Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHaugen, Gry Mette D.
dc.contributor.authorPaulsen , Veronika
dc.contributor.authorBerg, Berit
dc.date.accessioned2015-11-26T13:37:49Z
dc.date.accessioned2015-11-27T11:57:27Z
dc.date.available2015-11-26T13:37:49Z
dc.date.available2015-11-27T11:57:27Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citation73 p. NTNU Samfunnsforskning AS, 2012
dc.identifier.isbn978-82-7570-290-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2366015
dc.description-
dc.description.abstractDenne rapporten er skrevet på oppdrag fra Trondheim kommune og sammenfatter resultatene av en brukerundersøkelse blant barn og deres familier som har mottatt hjelp fra barneverntjenesten i Trondheim kommune. Prosjektet er gjennomført i tidsrommet mai til september 2012 og har hatt et ressursmessig rammeverk på i underkant av fire månedsverk. Hovedmålsettingen med prosjektet har vært å undersøke: hvordan opplever og erfarer barn og foreldre barneverntjenestene i Trondheim? Prosjektet har et brukerperspektiv og datamaterialet består av dybdeintervju med foreldre og barn som har tiltak gjennom barnevernet. Tre kategorier er representert: familier som har 1.hjelpetiltak i hjemmet i henhold til Lov om barneverntjenester § 4-4, 2.hjelpetiltak utenfor hjemmet i henhold til § 4-4, femte ledd, og 3.kommunale fosterhjem i henhold til § 4-12. Det ble rekruttert familier fra alle bydeler samt omsorgsenheten. Videre ble det lagt vekt på å rekruttere familier som var i ulike faser i møtet med barnevernet, og familier med ulik sosial, etnisk og kulturell bakgrunn. Det ble gjort intervjuer med mødre, fedre og ungdommer i 18 familier, og det samlede materialet består av 25 informanter. Vi har foretatt de forskningsetiske overveielsene i samarbeid med Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD). Prosjektet har definert følgende tre underproblemstillinger: •Hvordan oppleves og erfares ulike tiltak i barnevernet av henholdsvis barn og foreldre •Hvordan ivaretas brukermedvirkning i barnevernet for henholdsvis foreldre og barn? •Hva opplever brukerne som positivt i møte med barnevernet?
dc.language.isonob
dc.relation.urihttp://samforsk.no/Sider/Publikasjoner/Foreldre-og-barns-erfaringer-i-møte-med-barneverntjenesten-i-trondheim-kommune.aspx
dc.titleForeldre og barns erfaringer i møte med barneverntjenesten i Trondheim kommune
dc.typeResearch report
dc.date.updated2015-11-26T13:37:49Z
dc.identifier.cristin959231


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel