Recent Submissions

 • Førstegangskjøperne blir stadig yngre: En behovsendring skapt av nyhetsmediene? 

  Grøgaard, Henrik; Henanger, Espen; Kristiansen, Mette (Bachelor thesis, 2017)
  På tross av raskt voksende boligpriser har førstegangskjøpere i Oslo blitt stadig yngre i løpet av de siste tiårene. Samtidig har medievanene til unge mennesker endret seg betydelig. Der en tidligere samlet seg rundt ...
 • Jentegram: En oppgave i å forstå Instagram og dens innvirkning på unge jenter 

  Navekvien, Vilde Skogvold; Halvorsen, Ida; Kalsveen, Heidi (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunnen for denne oppgaven baserer seg på vår felles fascinasjon for sosiale medier og hvordan dette påvirker oss mennesker i hverdagen og vår identitet. I oppgaven vil vi derfor forsøke å forstå hvordan et av de nyeste ...
 • Nyhetens plass i et digitalt medieunivers: En kvalitativ studie av unge kvinners lave nyhetsforbruk 

  Sandberg, Ane; Ludvigsen, Simen; Mørch, Sarah Emilie (Bachelor thesis, 2017)
  I samtiden preger det digitale og fragmentert medielandskapet nettgenerasjonens preferanser og vaner i hverdagen, også når det kommer til deres konsum av nyheter. Tidligere studier indikerer at spesielt jenter ser ut til ...
 • En sammenligning av Brand Concept Maps og Sakseierskap - en studie av Arbeiderpartiets og Høyres velgere 

  Andersen, Martin Jarl; Sæle, Andreas; Jevne, Ina Pettersen (Bachelor thesis, 2016-11-10)
  I denne oppgaven setter vi markedsføringsteori inn i norsk politikk ved å undersøke assosiasjonskartene til Høyre- og Arbeiderpartivelgere. For å gjøre dette har vi tatt i bruk metoden Brand Concept Maps (BCM), som ...
 • Donald Trump – rett mann til rett tid? 

  Dager, Mathilde Eckbo; Crowther, Madelen; Enersen, Maria Janshaug (Bachelor thesis, 2016-11-10)
 • Positive vs. negative kundeanmeldelser – troverdige? 

  Vestneshagen, Mari; Legøy, Heidi Nordtun (Bachelor thesis, 2016-11-10)
  I dagens samfunn spiller sosiale medier en viktig rolle i forbrukernes hverdag, og online feedbacktjenester benyttes av svært mange både ved innhenting av informasjon og ved evaluering av produkter og tjenester. Det kan ...
 • Autentiske Opplevelser i Filmturisme 

  Nyberg, Tonje; Jacobsen, Mathilde Engen (Bachelor thesis, 2016-11-10)
  I denne bacheloroppgaven har vi sett nærmere på fenomenet filmturisme og hvordan reiselivet og filmbransjen forholder seg til og arbeider mot det å skape filmturisme rundt en bestemt film og destinasjon i Norge. Formålet ...
 • #ThePerfectStorm - Hvordan sosiale medier ender rammebetingelser for krisehåndtering 

  Marheim, Johanna Marie; Le, Xuan-Giang Sur; Randers, Benedicte (Bachelor thesis, 2016-11-10)
  Sosiale medier er et dynamisk fenomen som har på kort tid etablert seg innenfor krisehåndtering og krisekommunikasjon. Sosiale medier endrer hvordan bedrifter strategisk må håndtere og respondere krisen de befinner seg i, ...
 • Turisttilfredshet på 78° nord - Den totale opplevelsen av Svalbard 

  Madsen, Sara Borchgrevink; Ellingsgaard, Lærke (Bachelor thesis, 2016-11-10)
  Denne oppgaven tar for seg turisters tilfredshet av opplevelser på Svalbard. Opplevelsesturisme og naturbasert turisme er temaer som går igjen i reiselivsfagene og har blitt presentert som viktige trender i den globale ...
 • Effektmåling i norsk PR-bransje 

  Berg, Simen; Engvik, Trine (Bachelor thesis, 2016-11-10)
  Det stilles økte krav til dokumentasjon av arbeidet PR-byråer gjennomfører. Både kunder, journalister, og offentligheten generelt er mer interessert i å vite hva som foregår i de store konsernhusene. Effektmåling er et ...
 • Naturens helsefordeler: en mulighet for det Norske reiselivet? 

  Stensrud, Mari Kasbo; Godøy, Ingunn; Stranger-Johannessen, Andrea Dokken (Bachelor thesis, 2016-11-10)
  Temaet vi har valgt for oppgaven dreier seg om markedsføringen av Norges største konkurransefortrinn og satsingsområde innenfor turisme; naturen, og effekter naturen har på helse. Idèen er basert på antagelsen om at psykisk ...
 • Kinesiske turisters tilfredshet i Fjord Norge 

  Engebretsen, Lene Nathalie; Halle, Arlin; Skjøtskift, Vilde (Bachelor thesis, 2016-11-10)
  Vår oppgave ser nærmere på kinesiske turister som reiser i Fjord Norge. Vi ønsket å kartlegge hvordan reiselivsnæringen kan kommunisere med denne turistgruppen, slik at deres ønsker og behov blir tilfredsstilt. Vår ...
 • Hva kan arrangementer bidra med for å skape helårsturisme på en destinasjon? 

  Lundberget, Karoline Mørch; Madsen, Marte Celine; Mørk, Frida-Helen Solheim (Bachelor thesis, 2016-11-10)
  Denne bacheloroppgaven tar for seg helårsturisme i Trysil, og hva arrangementer kan bidra med slik at Trysil på sikt kan bli en helårsdestinasjon. Vi ønsker å finne ut hva arrangementer kan bidra med for en destinasjon som ...
 • Den som ikke er med er imot? - En casestudie om håndtering av motstand mot endring på et storsykehus i Norge 

  Holmboe, Maria; Frøseth, Marthe (Bachelor thesis, 2016-11-10)
  Temaet for denne bacheloroppgaven er motstand mot endring og intern kommunikasjon, med et fokus rettet mot endringsprosesser i norsk helsevesen. Det virker som at endring er et økende fenomen i helsevesenet og i organisasjoner ...
 • Frivillige organisasjoner og lobbyisme: en case-studie av Changemakers lobbyisme for “land-for-landrapportering» 

  Svor, Ingrid Birgitte (Bachelor thesis, 2016-11-10)
  I denne oppgaven ønsker jeg å finne ut hvilke lobbymetoder Changemaker brukte for å få gjennomslag for kravet om land-for-land-rapportering. Hvilke strategier brukte de i lobbyarbeidet sitt, og hvilken tilgang hadde ...
 • Holdning og atferd mot delfiner i fangenskap 

  Strand, Kristine; Follo, Gro Karina Stoa (Bachelor thesis, 2016-11-10)
  Formålet var å finne ut om det er en sammenheng mellom holdning og atferd blant generasjon Y og Z. Dette for å få en indikasjon på unge voksnes grad av positiv eller negativ holdning til delfiner i fangenskap. Interessen ...
 • Medienes utvikling - en fordel eller en ulempe for norske toppolitikere? 

  Strøm, Monica; Thunshelle, Thea (Bachelor thesis, 2016-11-10)
  I løpet av våre tre år på bachelorstudiet PR og samfunnspåvirkning har vår kunnskap og interesse for politikk og politisk kommunikasjon gradvis økt. Etter å ha valgt digital markedsføring som fordypningsemne under ...
 • Norsk presse og etiske utfordringer – en eksperimentell studie på merking av native advertising 

  Grande, Frida Marie (Bachelor thesis, 2016-11-10)
  Temaet for denne oppgaven er pressens troverdighet og merking av native advertising. Sistnevnte er en relativt ny form for markedsføring norske medier tilbyr på sine flater – en metode som kjennetegnes ved at formatet er ...
 • Fra eie til leie - En kvalitativ studie av verdiskapning i delingsøkonomiske bedrifter 

  Barman-Jenssen, Johanne; Christiansen, Eline Moland; Belsvik, Katrine (Bachelor thesis, 2016-11-10)
  Denne oppgaven har tatt for seg verdiskapning i norske delingsøkonomiske bedrifter. Hensikten har vært å avdekke hvilken sammenheng det er mellom verdiskapningen i delingsøkonomiske bedrifter og andre verdinettverk. Fordi ...
 • Mikroprosesser i online samskaping - Et kvalitativt studie 

  Hoummira, Samire; Arntsen, Hanne Birgitte (Bachelor thesis, 2016-11-10)
  Til tross for omfattende forskning på samskapingsfeltet, ser vi hull i forskningen som omhandler forståelsen av fenomenet på et dypere nivå. Problemstillingen i denne oppgaven lyder som følger: Hvordan kan vi forstå online ...

View more