Show simple item record

dc.contributor.authorAvila, Heidi
dc.contributor.authorØstensen, Julie Ruø
dc.date.accessioned2015-10-21T08:42:38Z
dc.date.available2015-10-21T08:42:38Z
dc.date.issued2015-10-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2357428
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven er skrevet rundt problemstillingen: “Hvordan påvirker intern feilrekruttering bedrifter i bemanningsbransjen?” Oppgaven sentrerer seg rundt hvordan feilansettelser kan påvirke bedrifter i bemanningsbransjen og hvilke faktorer som har størst påvirkning på disse organisasjonene. I og med at det kan være mange ulike påvirkningsfaktorer avgrenset vi ved å bruke en tidligere kvantitativ undersøkelse om feilansettelser som teoretisk utgangspunkt for oppgaven. Denne ga oss en nødvendig ramme rundt undersøkelsen. Vi har benyttet oss av kvalitativ metode for å løse oppgaven. Dette var fordi vi hadde behov for å gå i dybden og finne mer informasjon enn hva en spørreundersøkelse kunne avdekke. Vi gjennomførte 7 semistrukturerte dybdeintervjuer med personer som jobbet med intern rekruttering i bemanningsbyråer. Undersøkelsen viser at feilansettelser har påvirkning på bedrifter i bemanningsbransjen, og vi avdekket også flere ulike påvirkningsfaktorer. Vi fant i tillegg flere faktorer som ikke var avdekket i den kvantitative undersøkelsen vi brukte som utgangspunkt for vårt arbeid. Hovedfunnene våre er at bedrifter i bemanningsbransjen får høyere kostnader, tapte inntektsmuligheter, ødelagt arbeidsmiljø og dårlig omdømme på grunn av intern feilrekruttering. I tillegg til at det kan føre til konsekvenser for medarbeidere i form av at de blir demotiverte, får merarbeid, lavere bonuser og at den som foretok rekrutteringen kan misteansikt. Motivasjonen som lå bak valg av tema var vår interesse for HR og da særskilt viktigheten av god rekruttering. Vi har gjennom HR-studiet lært mye om den viktige rollen de menneskelige ressursene i en organisasjon har. Mennesker i en organisasjon vil i stor grad påvirkes av hverandre og har en særdeles stor innvirkning på organisasjonens økonomiske resultater. Det er skrevet mye om viktigheten av finne de riktige ansatte og hvordan disse har en positiv effekt på hele organisasjonen. Vi ønsket å snu på temaet og undersøke hva som kan skje dersom feil person blir ansatt.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectKvalitativ metodenb_NO
dc.titleFEILREKRUTTERING - Hvordan påvirker intern feilrekruttering bedrifter i bemanningsbransjen?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record