Show simple item record

dc.contributor.authorSkutvik, Sigrid
dc.date.accessioned2015-11-16T15:06:20Z
dc.date.available2015-11-16T15:06:20Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.isbn978-82-326-0923-9
dc.identifier.issn1503-8181
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2360469
dc.description.abstractSAMMENDRAG: Temaet for avhandlingen er skuespillerutdannelsen ved Teaterhøgskolen. Ved å sette egne erfaringer og innsamlede kunnskaper om Teaterhøgskolen inn i en større kontekst har jeg kunnet vise hvordan skuespillerutdannelsen ved Teaterhøgskolen har utviklet seg med særlig vekt på de siste 20 årene. Avhandlingens viktigste empiriske bidrag er en intervju-analyse av ett kull skuespillerstudenter i perioden 2002 – 2005. Analysen av intervjustudiens resultater har vært basert på grounded theory. Gjennom denne analysen har det vært mulig å påvise en endring i skuespillerutdannelsen ved Teaterhøgskolen som ikke har vært systematisert tidligere. Denne endringen kan betegnes som en overgang fra et tekstteaterbegrep til et menneskerelatert og handlingsrelatert teaterbegrep – og fra oppfatningen av skuespillernes rolle som utøvende til å være selvstendig skapende. Fordi teaterinstitusjonene i Norge fortsatt forvaltes ut fra en teaterpolitikk som bygger på et snevert teaterbegrep, får ikke det performative og aktive teaterbegrepet gjennomslag. Det er derfor en nødvendig forutsetning for en vitalisering av teatret at teaterpolitikken blir basert på en ny forståelse av hva teater er og at det er menneskene i teatret som fornyer teatret. Teaterhøgskolen har nå fått alle muligheter til å utvikle det teoretiske grunnlaget institusjonen selv har etterlyst. Spørsmålet for videre forskning og utvikling blir derfor på hvilken måte Teaterhøgskolen kan følge opp denne utfordringen.nb_NO
dc.description.abstractSUMMARY: The topic of the thesis is the actor’s training program at the Theatre Academy. By contextualizing personal experiences and acquired knowledge on the Theatre Academy I have described the actor’s training program with a particular importance attached to the last 20 years. An interview analysis of the total group of actor students in the period 2002 – 2005 is the most important empirical contribution in the thesis. The analysis, based on grounded theory, explored a change in the actor’s training at the Theatre Academy, which not previously had been studied systematically. The change can be characterized as a turn from a concept of text theatre to a human related and action related theatre concept – and from the understanding the actors as executors to be creators. The new creative and active theatre concept has, however, not had a breakthrough because the Norwegian theatre institutions are still managed by a theatre policy based on a narrow concept of theatre. It is therefore a necessary condition for a vitalizing of the theatre that the condition for a future theatre policy will be that innovation in the theatre is a result of human activity. The Theatre Academy has now got all opportunities for developing a theoretical foundation for the institution. The question for future research and development will be in which way the Theatre Academy can meet this challenge.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoctoral thesis at NTNU;2015:133
dc.titleEn analyse av skuespillerutdannelsen ved Teaterhøgskolen og norsk teaterpolitikk 1993-2013: Basert på en intervjuundersøkelse 2002–2005, egne erfaringer og minnesarbeid, oppfølgende intervjuer og nærlesning av utvalgte teaterpolitiske dokumenternb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Movie and drama: 170::Movie science: 171nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record