Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRønningen, Knut Einarnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:58:48Z
dc.date.available2014-12-19T11:58:48Z
dc.date.created2011-02-19nb_NO
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier398835nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/236624
dc.description.abstractDenne oppgaven omhandler søylefotforbindelser i stålkonstruksjoner. Det er sett på kapasitets- og stivhetsformler for søyleføtter som står i knutepunktstandarden NS-EN 1993-1-8. Denne standarden klassifiserer knutepunkt som enten leddet, delvis kontinuerlig eller kontinuerlig. Metoden som brukes for å beregne knutepunkter kalles komponentmetoden og går ut på å se på knutepunkter som en sammenføyning av basiskomponenter. Kapasiteten til den svakeste basiskomponenten bestemmer kapasiteten til knutepunktet. Noen av kapasitets- og stivhetsformlene for basiskomponenter i en søylefot er utledet. Det er videre sett på en søylefot med en bestemt geometri. Denne søylefoten er testet i laboratoriet, beregnet etter gjeldende regler i standarden og analysert i Abaqus. Resultatene for disse tre måtene å analysere en søylefot er blitt sammenlignet i et M-Φ-diagram. Det viste seg at å beregne egenskapene til søylefoten etter standarden ga en høyere stivhet, men veldig lav momentkapasitet i forhold til laboratorieforsøket. Abaqusanalysen ga litt høyere stivhet og momentkapasitet enn søylefoten som ble testet, men gav totalt sett en bedre prediksjon på oppførselen til et virkelig søylefotknutepunkt.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for konstruksjonsteknikknb_NO
dc.titleSøylefotpunktnb_NO
dc.title.alternativeSteel Column Basesnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for konstruksjonsteknikknb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel