Forskningsglimt er en populærvitenskapelig serie der resultater fra forskjellige prosjekt presenteres.

Recent Submissions

 • «Vinn-vinn»: Samarbeid og utvikling i kystturismen. Forskningsglimt 1/2014 

  Forbord, Magnar; Borch, Trude Kristin; Frisvoll, Svein Johan; Iversen, Audun (Forskningsglimt;01/2014, Research report, 2014)
  Turisme og reiseliv i tilknytning til kysten har lange tradisjoner i Norge. Turister som besøker Norge tiltrekkes i stor grad av naturen, og mange fascineres av kysten. Kysten og marine områder har tiltrekningskraft ...
 • Mat- og kulturbasert turisme i bygdene 

  Forbord, Magnar; Daugstad, Karoline; Frisvoll, Svein Johan; Kvam, Gunn-Turid (Forskningsglimt;02/2012, Research report, 2012)
  Vi har beregnet at om lag 35 % av reiselivsomsetningen i Norge foregår i distriktene. I en del fylker betyr reiselivet mye for verdiskapingen, mens i andre fylker betyr det mindre (se faktaboks). En del av det bygdene ...
 • Naturbasert gårdsturisme - utfordringer og muligheter 

  Haugen, Marit S.; Brandth, Berit; Kramvig, Britt (Forskningsglimt;02/2010, Research report, 2010)
  Naturbaserte reiselivs- og opplevelsesnæringer antas å ha et stort utviklingspotensial i Bygde- Norge. For mange landbrukshushold vil utvikling av nye næringsområder med utgangspunkt i gårdsressursene være viktig for ...
 • Hytteliv og lokalsamfunn 

  Villa, Mariann; Farstad, Maja (Forskningsglimt;01/2011, Research report, 2011)
  Hyttefolket investerer stadig mer tid og ressurser i bygdekommunene, noe som gir nye muligheter, men også utfordringer. Vi ser på lokale strategier for å involvere fritidsbefolkningen, forholdet mellom fritids- og ...