Nye registreringer

 • Near wake region of an industrial scale wind turbine: comparing LES-ALM with LES-SMI simulations using data mining 

  Tabib, Mandar; Rasheed, Adil; Fonn, Eivind; Siddiqui, Muhammad Salman; Kvamsdal, Trond (Journal article, 2017)
  Accurate prediction of power generation capability needs proper assessment of blade loading and wake behavior. In this regard, the Sliding Mesh Interface (SMI) approach and the Actuator Line Model (ALM) are two diverse ...
 • Helsehus og velferdsteknologi - forstudie. Behov og mulighetsrom for Aukra og Rauma kommuner 

  Ausen, Dag; Boysen, Elin Sundby; Lauvsnes, Marte; Konstante, Rita (SINTEF Rapport;, Research report, 2015)
  SINTEF ble vinteren 2015 bedt om å gjennomføre en forstudie som skal gi Rauma kommune og Aukra kommune et grunnlag for det videre arbeidet knyttet til å møte et fremtidig utfordringsbilde i de kommunale helse- og ...
 • Ny kampflybase - Konsekvenser for sivil luftfart: Kommentarer til Avinors rapport 

  Stokka, Arne; Bjørkvoll, Thor; Swendgaard, Hans Erik (SINTEF Rapport;, Research report, 2011)
  Oppdragsgiver: Sør-Trøndelag fylkeskommune
 • Trygge spor - forstudie. GPS løsning og tilhørende støttesystemer for fysisk aktivitet for personer med demens 

  Ausen, Dag; Svagård, Ingrid Storruste; Øderud, Tone; Bøthun, Silje; Dahl, Yngve; Holbø, Kristine (SINTEF Rapport;, Research report, 2011)
  Prosjektet Trygge spor – GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for fysisk aktivitet for personer med demens, er et offentlig innovasjonsprosjekt finansiert av Oslofjordfondet. Prosjektets oppdragsgivere er Drammen, ...
 • Apricot 2 - CT imaging of whole fish and fillets 

  Bakken, Marianne; Schulerud, Helene (SINTEF Rapport;, Research report, 2016)
  The objectives of this project have been to image bones in whole fish and fillets in 9 different spices and to provide detailed information about the size, orientation and location of pinbones and the walking stick bone ...
 • HISVESTA HIgh Stability VErtical SeparaTion Altimeter instuments D6.4a Final publishable summary report 

  Ausen, Dag (SINTEF Rapport;, Research report, 2011)
  HISVESTA is a specific targeted research project running under EU's 7th Framework Programme, theme 7 Transport, including Aeronautics. The project has developed and is demonstrating a new generation of altimetry module, ...
 • HASTAC Publishable final activity report 

  Ausen, Dag (SINTEF Rapport;, Research report, 2008)
  This is the final report describing the publishable execution of the project. The report briefly presents the project background and major objectives including the scientific and technological objectives. The partners in ...
 • Flystøysoner på Bodø lufthavn, Støysoner etter T1442/2012 

  Bustad, Joakim; Randeberg, Rolf Tore; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2016)
  Det er utarbeidet flystøysonekart for Bodø lufthavn etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012 og Forurensningsforskriften basert på registrert trafikk i 2015 og for en prognose for 2026. Beregning av støy er ...
 • Flystøysoner på Røros lufthavn. Støysoner etter T-1442/2012 

  Bustad, Joakim; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2016)
  Det er utarbeidet flystøysonekart for Røros lufthamn etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012 og Forurensningsforskriften basert på registrert trafikk i 2015 og for en prognose for 2025. Beregning av støy ...
 • Helikopterstøy for alternative reservelandingsplasser for St. Olavs hospital. 

  Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2009)
  Det er utført en overordnet støymessig vurdering av alternativer til reservelandingsplass for helikopter som skal levere pasient på St. Olavs hospital. Ut fra den overordnede vurdering er det valgt ut tre alternativer som ...
 • Kartlegging av flystøy rundt Fagernes lufthavn Leirin 

  Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Haukland, Frode (SINTEF Rapport;, Research report, 2009)
  Det er gjennomført flystøyberegninger med NORTIM versjon 3.4 i samsvar med retningslinje T-1442 fra Miljøvernedepartementet for Fagernes lufthavn Leirin. Beregningene tar utgangspunkt i trafikken for 2008 og 2009 og en ...
 • Oppdaterte beregninger av flystøy for Kristiansand lufthavn Kjevik.Støysoner etter T-1442/2012. 

  Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Vennerød, Jakob (SINTEF Rapport;, Research report, 2015)
  Det er utarbeidet reviderte støysoner for Kristiansand lufthavn Kjevik etter retningslinje T-1442/2012 og forurensningsforskriften. Beregning av støy er utført med NORTIM versjon 4.2 som tar hensyn til topografi ved beregning ...
 • Støysoner etter T-1442/2012 for Tromsø Lufthavn Langnes 

  Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Gelderblom, Femke B. (SINTEF Rapport;, Research report, 2015)
  Det er utarbeidet oppdaterte støysonekart for Tromsø lufthavn Langnes basert på årsmidlet trafikk for 2014 og en prognose for 2025. Beregningen er gjort i henhold til retningslinje T-1442/2012 fra Miljøverndepartementet ...
 • Methods and system to measure the environmental impact of individual vehicles in traffic 

  Berge, Truls Svenn; Olsen, Herold; solvang, Audun (SINTEF Rapport;, Research report, 2016)
  This report presents the final results from the MOVE project financed by the BIA program. The project is a joint project with Acoustic One, Norsk Elektro Optikk AS (NEO), Norsonic, Vegdirektoratet (The Norwegian Public ...
 • Flystøyberegninger for Hammerfest lufthavn 

  Randeberg, Rolf Tore; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2004)
  Det er beregnet støysonegrenser for Hammerfest Lufthavn. Støysonene er beregnet i henhold til retningslinje T-1277 fra Miljøverndepartementet. Beregningene er foretatt med programmet NORTIM som tar hensyn til topografien ...
 • Revidert støykartlegging Stavanger lufthavn Sola. Beregning for 2014 og en prognose for 2025. 

  Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Randeberg, Rolf Tore (SINTEF Rapport;, Research report, 2015)
  DENNE RAPPORTEN ERSTATTES AV SINTEF-Rapport A27551 Det er utarbeidet nytt støysonekart for Stavanger lufthavn Sola i tråd med retningslinje T-1442/2012 fra Miljøverndepartementet samt Forurensningsforskriften. Beregningene ...
 • Støysoner etter T-1442/2012 for Bodø Helikopterplass Nordlandssykehuset 

  Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Gelderblom, Femke B. (SINTEF Rapport;, Research report, 2015)
  Det er utarbeidet støysonekart for Bodø Helikopterplass Nordlandssykehuset i henhold til reglene i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012. Støyberegningene foretas med NORTIM, verktøyet som tar hensyn til topografi ...
 • Oppdaterte beregninger av flystøy for Ålesund lufthavn Vigra - Støysoner etter T-1442/2012 

  Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Vennerød, Jakob (SINTEF Rapport;, Research report, 2015)
  Det er utarbeidet reviderte støysoner for Ålesund lufthavn Vigra etter retningslinje T-1442/2012 og forurensningsforskriften. Beregning av støy er utført med NORTIM versjon 4.2 som tar hensyn til topografi ved beregning ...
 • Virtual element method for geomechanical simulations of reservoir models 

  Andersen, Odd; Nilsen, Halvor Møll; Raynaud, Xavier (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  In this paper, we study the use of virtual element method (VEM) for geomechanics. Our emphasis is on applications to reservoir simulations. The physical processes behind the formation of the reservoirs, such as sedimentation, ...
 • Schematic Generation of English-prose Semantics for a Risk Analysis Language Based on UML Interactions 

  Erdogan, Gencer; Refsdal, Atle; Stølen, Ketil (SINTEF Rapport;, Research report, 2014)
  To support risk-driven testing, we have developed CORAL, a language for risk analysis based on UML interactions. In this paper, we present its semantics as a translation of CORAL diagrams into English prose. The CORAL ...

Vis flere