Recent Submissions

 • Fusjon skaper usikkerhet i nåtiden, men positive forventninger til framtiden 

  Skjelbred, Siv-Elisabeth; Elken, Mari (NIFU Innsikt;2019:2, Others, 2019-01)
  En spørreundersøkelse blant Høgskulen på Vestlandets (HVL) ansatte, som er gjennomført midt i fusjonsprosessen, viser at ansatte mener at fusjonen vil styrke HVLs posisjon regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Flertallet ...
 • FoU-statistikk 2017 – Instituttsektoren 

  Sarpebakken, Bo (Others, 2019-01-09)
  Det ble utført forskning og utviklingsarbeid (FoU) for 13,9 milliarder kroner i instituttsektoren i 2017. Ressursinnsatsen var 0,7 milliarder kroner høyere enn i 2016. I faste priser økte ressursene til FoU med litt under ...
 • FoU-statistikk 2017 - UoH-sektoren 

  Østby, Mona Nedberg; Wendt, Kaja Kathrine (Others, 2019-01-09)
  Norske universiteter, høgskoler og universitets­sykehus brukte til sammen 23,9 milliarder kroner på forskning og utviklingsarbeid (FoU) i 2017. Det er 5,2 milliarder kroner mer enn i 2015. I faste priser økte FoU-utgiftene ...
 • Doktorgrader i tall 2018:2 

  Sarpebakken, Bo (Doktorgrader i tall 2018;, Others, 2018-12-03)
 • Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2019: Statsbudsjettet 2019 

  Kallerud, Egil; Sarpebakken, Bo (NIFU Innsikt;2018-5, Others, 2018-11-08)
 • Nearly 70 billion NOK to R&D in Norway in 2017 

  Østby, Mona Nedberg (Insight;2018-6, Others, 2018-11-07)
  Preliminary figures show that Norway spent nearly 70 billion NOK on research and experimental development (R&D) in 2017. In current prices, R&D expenditure increased by more than 6 billion NOK, equaling 10 per cent, from ...
 • Forskning og utviklingsarbeid i Norge 2017, alle sektorer - foreløpige tall 

  Østby, Mona Nedberg (Others, 2018-10-26)
  Det ble til sammen brukt om lag 70 milliarder kroner på forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge i 2017. Det viser de foreløpige tallene fra FoU-statistikken. I løpende priser økte FoU-innsatsen betydelig, med over 6 ...
 • Kjønnsbalanse i forskning – august 2018 

  Østby, Mona Nedberg; Gunnes, Hebe (NIFU Innsikt;3, Others, 2018-08)
  38 prosent av personene som deltok i forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge i 2016 var kvinner. Kvinneandelen var lavest i næringslivet med 22 prosent, mot 43 prosent i instituttsektoren. Foreløpige tall for 2017 viser ...
 • Regional policy development based on new research directions 

  Capasso, Marco; Iversen, Eric James; Klitkou, Antje; Sandven, Tore (NIFU Insight;2018-2, Others, 2018-05-29)
  Addressing climate change is one of the grand societal challenges of our time. It requires a concerted effort of innovation, industrial and environmental policy. In order to achieve green restructuring at regional level, ...
 • Recycling or prevention of waste? Addressing the food waste challenge in the right end 

  Bugge, Markus; Dybdahl, Linn Meidell; Szulecka, Julia (NIFU Insight;2018-1, Others, 2018-05-28)
  Trying to solve the world’s food waste problem is a complex task. Food waste management is becoming more sustainable, but so far, many efforts have targeted recycling food waste rather than preventing food from becoming ...
 • Doktorgrader i tall 2018:1 

  Sarpebakken, B (Doktorgrader i tall;, Others, 2018-03-21)
 • Moderat vekst i nordiske lands FoU-utgifter 2016 

  Wendt, Kaja (Nordisk nyhetsbrev;2016, Others, 2017-12-21)
 • Moderate growth in Nordic R&D expenditure 2016 

  Wendt, Kaja (Nordic newsletter;2016, Others, 2017-12-21)
 • From fossil fuels to a bio-based economy: identifying the rationales for policy intervention 

  Scordato, Lisa; Solberg, Espen (SusValueWaste Policy Brief;1, Research report, 2017)
  The concept of the bioeconomy is gaining in political importance in Norway and elsewhere in the world; moving from fossil-based to bio-based products and energy is considered to be important in tackling multiple societal ...
 • Identifying and facilitating high quality research 

  Langfeldt, Liv; Aagaard, Kaare; Borlaug, Siri Brorstad; Sivertsen, Gunnar (R-QUEST Policy Brief;1, Research report, 2016)
  Policies attempting to promote high quality research are widespread. But what does it mean to promote high quality research? And do the policies work? This policy brief summarises what we know and do not know about these issues.
 • Doktorgrader i tall 2017:2 

  Sapebakken, Bo (Doktorgrader i tall;, Others, 201-11)
 • Continued growth in Norway's R&D efforts 

  Sundnes, Susanne Lehmann (Others, 2017)
  Preliminary figures for expenditure on research and experimental development (R&D) in Norway in 2016 show that the total R&D efforts amounted to more than NOK 63.5 billion. In current prices, this results in an increase ...
 • Forskning og utviklingsarbeid i Norge 2016, alle sektorer 

  Sundnes, Susanne Lehmann (Nyhetsbrev;, Others, 2017-10-17)
  Foreløpige tall for utgifter til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge i 2016 viser at den samlede FoU-innsatsen utgjorde over 63,5 milliarder kroner. I løpende priser gir dette en økning i FoU-innsatsen på om lag ...
 • Doktorgrader i tall 2017:1 

  Sarpebakken, Bo (Others, 2017-03)
  NIFU utgir informasjonsbladet Doktorgrader i tall som inneholder fersk doktorgradsstatistikk. Nyhetsbladet kom ut for første gang i august 1994. Siden da er det utgitt to utgaver per år.
 • R&D statistics 2015 for the higher education sector in Norway 

  Wendt, Kaja (R&D statistics newsletter for the higher education sector in Norway;3, Others, 2017-02-10)
  Newsletter presenting main results from the R&D statistics of the higher education sector in Norway.

View more