Show simple item record

dc.contributor.authorIanetta, Karin
dc.contributor.authorKirkerud, Isabelle
dc.date.accessioned2015-10-13T06:58:09Z
dc.date.available2015-10-13T06:58:09Z
dc.date.issued2015-10-13
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2354176
dc.description.abstractI denne oppgaven har vi sett nærmere på fenomenet vinturisme og hva som driver norske turister til å reise på vinturer. Dette fenomenet er blitt forsket på en del internasjonalt, men svært lite i norsk sammenheng. Formålet med oppgaven var å kartlegge hva som motiverer norske turister til å reise på vinturer og hvilke behov som ligger til grunn for motivene, samt hva som skaper en fornøyelig opplevelse for informanten.Vi ville sammenligne våre funn med tidligere forskning og se om det er noen likhetstrekk eller ulikheter med våre informanter. Problemstilling som fremkommer i denne oppgaven er: “Hvilke motiver driver turister til å reise på vinturer, og hvilken verdi gir opplevelsen for turisten?” Vinturisme vil først defineres og knyttes opp mot norske forhold. Deretter vil teorien presenteres i tre kategorier som intervjuguiden også er basert på, motiv, behov og opplevelse. Så vil vi presentere en typologi som danner grunnlag for vår kategorisering over norske turister som reiser på vinturer. Vi har benyttet kvalitativ metode og dybdeintervjuer for å fremskaffe informasjon og data. Det har blitt intervjuet 9 informanter som tidligere har besøkt en vingård. I analysedelen vil de viktigste funnene presenteres, og deretter drøftes opp mot valgt teori. Våre funn viste at norske vinturister er mer komplekse enn først antatt og deres reisemotiver er avhengig av hvilken kontekst turisten er i.Videre kom det frem i analysen vår at det nødvendigvis ikke var kun for å smake vin, men også for å søke etter kunnskap, lete etter en helhetlig opplevelse, oppleve lokal kultur og bli vartet opp, som lå til grunn for hvorfor våre informanter reiser på vintur. Noen besøkte vingårder ut i fra spesifikke vinrelaterte kriterier, andre for å kombinere vingårdsbesøk med andre aktiviteter, og noen var mer opptatt av omgivelsene og nytelse. For at opplevelsen skal gi turistene en verdi, må de inneholde noe nytt, overraskende, lærerike eller underholdende historier, interaktivitet, utfordringer, mulighet for sosialt samvær og berikelse av sansene. Funnene kan brukes til å utvikle en bredere typologi over vinturistene fra Norge og til videre forskning for å avdekke hvor ofte dette fenomenet forekommer og hvor mange som kan betegnes som vinturister i Norge.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectKvalitativ metodenb_NO
dc.titleReisemotiver og opplevelser innen vinturismenb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record