme overens med målte. Det viste seg at de simulerte resultatene stemte rimelig bra med de målte, når man tar hensyn til at målingene ikke fant sted under ideelle forhold slik som simuleringene gjorde. Det var en ting som ikke stemte så bra overens, det var dempningen gjennom gummidekket. De simulerte resultatene viste blant annet at man kan forvente ca 10 dB dempning gjennom gummien til et dekk, men målte verdiene viste at feltstyrken ble større inne i dekket enn når dekket ikke var tilstedet, en økning på litt over 4 dB for 2.45 GHz. Dette skyldes antageligvis at det oppstår en resonans inne i dekket. Det ble også gjort en meget enkel test på 125 kHz og 13.56 MHz brikker. Det kom da fram at rekkevidden til brikken var veldig avhengig av miljøet rundt fordi det kan bli vanskelig å få de til å fungere med mye metall rundt. Ut fra de simulerte og målte resultatene ser det ut som man bør fortsette med 2.45 GHz og plassere disse brikkene på innsiden av felgen. Man vil da kunne tillate større brikker og man slipper at de elektromagnetiske bølgene må forplante seg helt rundt dekket.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for elektronikk og telekommunikasjonnb_NO
dc.subjectntnudaim:1393no_NO
dc.titleTeoretiske og praktiske undersøkelser av RFID-teknologi for bruk i automatisk dekktrykkovervåkning.nb_NO
dc.title.alternativeTheoretical and Practical Investigations of RFID-technology for automatic tire pressure control.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber75nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, Institutt for elektronikk og telekommunikasjonnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record