Now showing items 1-200 of 1697

  3D detectors (1)
  Absorbance (1)
  Accelerated (1)
  Accelerated aging (1)
  Accelerated climate ageing (1)
  Accelerated climate aging (2)
  Acceleration factor (1)
  Acoustic solutions (1)
  Acoustics (1)
  Adaptation framework (1)
  Adaptive methods (1)
  Adaptive metoder (1)
  Additional expenses (1)
  Adhesive (1)
  Admixture (4)
  Adsorption (1)
  Advanced insulation material (1)
  Aerogel (7)
  Ageing (1)
  Aggregate (2)
  Aging properties (1)
  Air conduction (1)
  Air exchange (1)
  Air flow rate (1)
  Air leakage (2)
  Air permeability (1)
  Air tightness (1)
  Air-sea interaction (1)
  Airtightness (1)
  Aktive tilluftsventiler (1)
  Akustikk (1)
  Akustikk / Acoustics (3)
  Aldring (1)
  Algebraic geometry (1)
  Algebraisk geometri (1)
  Algorithms (1)
  Alkali Aggregate Reaction (1)
  Alkali aggregate reactions (1)
  Alkali resistance (1)
  Alkali sensitive (1)
  Alkali-silica reaction (1)
  Aluminium (1)
  Ambisiøs energioppgradering (1)
  AMS (2)
  Analyser (1)
  Anvendt matematikk: 413 (4)
  Apartment Buildings (1)
  Apartment buildings (1)
  Apartment houses (1)
  Applied mathematics: 413 (4)
  Appoksimativ implisitisering (1)
  Approximate implicitization (1)
  Arbeidsinnvandring (1)
  Architectural design (1)
  Architectural management (1)
  Architecture (2)
  Architecture and building technology: 531 (2)
  Arealplanlegging (1)
  Arkeologi (1)
  Arkitektur (4)
  Arkitektur og bygningsteknologi: 531 (2)
  Artificial lighting (1)
  Asylmottak (1)
  Attenuated total reflectance (1)
  Attenuated Total Reflectance; ATR (1)
  Attenuated total reflectance; ATR (1)
  Autogenous deformation (1)
  Avløpsrør (1)
  Background leakages (1)
  Bakteriegroing (1)
  Basalt fibre reinforced polymer (BFRP) (1)
  Bearing capacity (1)
  Bearing structures (1)
  Beboermedvirkning (13)
  Beboeropplæring (1)
  Beboerperspektiv (1)
  Behovsstyring (4)
  Beis (1)
  Belysning (1)
  Bending tests (1)
  Beregning (2)
  Beregninger (11)
  Beregninger / Calculations (2)
  Beslutningsprosesser (12)
  Beslutningsstøtte verktøy (1)
  Betong (5)
  BetongGUI (1)
  Betongoverflater (1)
  Betongteknologi; Concrete technology (1)
  Betongvegger (1)
  BIM (1)
  BIM Building Information Modelling (1)
  Biovarme (1)
  BIPV (2)
  Bjelkelag (2)
  Blandet (1)
  Blended (1)
  Block of flats (1)
  Boformer (1)
  Bokvalitet (2)
  Bokvalitet / Living conditions (1)
  Bolig (1)
  Boligblokk (1)
  Boligblokker (7)
  Boligblokker / Apartment buildings (1)
  Boligblokker / Partment building (1)
  Boligbygg (1)
  Boligbyggelag (1)
  Boligbygging (1)
  Boliger (8)
  Boliger / Housing (4)
  Boliger for vanskeligstilte (1)
  Boligforskning (1)
  Boligkvalitet (4)
  Boligmassen (1)
  Boligpiloter (1)
  Boligpreferanser (1)
  Boligselskap (1)
  Boligskole (1)
  Borettslag (3)
  Bosted (1)
  Botilbud (1)
  Brann (1)
  Bratt terreng (1)
  Bratt terreng / Steep terrain (1)
  Brenselceller / Solid oxide fuel cells (1)
  Brukeratferd (1)
  Brukererfaringer (1)
  Brukerhåndbøker (1)
  Brukermedvirkning (2)
  Brukeropplevelser (1)
  Brukerperspektivet (1)
  Brukerundersøkelse (1)
  Brønnlogging (1)
  Brønnlogging / Well Logging (2)
  Building (5)
  Building applications (3)
  Building assembly (1)
  Building codes (1)
  Building damage (1)
  Building design (1)
  Building energy simulations (1)
  Building envelope (3)
  Building evaluation (2)
  Building insulation (4)
  Building integrated photovoltaic; BIPV (9)
  Building integrated photovoltaics (1)
  Building integrated photovoltaics (BIPV) (1)
  Building integration (2)
  Building material (1)
  Building materials (1)
  Building Performance (1)
  Building Physics (1)
  Building process (3)
  Building regulations (1)
  Building simulation (2)
  Building standards (1)
  Building stock (1)
  Building stock model (1)
  Building stocks (1)
  Building technology (3)
  Building technology: 530 (8)
  Building upgrade (1)
  Building, construction and transport technology: 532 (2)
  Buildings (32)
  Buildings and infrastructure (1)
  Built environment (3)
  Bygdeutvikling (1)
  Bygg (1)
  Bygg-, anleggs- og transportteknologi: 532 (2)
  Byggavfall (2)
  Byggebransjen (1)
  Byggefeil (1)
  Byggeindustri (1)
  Byggekostnader (1)
  Byggekunst (1)
  Byggematerialer / Building materials (1)
  Byggeprosess (7)
  Byggeprosess / Building process (1)
  Byggeprosjekt (1)
  Byggeskikk (3)
  Byggeteknikk (2)
  Byggeteknikk; Building technolgy (1)
  Byggskader (1)
  Byggskader / Building damages (1)
  Byggteknisk forskrift TEK10 (1)
  Byggteknisk forskrift; TEK (8)
  Bygninger (25)
  Bygninger / Buildings (6)
  Bygninger energisimuleringer (1)
  Bygninger og infrastruktur (1)
  Bygningsadministrasjon (1)
  Bygningsfag: 530 (8)
  Bygningsintegrert design (1)
  Bygningsoppgradering (1)
  Bygningstyper (1)
  Bæreevne (1)
  Bærekraft (1)
  Bærekraftig oppgradering (4)
  Bærekraftig oppgradering av boligblokker (6)