Show simple item record

dc.contributor.advisorMathisen, Hans Martinnb_NO
dc.contributor.authorNerberg, Martha Cecilie Nilssennb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:51:25Z
dc.date.available2014-12-19T11:51:25Z
dc.date.created2013-11-02nb_NO
dc.date.issued2007nb_NO
dc.identifier661335nb_NO
dc.identifierntnudaim:3749nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/235364
dc.description.abstractSammendragRapporten er en del av en masteroppgave som tar utgangspunkt i et større samarbeid mellom SINTEF energiforskning og Flexit AS. Flexit AS er produsent av ventilasjonsløsninger, og ønsker å få testet sin nyeste modell innen ventilasjonsaggregater for boliger, SL4 R, for å møte de skjerpede kravene til energibruk til oppvarmning av ventilasjonsluft og til drift av vifter. Oppgaven har derfor hatt fokus på forbedring av virkningsgrad for vifter og varmeveksler. Rapporten har sett på en alternativ utforming av viftehus og diffuser for å redusere effektbehovet ved å utnytte mest mulig av det dynamiske trykket. Viftehjulet med foroverbøyde skovler har i tillegg blitt byttet ut med et med bakoverbøydeskovler. Viftehuset og diffuseren er utformet av Håkon Skistad. I oppgaven har det blitt gjort beregninger av forventede resultater og målinger i laboratorium. Måleresultatene har blitt brukt i en vurdering av den nye løsningen.I undersøkelsen av virkningsgraden for roterende vekslere har det blitt gjort laboratoriemålinger for å beregne årsvirkningsgraden for denne typen veksler. Et av formålene med målingene var å samtidig vurdere ulike teststandarder og dokumenteringer av årsvirkningsgrad. Målingene har også blitt brukt til å vurdere betydningen av kondensvann og tilfrysning på virkningsgraden i roterende varmevekslere.Målingen som er gjort i laboratorium viste at det ikke er høyt nok totaltrykk ut fra viftehjulet i den nye vifta B133/40. Med større radius på viftehjulet og videre arbeid med utforming av viftehuset vil vifta kunne levere ønsket luftmengde. Målingene viste videre at overgangen mellom viftehus og diffusere må utbedres, og at diffuserløsningen til B133/40 ikke gir noen økning i virkningsgraden på grunn av avløsning av grensesjiktet. En kortere diffusere med grensesjiktavsug kan være løsningen. B133/40 har et langt lavere effektbehov enn dagens vifte.Laboratoriemålingene for den roterende varmeveksleren viste at SL4 R tåler utetemperaturer på minus 20 °C uten at veksleren fryser igjen. Ved utetemperaturer ned mot minus 20 °C dannet det seg en del is på vekslerens avkastside, men dette påvirket ikke driften eller virkningsgraden i særlig grad. På bakgrunn av måleresultatene har SL4 R årsvirkningsgrad på 88 %, ved beregning etter forslaget til revidering av NS3031. Bruk av temperaturvirkningsgrad i beregning av årsvirkningsgrad, slik som i prNS3031, kan gjøre det lett å manipulere virkningsgraden, fordi i det ikke krever spesifisering av volumstrømmen på til- og avtrekksidennb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for energi- og prosessteknikknb_NO
dc.titleEnergieffektive løsninger for mekanisk balansert ventilasjon i bolgernb_NO
dc.title.alternativeEnergy efficient solutions for mechanical balanced ventilation in residential buildingsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber91nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for energi- og prosessteknikknb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record