Show simple item record

dc.contributor.authorOlsen, Emilie Marie Solfjeld
dc.date.accessioned2015-12-15T14:34:43Z
dc.date.available2015-12-15T14:34:43Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2367834
dc.description.abstractDet er gjennomført et kvalitativt studie på/av studenter med dysleksi innen høyere utdanningsinstitusjoner. Utvalget bestod av 8 informanter, 4 kvinner og 4 menn og materialet ble samlet inn ved intervju, intervjuguiden var semistrukturert og ga dermed muligheten for å stille spørsmål som jeg fant interessante selv om de ikke i utgangspunktet var skrevet i intervjuguiden (Malterud, 2011). Analysemetoden som ble brukt er systematisktekstkondensering som er inspirert av Grounded Theory av Giorgi og deretter revidert i Malterud (2011). Utgangspunktet for studien var å se på studenter med dysleksi og deres opplevelse av å studere med dysleksi innen høyere utdanningsinstitusjon. Hoved forskningsspørsmålet ble dermed: Er høyere utdanningsinstitusjoner tilpasset studenter med dysleksi? Funn i studien viser at flere av studentene er fornøyde med tilretteleggingstjenesten, selv om det også viser seg at flere av informantene i utvalget har ønsker om mer eller annerledes tilrettelegging i forhold til deres studie. Det viser seg også i mine funn at studentene med dysleksi ikke bare er opptatt av hvilke tilrettelegging som finnes, men hvordan de ansees eller oppfattes av andre studenter uten dysleksi. Det kommer her frem både at studentene føler at de er ”annerledes” og at flere av dem ikke vil snakke om dysleksi med andre i frykt for å bli oppfattet som ”dum”. Konklusjon: Funnene viser at det er fullt mulig å studere med dysleksi, det skal allikevel nevnes at dette nødvendigvis ikke fungerer for alle, men i forhold til mine informanter viser det seg at dette er fullt mulig med god tilrettelegging og selvinnsikt i hva det innebærer å ha dysleksi og dermed kjenne til sine svakheter fungerer høyere utdanningsinstitusjoner for dyslektikere. Nøkkelord: dysleksi, studenter, høyere utdanningsinstitusjon, tilrettelegging, tilretteleggingstjenesten, annerledes, stigma, opplevelser som student, stempling, ”dum”, informasjon og synlighet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectdysleksinb_NO
dc.subjecttilretteleggingstjenestennb_NO
dc.subjectstigmanb_NO
dc.subjectstemplingnb_NO
dc.subjectinformasjon synlighetnb_NO
dc.titleJeg kan lese, jeg kan skrive. Det tar bare litt lengre tid! : en kvalitativ studie om studenter med dysleksi innen høyere utdanningsinstitusjonernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record