• 3Q feltkontroll av flybildetolking. 2. omdrev, 2004-2008 

   Engan, Gunnar (Rapport fra Skog og landskap;05/2012, Research report, 2012)
   I første omdrev av 3Q ble det utarbeidet årlige feltkontroll-rapporter, men det ble av økonomiske årsaker ikke prioritert å utarbeide en samlet rapport med totaldata fra hele Norge. Derfor presenterer vi ikke her en detaljert ...
  • 4-H gård på Holt 

   Johansen, Rolf; Halland, Hilde; Martinussen, Inger (Bioforsk rapport;2(39) 2007, Research report, 2007-02-28)
  • Aggressiv bladskimmel påvist i lisespringfrø — ”Flittig-Lise” 

   Toppe, Brita; Herrero, Maria-Luz; Stensvand, Arne (Bioforsk TEMA;3(21) 2008, Research report, 2008)
   På seinsommaren 2008 vart bladskimmel for første gong påvist i lisespringfrø (Impatiens walleriana) i Noreg. Sjukdomen fører til misvekst, bladgulning, knopp- og bladfall. Store åtak er registrert i grøntanlegg og privathagar ...
  • Agricat2-beregninger av jord- og fosfortap i vannområdet PURA, basert på arealbruk i 2016 

   Kværnø, Sigrun; Turtumøygard, Stein; Nytrø, Thor (NIBIO RAPPORT;3(60) 2017, Research report, 2017-12-01)
   På oppdrag fra vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget (PURA) er den empiriske modellen Agricat 2 brukt til å beregne potensialet for erosjon og fosforavrenning fra jordbruksarealer i 16 tiltaksområder, ...
  • Agurkgrønnmosaikkvirus 

   Blystad, Dag Ragnar (Bioforsk TEMA;2(5) 2007, Research report, 2007)
   Agurkgrønnmosaikkvirus (Cucumber grenn mottle mosaic virus, CGMMV) er et svært smittsomt virus som hører til i Tobamovirus-slekten (samme slekten som tomatmosaikkvirus) . CGMMV infiserer planter tilhørende gresskarfamilien ...
  • Ahangaren Forest Damage Project: Final report, March 2011 

   Thunes, Karl Hilding; Vildanova, Gulusa (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;06/2012, Research report, 2012)
   The collapse of the Soviet Union in the Central Asian countries has led to enormous challenges for them ensuring a sustainable environment. Weak economies, weak institutions and lack of environmental sciences expertise ...
  • Altered regulation of TERMINAL FLOWER 1 causes the unique vernalisation response in an arctic woodland strawberry accession 

   Koskela, Elli A.; Kurokura, Takeshi; Toivainen, Tuomas; Sønsteby, Anita; Heide, Ola M; Sargent, Daniel J.; Isobe, Sachiko; Jaakola, Laura; Hilmarsson, Hrannar; Elomaa, Paula; Hytönen, Timo (Journal article; Peer reviewed, 2017-11)
   • Vernalisation requirement is an agriculturally important trait that postpones the development of cold-sensitive floral organs until the spring. The family Rosaceae includes many agriculturally important fruit and berry ...
  • Analyse av størrelse, årsaker til og reduksjonsmuligheter for avskoging i Norge 

   Breidenbach, Johannes; Eiter, Sebastian; Eriksen, Rune; Bjørkelo, Knut; Taff, Gregory; Søgaard, Gunnhild; Tomter, Stein Michael; Dalsgaard, Lise; Granhus, Aksel; Astrup, Rasmus Andreas (NIBIO Rapport;3(152) 2017, Research report, 2017-12-14)
   I henhold til det Norske klimagassregnskap leder avskoging til en betydelig del av de nasjonale klimagassutslipp. Målet med denne rapporten er en kartlegging av størrelse og årsaker til avskoging som kan forbedre forståelsen ...
  • Analyse av tilgjengelige skogressurser på Helgeland i forhold til vern. Konsekvenser for virkestilgang og naturverdier 

   Astrup, Rasmus Andreas; Heggem, Eva Solbjørg Flo; Nordbakken, Jørn-Frode; Vennesland, Birger (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;08/2009, Research report, 2009)
   Helgeland er i foreliggende rapport definert som kommunene Hattfjelldal, Grane, Vefsn, Bindal, Brønnøy, Hemnes og Rana. Det er 38 utredningsområder som skal vurderes for vern, hvilket tilsvarer 119 090 ha eller 7 % av ...
  • Applying Typology Analyses to Management Issues: Deer Harvest and Declining Hunter Numbers 

   Andersen, Oddgeir; Wam, Hilde K; Mysterud, Atle; Kaltenborn, Bjørn Petter (Journal article; Peer reviewed, 2014-09)
   In both North America and Europe, deer populations are increasing and hunter participation is decreasing. This generates concern for our future ability to control deer populations. Information on hunter typologies can help ...
  • Arealbarometer for Finnmark fylke 

   Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-20, Others, 2017-06)
   Arealstatistikk for Finnmark fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
  • Arealbarometer for Nordland fylke 

   Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-18, Others, 2017-06)
   Arealstatistikk for Nordland fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
  • Arealbarometer for Nord-Trøndelag fylke 

   Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-17, Others, 2017-06)
   Arealstatistikk for Nord-Trøndelag fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
  • Arealbarometer for Sør-Trøndelag fylke 

   Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-16, Others, 2017-06)
   Arealstatistikk for Sør-Trøndelag fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
  • Arealbarometer for Troms fylke 

   Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-19, Others, 2017-06)
   Arealstatistikk for Troms fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
  • Arealregnskap for Norge. Arealstatistikk for Agder 

   Hofsten, Johnny; Rekdal, Yngve; Strand, Geir-Harald (Ressursoversikt fra Skog og landskap;03/2010, Research report, 2010)
   Mål og metode: I denne rapporten for Agder presenteres materiale som er samlet inn i forbindelse med etableringen av et arealregnskap for Norge med basis i en nasjonal utvalgsundersøkelse av arealdekket. Materialet omfatter ...
  • Arealregnskap for Norge. Arealstatistikk for Buskerud 

   Hofsten, Johnny; Rekdal, Yngve; Strand, Geir-Harald (Ressursoversikt fra Skog og landskap;02/2009, Research report, 2009)
   Mål og metode: I denne rapporten for Buskerud presenteres materiale som er samlet inn i forbindelse med etableringen av et arealregnskap for Norge med basis i en nasjonal utvalgsundersøkelse av arealdekket. Materialet ...
  • Arealregnskap for Norge. Arealstatistikk for Telemark 

   Hofsten, Johnny; Rekdal, Yngve; Strand, Geir-Harald (Ressursoversikt fra Skog og landskap;04/2008, Research report, 2008)
   Etableringen av et arealregnskap for Norge skjer med basis i en nasjonal utvalgsundersøkelse av arealdekket. 48 av utvalgsflatene i undersøkelsen ligger i Telemark. Disse områdene utgjør en liten, men likevel statistisk ...
  • Arealregnskap for utmark. Arealstatistikk for Nordland 

   Bjørklund, Per K.; Rekdal, Yngve; Strand, Geir-Harald (NIBIO Rapport;3(106) 2017, Research report, 2017-10-02)
   I denne rapporten presenteres materiale som er samla inn i forbindelse med etablering av et areal-regnskap for utmark med basis i en nasjonal utvalgsundersøkelse av arealdekket. Metoden tar utgangspunkt i et nettverk av ...