Show simple item record

dc.contributor.authorElnan, Ingrid
dc.date.accessioned2015-12-01T12:21:56Z
dc.date.available2015-12-01T12:21:56Z
dc.date.issued2015-12-01
dc.identifier.isbn978-82-7570-223-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2366407
dc.description.abstractVisjonen for statlig idrettspolitikk er idrett og fysisk aktivitet for alle. I Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009 fastslås det at ved å gi idretten arbeidsbetingelser som gjør den i stand til å drive sin primæraktivitet, kan samfunnets ønske om helse for befolkningen ivaretas. En åpen og inkluderende idrett er valgt som hovedmål for idrettspolitikken 2007-2011, og integreringen av funksjonshemmede befester målet om idrett for alle. Likevel tyder det på at funksjonshemmede i mindre grad enn funksjonsfriske deltar i idretten. Som forskningsområde er ikke fysisk aktivitet grundig nok undersøkt i Norge. En av gruppene vi har spesielt lite kunnskap om er funksjonshemmede. I denne rapporten er det gjort litteratursøk etter forskning som omhandler funksjonshemmedes fysiske aktivitet. Litteratursøket viser at forskningen på mange områder er mangelfull. En gruppe som har fått spesielt lite oppmerksomhet er utviklingshemmede. Noe som er relativt godt kartlagt er fysiske barrierer for funksjonshemmedes deltakelse i aktivitet i fritid, skole og idrett. Barrierer for deltakelse er mangel på tilgjengelighet, informasjon, transport, ledsagere og nødvendige hjelpemidler. I tillegg kommer sosiale barrierer som manglende kunnskap, fordommer hos omgivelsene og undervurdering av kompetanse. I dag erkjennes fysisk aktivitet tidlig i livet å være av betydning for en fysisk aktiv livsstil som voksen. Da er det bekymringsfullt at det ikke finnes retningslinjer som sikrer funksjonshemmede deltakelse i fysisk aktivitet i skolen. Læreres manglende kunnskap er en faktor som bidrar til å ekskludere funksjonshemmede fra fysisk aktivitet. Selv om vi har kunnskap om de fysiske barrierene for funksjonshemmedes deltakelse, finnes det få forslag til konkrete forbedringer og beskrivelser av velfungerende eksempler. Avslutningsvis i rapporten er det derfor valgt å peke på utfordringer som kan bidra til å bedre funksjonshemmedes muligheter til en fysisk aktiv livsstil. En forutsetning for å bryte ned barrierene er at det tas en diskusjon om samfunnet godt nok legger til rette for like muligheter til fysisk aktivitet uavhengig av funksjonsnivå. Hvis ansvaret for barrierene kan knyttes til samfunnsnivå, vil det være vanskelig for idretten som frivillig organisasjon å lykkes med integreringen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleIdrett for alle? : Studie av funksjonshemmedes idrettsdeltagelse og fysiske aktivitetnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record