Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRønningen, Katrina
dc.contributor.authorBjørkhaug, Hilde
dc.contributor.authorHolm, Frank Egil
dc.contributor.authorVik, Jostein
dc.date.accessioned2015-11-26T09:59:13Z
dc.date.accessioned2015-12-15T12:12:39Z
dc.date.available2015-11-26T09:59:13Z
dc.date.available2015-12-15T12:12:39Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationRapport 06/2011 73 p. Norsk senter for bygdeforskning, 2011nb_NO
dc.identifier.issn1503-2035
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2367744
dc.description-nb_NO
dc.description.abstract2010 var et uår for Tromslandbruket, med svært store avlingsskader. De medfølgende økonomiske tapene avdekket og forsterket en krisesituasjon for jordbruket i deler av Troms. Det ble tydelig at jordbruksavtalen og øvrige landbrukspolitiske virkemidler ikke var tilstrekkelig for å avbøte skadevirkningene av et uår. Rapporten gir en analyse av dagens situasjon, utfordringer og muligheter i Tromsjordbruket, samt en vurdering av krav og relevante faktorer som må vektlegges for en politikkutforming som bedre kan møte Tromsjordbrukets utfordringer framover. Rekruttering, kompetanse, økonomi og finansieringsordninger og rovviltsituasjonen er viktige stikkord for utfordringene. Det er behov for landbrukspolitiske grep med hensyn til en mer tilpasset landbrukspolitikk, der en stimulerer til nødvendige investeringer og åpner for et tilpasset klimafond. Den sterke nedleggingstakten i Tromsjordbruket vil ikke kunne snus innenfor dagens rammer for landbrukspolitiske virkemidler. Heltidslandbruk vil være urealistisk for mange framover, og en satsing på moderne mangesysleri, det vil si multifunksjonelt landbruk, anbefales for at landbruket fortsatt skal kunne ha en bosettings- og sysselsettingsmessig betydning framover.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesRapport;06/2011
dc.rightsNavngivelse-IngenBearbeidelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/no/*
dc.subjectArktisk landbruknb_NO
dc.subjectTromsnb_NO
dc.subjectavlingsskadernb_NO
dc.subjectklimanb_NO
dc.subjectkrisenb_NO
dc.subjectlandbrukspolitikknb_NO
dc.subjectjordbruksavtalennb_NO
dc.titleTromslandbruket. Regional analysenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-11-26T09:59:13Z
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO
dc.source.pagenumber72nb_NO
dc.identifier.cristin893695
dc.relation.projectTroms fylkeskommunenb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-IngenBearbeidelse 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-IngenBearbeidelse 3.0 Norge