Show simple item record

dc.contributor.advisorAakre, Arvid
dc.contributor.advisorRevå, Hilde Kristine
dc.contributor.authorJakobsen, Synnøve
dc.date.created2015-05-11
dc.date.issued2015
dc.identifierntnudaim:12208
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2356425
dc.description.abstractDet er store avviklingsproblemer rund Askøybrua på Fv562 i morgenrushet. Etter Askøybrua ble nedbetalt i 2006 og bompengeinnkrevingen opphørte økte trafikken betraktelig. Det ble også mer populært å bosette seg på Askøy. Med en trafikk på rundt 20 000 kjøretøy i døgnet og en befolkningsvekst på ca. 2,2 % på Askøy øker problemet stadig. Det er morgenrushet som er størst foreløpig, men også ettermiddagsrushet vokser betydelig og det er avviklingsproblemer her også. Oppgaven tar for seg avviklingsproblemene i morgenrushet for kjørefeltet i retning Bergen. Målet var å samle inn mest mulig data om trafikk, utforming, reisetider og andre forhold som kunne påvirke trafikken. Dette skulle brukes til å beskrive trafikkavviklingen og foreslå tiltak som kan forbedre situasjonen. Trafikken ble registrert ved hjelp av filmopptak og farten ble registrert ved hjelp av radarmålinger. Det ble også gjort en reisetidsundersøkelse over en lengre periode, for å beskrive trafikkavviklingen best mulig. Resultatene fra trafikkregistreringene gav en gjennomsnittlig makstime på 1840kjt/t i analyseretningen og 594kjt/t i motsatt kjørefelt, totalt 2434 kjt/t. Dette gir en retningsfordeling der 75 % av bilistene kjører mot Bergen i morgenrushet og 25 % i retning Askøy. Med grunnlag i trafikkregistreringene og fartsmålingene ble kapasiteten beregnet etter metoden i Highway Capacity Manual 2010, kapittel 15. Kapasitetsgrensen ble beregnet til 1677 kjt/t i analyseretningen og 559 kjt/t i motsatt kjørefelt, totalt 2236 kjt/t. Gjennomsnittsfarten i analyseretningen i makstimen ble beregnet til 36 km/t. Ved å sammenligne registrerte trafikkdata mot beregnede kan man konkludere med at Fv562 over Askøybrua er overbelastet med gjennomsnittlig 9 % i morgenrushet. Da registrert makstime er høyere enn beregnet kapasitetsgrense blir vegen klassifisert med en serviceklasse F. Serviceklasse F representerer store avviklingsproblemer og forsinkelser i trafikken. Tiltak som kan bedre situasjonen er å forlenge påkjøringsfeltet fra Kleppestø over broen, ved å ta i bruk GS som et ekstra kjørefelt. Stenge rasteplassen for utkjøring og bygge om rundkjøringer til toplanskryss. Det anbefales også å utrede mulighetene for ny trase eller utviding av dagens trase med ny bro, slik at man får en firefelts veg med i tillegg et kollektivfelt i hver retning. Alternativt må det jobbes med å redusere trafikken betraktelig ved f.eks. å få de reisende over på andre transportmidler.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectErfaringsbasert masterprogram i veg og jernbane, Veg
dc.titleKø-problematikken på Fv562 Askøybrua - Kø i morgenrushet fra Strusshamnvatnet til rundkjøring ved Storavatnet
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record