Recent Submissions

 • Moderate growth in Nordic R&D expenditure 2016 

  Wendt, Kaja (Nordic newsletter;2016, Others, 2017-12-21)
 • Moderat vekst i nordiske lands FoU-utgifter 2016 

  Wendt, Kaja (Nordisk nyhetsbrev;2016, Others, 2017-12-21)
 • Doktorgrader i tall 2017:2 

  Sapebakken, Bo (Doktorgrader i tall;, Others, 201-11)
 • Continued growth in Norway's R&D efforts 

  Sundnes, Susanne Lehmann (Others, 2017)
  Preliminary figures for expenditure on research and experimental development (R&D) in Norway in 2016 show that the total R&D efforts amounted to more than NOK 63.5 billion. In current prices, this results in an increase ...
 • Forskning og utviklingsarbeid i Norge 2016, alle sektorer 

  Sundnes, Susanne Lehmann (Nyhetsbrev;, Others, 2017-10-17)
  Foreløpige tall for utgifter til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge i 2016 viser at den samlede FoU-innsatsen utgjorde over 63,5 milliarder kroner. I løpende priser gir dette en økning i FoU-innsatsen på om lag ...
 • Doktorgrader i tall 2017:1 

  Sarpebakken, Bo (Others, 2017-03)
  NIFU utgir informasjonsbladet Doktorgrader i tall som inneholder fersk doktorgradsstatistikk. Nyhetsbladet kom ut for første gang i august 1994. Siden da er det utgitt to utgaver per år.
 • R&D statistics 2015 for the higher education sector in Norway 

  Wendt, Kaja (R&D statistics newsletter for the higher education sector in Norway;3, Others, 2017-02-10)
  Newsletter presenting main results from the R&D statistics of the higher education sector in Norway.
 • FoU-statistikk 2015 – Instituttsektoren 

  Sarpebakken, Bo (Others, 2017-01-10)
  Det ble utført forskning og utviklingsarbeid (FoU) i instituttsektoren for 13,7 milliarder kroner i 2015, en økning på 1,4 milliarder kroner fra 2014. Store investeringer og ekstraordinære kostnader knyttet til pensjon i ...
 • FoU-statistikk 2015 for universitets- og høgskolesektoren 

  Wendt, Kaja (Others, 2017-01-10)
  FoU-utgiftene ved norske universiteter, høgskoler og universitetssykehus utgjorde 18,7 milliarder kroner i 2015. Det gir en økning på 2,7 milliarder kroner fra 2013. Korrigert for lønns- og prisstigning innebærer det en ...
 • FoU-statistikk 2005 for universitets- og høgskolesektoren 

  Wendt, Kaja (Others, 2006-12-19)
  Nyhetsbrev som presenterer resultater fra FoU-statistikken for universitets- og høgskolesektoren.
 • Sprikende tendenser i nordiske lands FoU-utgifter 2015 

  Wendt, Kaja (Nyhetsbrev;FoU-statistikken – NIFU, Others, 2016-11)
  Foreløpige tall fra de nordiske statistikkprodusentene viser at det i Norden til sammen ble brukt om lag 335 milliarder norske kroner (NOK) til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i 2015. Dette gir en nominell vekst på 10 ...
 • Considerable increase in Norway’s R&D 

  Sundnes, Susanne Lehmann (Newsletter;FoU-statistics – NIFU, Others, 2016-11)
  Preliminary figures for 2015 show that Norway spent more than 60 billion NOK on research and experimental development (R&D). This represents an increase of 12 per cent from 2014, or 6.5 billion NOK. The R&D share of GDP ...
 • Nordic R&D expenditure diverges in 2015 

  Wendt, Kaja (Newsletter;FoU-statistics – NIFU, Others, 2016-11)
  Preliminary figures from Nordic producers of R&D statistics show that Nordic countries spent about 335 billion Norwegian kroner (NOK) on R&D in 2015. Compared with 2014, this corresponds to an increase in current prices ...
 • Forskning og utviklingsarbeid i Norge 2015, alle sektorer 

  Susanne Lehmann Sundnes (Nyhetsbrev;FoU-statistikken – NIFU, Others, 2017-02-17)
  Endelige tall for utgifter til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge i 2015 viser at den samlede FoU-innsatsen utgjorde over 60 milliarder kroner. I løpende priser gir dette en økning i FoU-innsatsen på 6,4 milliarder ...
 • Doktorgrader i tall 1-2016 

  Sarpebakken, Bo (Others, 2016-09)
  NIFU utgir informasjonsbladet Doktorgrader i tall som inneholder fersk doktorgradsstatistikk. Nyhetsbladet kom ut for første gang i august 1994. Siden da er det utgitt to utgaver per år.
 • Kvinner i forskning: Ingen vekst i kvinneandelen i universitets- og høgskolesektoren 

  Gunnes, Hebe (Kvinner i forskning;2011:1, Others, 2011-12)
  I 2010 deltok 18 300 kvinner i forskning og utviklingsarbeid (FoU) ved universiteter, høgskoler, helseforetak og virksomheter i instituttsektoren. Av disse hadde 12 800 forskerstilling eller vitenskapelig stilling. Det ...
 • Kvinner i forskning: Helsefag ved de statlige høgskolene og medisinsk forskning ved helseforetak med universitetsklinikkfunksjon 

  Gunnes, Hebe (Kvinner i forskning;2008:2, Others, 2008-11)
  Innenfor helsefag ved de statlige høgskolene var 82 prosent av høgskolelektorene kvinner i 2007. Samtidig var 31 prosent av legene som deltok i FoU ved helseforetak med universitetsklinikkfunksjon kvinner. Færrest kvinner ...
 • Kvinner i forskning: Andelen kvinner i toppstillinger innenfor akademia øker 

  Gunnes, Hebe (Kvinner i forskning;2010:1, Others, 2010-02)
  Antall kvinnelige professorer økte med 50 fra 2007 til 2008. Dette tilsvarer en økning i kvinneandelen fra 18 til i underkant av 20 prosent.
 • Kvinner i forskning: Langt igjen til likestilling for professorene 

  Gunnes, Hebe (Kvinner i forskning;2008:1, Others, 2008-03)
  Foreløpige tall fra NIFU STEPs Forskerpersonalregister viser at kvineandelen blant professorene i UoH-sektoren var 18 prosent i 2007, en økning på ett prosentpoeng fra 2005. Andelen kvinner blant stipendiatene var 51 ...
 • Kvinner i forskning: Kvinneandelen blant professorene ved universitetene står stille 

  Gunnes, Hebe (Kvinner i forskning;2006:1, Others, 2006-12)
  Kvinnene utgjorde 17 prosent av professorene i UoH-sektoren i 2005. Ved universitetene var kvinneandelen 17 prosent, den samme som i 2003, mens for de statlige høgskolene økte andelen fra 15 i 2003 til 17 prosent i 2005. ...

View more