• Langsiktige effekter etter tynning i plantefelt med sitkagran (Picea sitchensis Bong. Carr.) i Vest-Norge 

   Øyen, Bernt-Håvard (Rapport fra skogforskningen;11/01, Research report, 2001)
  • Gjødslingspraksis, anbefalinger og risiko for næringsstofftap. Resultater fra to nedbørfelt i JOVA-programmet 

   Øgaard, Anne Falk; Bechmann, Marianne; Eggestad, Hans (Bioforsk rapport;1(25) 2006, Research report, 2006-03-14)
   I to av nedbørfeltene i overvåkingsprogrammet Jord og vannovervåking i landbruket (JOVA) er gjødslingspraksis vurdert ut fra anbefalt gjødsling til oppnådd avling. Det ene feltet har korn som dominerende vekst, mens det ...
  • Redusert jordarbeiding til høstkorn 

   Bakkegard, Mikkel; Riley, Hugh; Tørresen, Kirsten; Lindemark, Per Ove; Stabbetorp, Jan (Bioforsk TEMA;2(32) 2007, Research report, 2007)
   Redusert jordarbeiding til høstkorn medfører noen utfordringer, spesielt i forhold til halmbehandling og ugras. Denne TEMA-publikasjonen er en veileder for å hjelpe høstkorndyrkere til å ta de riktige grepene. Her gis en ...
  • Skadegjerarar og næringsmangel i norske edelgranfelt til bar- og juletreproduksjon 

   Talgø, Venche; Herrero, Maria-Luz; Toppe, Brita; Gjærum, Halvor B.; Sundbye, Anette; Hammeraas, Bonsak; Kobro, Sverre; Stensvand, Arne (Bioforsk TEMA;2(38) 2007, Research report, 2007)
   Denne fotopresentasjon er utarbeidd for at rettleiarar og dyrkar lettare skal kunna identifi sera eventuelle skadar på edelgran i klyppegrønt- og juletrefelt. Nummera nedst på kvar side viser til ei liste på side 33 over ...
  • Økologisk landbruk og matvaresikkerhet 

   Koesling, Matthias; Holten, Jon Magne; Serikstad, Grete Lene (Bioforsk TEMA;2(14) 2007, Research report, 2007)
   Nesten en femdel av verdens befolkning er konstant underernærte. De viktigste begrensningene for matsikkerhet skyldes sosiale, politiske og økonomiske forhold. Økologisk landbruk kan øke matsikkerheten i utviklingsland ...
  • Høstkorn - redusert jordarbeiding gir mindre tap av jord og næringsstoffer 

   Grønsten, Heidi Anette; Øygarden, Lillian; Skjevdal, Rut M. (Bioforsk TEMA;2(35) 2007, Research report, 2007)
   Redusert jordarbeiding til høstkorn kan redusere tap av jord og næringsstoffer.
  • Økologisk geitehald – God mjølk hos Eli og Nils Einar Kjøsnes 

   Henriksen, Britt; Kvamsås, Helga (Bioforsk TEMA;2(19) 2007, Research report, 2007)
   Ei utfordring i økologisk geiteproduksjon er å halde kraftfôrnivået nede med samtidig god mjølkekvalitet. Eli og Nils Einar Kjøsnes har levert 100 % Elitemjølk i fleire år og har ingen merknader for smaksfeil i mjølka. ...
  • Plantevern i vanlig og økologisk landbruk 

   Koesling, Matthias; Serikstad, Grete Lene (Bioforsk TEMA;2(12) 2007, Research report, 2007)
   I konvensjonelt landbruk brukes kjemisk-syntetiske sprøytemidler mot ugras, sopp og insekter og for å regulere veksten. I økologisk drift er forebyggende tiltak viktig og kjemisk-syntetiske sprøytemidler brukes ikke.
  • Fungi found in Norway and Austria in association with Abies-needles developing current season needle necrosis (CSNN) 

   Talgø, Venche; Cech, Thomas; Stensvand, Arne (Bioforsk TEMA;2(37) 2007, Research report, 2007)
  • Effekter av kjemiske sprøytemidler 

   Koesling, Matthias; Serikstad, Grete Lene (Bioforsk TEMA;2(13) 2007, Research report, 2007)
   Mattilsynet analyserer matvarer for rester av kjemisk-syntetiske sprøytemidler, og finner årlig flere prøver med rester over og under grenseverdiene. I tillegg til ønsket effekt av midlene på ulike skadegjørere kan også ...
  • Økologisk geitehald – Fôring for god mjølkekvalitet 

   Henriksen, Britt; Kvamsås, Helga (Bioforsk TEMA;2(18) 2007, Research report, 2007)
   I økologisk landbruk er det eit ønske med moderat innkjøp av kraftfôr og fokus på grovfôrkvalitet og beite. I tillegg til miljøomsyn er innkjøp av økologisk kraftfôr også ofte dyrt. I dette temaarket visar vi korleis ein ...
  • Økologisk geitehald – oppfylling av krav til areal og fast liggeareal 

   Nilssen, Heidi; Henriksen, Britt (Bioforsk TEMA;2(36) 2007, Research report, 2007)
   I økologisk geitehald er det krav om fast liggeareal og minst 1,5 m2 areal per geit og 0,35 m2 per kje. Oppføring av liggehyller til geit kan være med på å imøtekomme desse krava.
  • Økologisk geitehald – God mjølk hos Johannes og Jorun Kjøsnes 

   Henriksen, Britt; Kvamsås, Helga (Bioforsk TEMA;2(20) 2007, Research report, 2007)
   I økologisk geiteproduksjon kan det være ei utfordring å produsere mjølk av god kvalitet når ein samtidig ønsker moderat kraftfôrnivå. Johannes og Jorun Kjøsnes har levert 100 % Elitemjølk i fleire år og har ingen merknader ...
  • Agurkgrønnmosaikkvirus 

   Blystad, Dag Ragnar (Bioforsk TEMA;2(5) 2007, Research report, 2007)
   Agurkgrønnmosaikkvirus (Cucumber grenn mottle mosaic virus, CGMMV) er et svært smittsomt virus som hører til i Tobamovirus-slekten (samme slekten som tomatmosaikkvirus) . CGMMV infiserer planter tilhørende gresskarfamilien ...
  • Økologisk korn 

   Koesling, Matthias; Serikstad, Grete Lene (Bioforsk TEMA;2(10) 2007, Research report, 2007)
   Ønsker en å unngå faren for rester av stråforkortere og kjemisk-syntetiske sprøytemidler i korn, brød og andre kornprodukt er bruk av økologiske produkter den beste garantien siden slike midler ikke brukes i økologisk ...
  • Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Vasshaglona 2006 

   Stubhaug, Erling; Hetland, Ove; Bechmann, Marianne; Pengerud, Annelene; Eggestad, Hans; Ludvigsen, Gro Hege; Øygarden, Lillian; Lode, Olav (Bioforsk rapport;2(121) 2007, Research report, 2007)
   Overvåkingen av Vasshaglona inngår som en del av programmet Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) og har pågått siden 1991. Feltet overvåkes med hensyn på erosjon og næringsstoffavrenning, og pesticider. Rapporten ...
  • Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Hotran 2006 

   Deelstra, Johannes; Ludvigsen, Gro Hege; Pengerud, Annelene; Eggestad, Hans; Øygarden, Lillian; Lode, Olav; Paulsen, Leif Inge (Bioforsk rapport;2(122) 2007, Research report, 2007)
   Overvåkingen av Hotran inngår som en del av programmet Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) og har pågått siden 1992. Feltet overvåkes med hensyn på erosjon og næringsstoffavrenning, og pesticider.
  • Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Timebekken 2006 

   Deelstra, Johannes; Eggestad, Hans; Ludvigsen, Gro Hege; Pengerud, Annelene; Øygarden, Lillian; Lode, Olav; Westbye, Per (Bioforsk rapport;2(125) 2007, Research report, 2007)
   Overvåkingen av Timebekken inngår som en del av programmet Jord- og vannovervåking i landbru-ket (JOVA) og har pågått siden 1992. Feltet overvåkes med hensyn på erosjon og næringsstoffavren-ning, og pesticider.
  • Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Naurstadbekken 2006 

   Dreyer, Lill; Hansen, Per; Eggestad, Hans; Pengerud, Annelene; Bechmann, Marianne; Øygarden, Lillian (Bioforsk rapport;2(124) 2007, Research report, 2007)
   Overvåkingen av Naurstadbekken inngår som en del av programmet Jord- og vannovervåking i land-bruket (JOVA) og har pågått siden 1994. Feltet overvåkes med hensyn på erosjon og næringsstoffav-renning.
  • Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Hobølelva 2006 

   Pengerud, Annelene; Ludvigsen, Gro Hege; Eggestad, Hans; Tveiti, Geir; Øygarden, Lillian; Lode, Olav (Bioforsk rapport;2(129) 2007, Research report, 2007)