Now showing items 1-20 of 119

  • Større, sterkere og bedre? Utfordringer for å nå målene med Strukturreformen 

   Vabø, Agnete; Borlaug, Siri Brorstad; Tellmann, Silje Maria (NIFU Innsikt;2019:4, Others, 2019-02)
   Strukturreformen har endret det norske høyere utdanningslandskapet. Nye NTNU er nå Norges største universitet. Basert på følgeevalueringen av NTNU-fusjonen i perioden 2016-2018 løfter vi frem noen sentrale utfordringer for ...
  • Fusjon skaper usikkerhet i nåtiden, men positive forventninger til framtiden 

   Skjelbred, Siv-Elisabeth; Elken, Mari (NIFU Innsikt;2019:2, Others, 2019-01)
   En spørreundersøkelse blant Høgskulen på Vestlandets (HVL) ansatte, som er gjennomført midt i fusjonsprosessen, viser at ansatte mener at fusjonen vil styrke HVLs posisjon regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Flertallet ...
  • FoU-statistikk 2017 – Instituttsektoren 

   Sarpebakken, Bo (Others, 2019-01-09)
   Det ble utført forskning og utviklingsarbeid (FoU) for 13,9 milliarder kroner i instituttsektoren i 2017. Ressursinnsatsen var 0,7 milliarder kroner høyere enn i 2016. I faste priser økte ressursene til FoU med litt under ...
  • FoU-statistikk 2017 - UoH-sektoren 

   Østby, Mona Nedberg; Wendt, Kaja Kathrine (Others, 2019-01-09)
   Norske universiteter, høgskoler og universitets­sykehus brukte til sammen 23,9 milliarder kroner på forskning og utviklingsarbeid (FoU) i 2017. Det er 5,2 milliarder kroner mer enn i 2015. I faste priser økte FoU-utgiftene ...
  • Doktorgrader i tall 2018:2 

   Sarpebakken, Bo (Doktorgrader i tall 2018;, Others, 2018-12-03)
  • Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2019: Statsbudsjettet 2019 

   Kallerud, Egil; Sarpebakken, Bo (NIFU Innsikt;2018-5, Others, 2018-11-08)
  • Nearly 70 billion NOK to R&D in Norway in 2017 

   Østby, Mona Nedberg (Insight;2018-6, Others, 2018-11-07)
   Preliminary figures show that Norway spent nearly 70 billion NOK on research and experimental development (R&D) in 2017. In current prices, R&D expenditure increased by more than 6 billion NOK, equaling 10 per cent, from ...
  • Nesten 70 milliarder til FoU i 2017 

   Østby, Mona Nedberg (Others, 2018-10-26)
   Det ble til sammen brukt om lag 70 milliarder kroner på forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge i 2017. Det viser de foreløpige tallene fra FoU-statistikken. I løpende priser økte FoU-innsatsen betydelig, med over 6 ...
  • Kjønnsbalanse i forskning – august 2018 

   Østby, Mona Nedberg; Gunnes, Hebe (NIFU Innsikt;3, Others, 2018-08)
   38 prosent av personene som deltok i forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge i 2016 var kvinner. Kvinneandelen var lavest i næringslivet med 22 prosent, mot 43 prosent i instituttsektoren. Foreløpige tall for 2017 viser ...
  • Regional policy development based on new research directions 

   Capasso, Marco; Iversen, Eric James; Klitkou, Antje; Sandven, Tore (NIFU Insight;2018-2, Others, 2018-05-29)
   Addressing climate change is one of the grand societal challenges of our time. It requires a concerted effort of innovation, industrial and environmental policy. In order to achieve green restructuring at regional level, ...
  • Recycling or prevention of waste? Addressing the food waste challenge in the right end 

   Bugge, Markus; Dybdahl, Linn Meidell; Szulecka, Julia (NIFU Insight;2018-1, Others, 2018-05-28)
   Trying to solve the world’s food waste problem is a complex task. Food waste management is becoming more sustainable, but so far, many efforts have targeted recycling food waste rather than preventing food from becoming ...
  • Doktorgrader i tall 2018:1 

   Sarpebakken, B (Doktorgrader i tall;, Others, 2018-03-21)
  • Moderat vekst i nordiske lands FoU-utgifter 2016 

   Wendt, Kaja (Nordisk nyhetsbrev;2016, Others, 2017-12-21)
  • Moderate growth in Nordic R&D expenditure 2016 

   Wendt, Kaja (Nordic newsletter;2016, Others, 2017-12-21)
  • From fossil fuels to a bio-based economy: identifying the rationales for policy intervention 

   Scordato, Lisa; Solberg, Espen (SusValueWaste Policy Brief;1, Research report, 2017)
   The concept of the bioeconomy is gaining in political importance in Norway and elsewhere in the world; moving from fossil-based to bio-based products and energy is considered to be important in tackling multiple societal ...
  • Doktorgrader i tall 2017:2 

   Sapebakken, Bo (Doktorgrader i tall;, Others, 201-11)
  • Continued growth in Norway's R&D efforts 

   Sundnes, Susanne Lehmann (Others, 2017)
   Preliminary figures for expenditure on research and experimental development (R&D) in Norway in 2016 show that the total R&D efforts amounted to more than NOK 63.5 billion. In current prices, this results in an increase ...
  • Forskning og utviklingsarbeid i Norge 2016, alle sektorer 

   Sundnes, Susanne Lehmann (Nyhetsbrev;, Others, 2017-10-17)
   Foreløpige tall for utgifter til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge i 2016 viser at den samlede FoU-innsatsen utgjorde over 63,5 milliarder kroner. I løpende priser gir dette en økning i FoU-innsatsen på om lag ...
  • Doktorgrader i tall 2017:1 

   Sarpebakken, Bo (Others, 2017-03)
   NIFU utgir informasjonsbladet Doktorgrader i tall som inneholder fersk doktorgradsstatistikk. Nyhetsbladet kom ut for første gang i august 1994. Siden da er det utgitt to utgaver per år.
  • R&D statistics 2015 for the higher education sector in Norway 

   Wendt, Kaja (R&D statistics newsletter for the higher education sector in Norway;3, Others, 2017-02-10)
   Newsletter presenting main results from the R&D statistics of the higher education sector in Norway.