Show simple item record

dc.contributor.advisorForssell, Børjenb_NO
dc.contributor.authorEidsli, Siljenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:45:34Z
dc.date.accessioned2015-12-22T11:43:51Z
dc.date.available2014-12-19T13:45:34Z
dc.date.available2015-12-22T11:43:51Z
dc.date.created2010-09-11nb_NO
dc.date.issued2007nb_NO
dc.identifier350909nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2369913
dc.description.abstractGPS- mottakere er på god vei til å bli standard tilbehør innenfor de fleste områder av bærbar forbrukerelektronikk, også når det gjelder mobiltelefoner. I områder hvor satellittsignaler er lett tilgjengelige, vil mobiltelefoner med innebygd GPS være et godt hjelpemiddel for gående til å lokalisere og navigere seg fram i terrenget. Når det gjelder posisjonering i områder med vanskelige signalforhold, det være seg bymessige strøk, områder omgitt av høye bygninger, tunneler eller inne i kommersielle/statlige bygninger, står man fremdeles ovenfor utfordringer med dagens navigasjonsteknologi. For å kunne tilby mobilbrukeren kontinuerlig og nøyaktig posisjonering og orientering via mobiltelefonen, er det nødvendig å integrere flere typer navigasjons- og sensorsystemer. En slik integrert løsning kan bestå av en GPS- mottaker og en treghetsnavigasjonsenhet, i tillegg til et magnetisk kompass. En av oppgavene har vært å se på ulike typer tjenester som denne løsningen kan åpne for. I tillegg er det sett på forskjellige typer MEMS- teknologier for akselerometre og gyroer som kan være forenelig med en mobiltelefon. Hovedfokuset i denne oppgaven har imidlertid vært å teste en forholdsvis liten og nøyaktig treghetsnavigasjonsenhet fra produsenten Xsens, som kontinuerlig måler orientering i 3DOF. Hensikten med testingen har vært å finne ut hvor nøyaktig posisjonering navigasjonssensoren kan gi, og om denne nøyaktigheten kan tilfredsstille kravet som stilles til en treghetsnavigasjonsenhet i en integrert posisjoneringsløsning i mobiltelefonen. Det beskrives også en løsning som kombinerer målingene fra treghets-navigasjonsenheten med målinger fra en HSGPS- mottaker. Integrasjonsløsningen involverer Kalmanfiltrering i et løst koblet system.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for elektronikk og telekommunikasjonnb_NO
dc.subjectntnudaimno_NO
dc.titleIntegrering av GPS-mottakere og treghetsutstyr i mobiltelefonernb_NO
dc.title.alternativeIntegration of GPS receivers and Inertial Measurement Units in mobile phonesnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber90nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, Institutt for elektronikk og telekommunikasjonnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record