Show simple item record

dc.contributor.advisorAas, Jon Anders Langennb_NO
dc.contributor.advisorHolter, Bengt
dc.contributor.authorHjelmås, Ludvig Harpernb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:45:30Z
dc.date.accessioned2015-12-22T11:43:45Z
dc.date.available2014-12-19T13:45:30Z
dc.date.available2015-12-22T11:43:45Z
dc.date.created2010-09-11nb_NO
dc.date.issued2006nb_NO
dc.identifier350866nb_NO
dc.identifierntnudaim:1173
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2369883
dc.description.abstractUtgangspunktet for denne oppgaven var å forbedre Nordic Semiconductors referansedesign for trådløse hodetelefoner. Målinger utført av firmaet har vist at kroppen effektivt kan blokkere radiosignalene mellom en Mp3-spiller og hodetelefoner, dersom antennene er plassert på hver sin side av kroppen. Denne oppgaven studerer bruk av antennediversitet som et virkemiddel for å bekjempe disse problemene. Radiokanalen systemet skal operere i er grundig beskrevet, og modeller for forplantningstapet mellom sender og mottaker er presentert. Modellene som best beskriver forplantningen i denne spesifikke anvendelsen indikerer at forplantningstapet er langt større når antenne er plassert på motsatt side av kroppen enn samme side. Disse modellene har blitt implementert i et Matlab-program for generering av impulsresponsrealiseringer. En IIF-antenne har blitt designet, simulert i ADS Momentum, produsert og verifisert gjennom målinger. På tross av enkelte avvik mellom simulerte og målte egenskaper, har antennen vist seg å gi gunstige egenskaper for denne anvendelsen. Den er derfor benyttet i videre målinger. En enkel diversitetsløsning har blitt utarbeidet, og en ny diversitetsmottaker for referansedesignet, har på bakgrunn av denne løsningen blitt produsert. En prototyp av diversitetshodetelefoner, har også blitt konstruert for å teste denne mottakeren i en mest mulig realistisk implementering av systemet. For å undersøke effekten av diversitet i denne anvendelsen har det blitt utført målinger av forplantningstap mellom sender og mottaker, og systemtester med lyd. Dette har blitt gjort med ulike mottakerkonfigurasjoner, og viser stor overenskomst mellom forplantningstap og opplevd lydkvalitet. Diversitetsmottakeren gav vesentlig bedre resultater enn én mottakerantenne oppnådde, men fungerte ikke helt som forventet. Målingene viser at armbevegelser gir signalnivå under mottakerens følsomhetsterskel, som heller ikke denne diversitetsløsningen klarer å motvirke.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for elektronikk og telekommunikasjonnb_NO
dc.subjectntnudaimno_NO
dc.subjectSIE6 elektronikk
dc.subjectSignalbehandling og kommunikasjon
dc.titleAntennediversitet i trådløse hodetelefonernb_NO
dc.title.alternativeAntenna Diversity in Wireless Headphonesnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber82nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, Institutt for elektronikk og telekommunikasjonnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record