Recent Submissions

 • Helsehus og velferdsteknologi - forstudie. Behov og mulighetsrom for Aukra og Rauma kommuner 

  Ausen, Dag; Boysen, Elin Sundby; Lauvsnes, Marte; Konstante, Rita (SINTEF Rapport;, Research report, 2015)
  SINTEF ble vinteren 2015 bedt om å gjennomføre en forstudie som skal gi Rauma kommune og Aukra kommune et grunnlag for det videre arbeidet knyttet til å møte et fremtidig utfordringsbilde i de kommunale helse- og ...
 • Trygge spor - forstudie. GPS løsning og tilhørende støttesystemer for fysisk aktivitet for personer med demens 

  Ausen, Dag; Svagård, Ingrid Storruste; Øderud, Tone; Bøthun, Silje; Dahl, Yngve; Holbø, Kristine (SINTEF Rapport;, Research report, 2011)
  Prosjektet Trygge spor – GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for fysisk aktivitet for personer med demens, er et offentlig innovasjonsprosjekt finansiert av Oslofjordfondet. Prosjektets oppdragsgivere er Drammen, ...
 • Kartlegging av flystøy rundt Fagernes lufthavn Leirin 

  Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Haukland, Frode (SINTEF Rapport;, Research report, 2009)
  Det er gjennomført flystøyberegninger med NORTIM versjon 3.4 i samsvar med retningslinje T-1442 fra Miljøvernedepartementet for Fagernes lufthavn Leirin. Beregningene tar utgangspunkt i trafikken for 2008 og 2009 og en ...
 • Helikopterstøy for alternative reservelandingsplasser for St. Olavs hospital. 

  Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2009)
  Det er utført en overordnet støymessig vurdering av alternativer til reservelandingsplass for helikopter som skal levere pasient på St. Olavs hospital. Ut fra den overordnede vurdering er det valgt ut tre alternativer som ...
 • Flystøyberegninger for Hammerfest lufthavn 

  Randeberg, Rolf Tore; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2004)
  Det er beregnet støysonegrenser for Hammerfest Lufthavn. Støysonene er beregnet i henhold til retningslinje T-1277 fra Miljøverndepartementet. Beregningene er foretatt med programmet NORTIM som tar hensyn til topografien ...
 • HISVESTA HIgh Stability VErtical SeparaTion Altimeter instuments D6.4a Final publishable summary report 

  Ausen, Dag (SINTEF Rapport;, Research report, 2011)
  HISVESTA is a specific targeted research project running under EU's 7th Framework Programme, theme 7 Transport, including Aeronautics. The project has developed and is demonstrating a new generation of altimetry module, ...
 • Ny kampflybase - Konsekvenser for sivil luftfart: Kommentarer til Avinors rapport 

  Stokka, Arne; Bjørkvoll, Thor; Swendgaard, Hans Erik (SINTEF Rapport;, Research report, 2011)
  Oppdragsgiver: Sør-Trøndelag fylkeskommune
 • Støysoner etter T-1442/2012 for Bergen lufthavn Flesland 

  Gelderblom, Femke B.; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2014)
  Det er utarbeidet støysonekart for Bergen lufthavn Flesland i henhold til reglene i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012. Støyberegningene foretas med NORTIM, verktøyet som tar hensyn til topografi ved beregning ...
 • Revidert støykartlegging Stavanger lufthavn Sola. Beregning for 2014 og en prognose for 2025. 

  Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Randeberg, Rolf Tore (SINTEF Rapport;, Research report, 2015)
  DENNE RAPPORTEN ERSTATTES AV SINTEF-Rapport A27551 Det er utarbeidet nytt støysonekart for Stavanger lufthavn Sola i tråd med retningslinje T-1442/2012 fra Miljøverndepartementet samt Forurensningsforskriften. Beregningene ...
 • Methods and system to measure the environmental impact of individual vehicles in traffic 

  Berge, Truls Svenn; Olsen, Herold; solvang, Audun (SINTEF Rapport;, Research report, 2016)
  This report presents the final results from the MOVE project financed by the BIA program. The project is a joint project with Acoustic One, Norsk Elektro Optikk AS (NEO), Norsonic, Vegdirektoratet (The Norwegian Public ...
 • Beregning av støysoner etter retningslinje T-1442 for Florø lufthamn. 

  Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Haukland, Frode (SINTEF Rapport;, Research report, 2008)
  Det er utarbeidet nytt støysonekart for Florø lufthamn i tråd med retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet. Videre er det foretatt kartlegging i henhold til forurensningsforskriften. Støyberegninger er utført med ...
 • Oppdaterte beregninger av flystøy for Ålesund lufthavn Vigra - Støysoner etter T-1442/2012 

  Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Vennerød, Jakob (SINTEF Rapport;, Research report, 2015)
  Det er utarbeidet reviderte støysoner for Ålesund lufthavn Vigra etter retningslinje T-1442/2012 og forurensningsforskriften. Beregning av støy er utført med NORTIM versjon 4.2 som tar hensyn til topografi ved beregning ...
 • Oppdaterte beregninger av flystøy for Hammerfest lufthavn - Støysoner etter T-1442/2012 

  Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Vennerød, Jakob (SINTEF Rapport;, Research report, 2015)
  Det er utarbeidet reviderte støysoner for Hammerfest lufthavn etter retningslinje T-1442/2012 og forurensningsforskriften. Beregning av støy er utført med NORTIM versjon 4.2 som tar hensyn til topografi ved beregning av ...
 • Oppdaterte beregninger av flystøy for Brønnøysund lufthavn Brønnøy. Støysoner etter T-1442/2012. 

  Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Gelderblom, Femke B. (SINTEF Rapport;, Research report, 2014)
  Det er utarbeidet reviderte støysoner for Brønnøysund lufthavn Brønnøy etter retningslinje T-1442/2012 og forurensningsforskriften. Beregning av støy er utført med NORTIM versjon 4.1 som tar hensyn til topografi ved beregning ...
 • Støysoner etter T-1442/2012 for Bodø Helikopterplass Nordlandssykehuset 

  Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Gelderblom, Femke B. (SINTEF Rapport;, Research report, 2015)
  Det er utarbeidet støysonekart for Bodø Helikopterplass Nordlandssykehuset i henhold til reglene i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012. Støyberegningene foretas med NORTIM, verktøyet som tar hensyn til topografi ...
 • Støysoner etter T-1442/2012 for Sunnaas helikopterplass 

  Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2014)
  Det er utarbeidet støysonekart for Sunnas Helikopterplass i henhold til reglene i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012. Støyberegningene foretas med NORTIM, verktøyet som tar hensyn til topografi ved beregning ...
 • Støysoner for Misvær helikopterplass 

  Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2008)
  Det er utført beregning av støysoner etter retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet for en liten landingsplass for helikopter i Misvær i Bodø kommune. Beregningene er utført med det norske programmet NORTIM som tar ...
 • Støysoner for Trondheim lufthavn Værnes. Basert på trafikken for 2015 og prognose for 2026. 

  Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2016)
  Det er utført beregninger av flystøy ved Trondheim lufthavn Værnes basert på trafikken i 2015 og en ti års prognose i henhold til retningslinje T-1442/2012 fra Klima og Miljøverndepartementet. Beregningene er utført med ...
 • Støykartlegging av Oslo lufthavn - Konsekvenser av ny forskrift 

  Randeberg, Rolf Tore; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2014)
  Det er gjennomført støyberegninger for Oslo lufthavn for å illustrere de støymessige konsekvensene av luftfartstilsynets foreslåtte endringer i forskriften for OSL. Beregningene er relatert til Miljøverndepartementets ...
 • Flystøysoner på Bardufoss lufthavn, Støysoner etter T-1442/2012 

  Bustad, Joakim; Randeberg, Rolf Tore; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2016)
  Det er utarbeidet flystøysonekart for Bodø lufthavn etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012 og Forurensningsforskriften basert på registrert trafikk i 2015 og for en prognose for 2026. Beregning av støy er ...

View more