Recent Submissions

 • En kvalitativ studie av Donald Trumps retorikk 

  Ceesay, Mamie; Graver, Ingeborg Storm; Brun, Trine (Bachelor thesis, 2017-10-30)
 • Populisme: Teknikk for klikk? 

  Østensen, Kirstine Remmem; Kristiansen, Matias Fosso; Gløersen, Peter (Bachelor thesis, 2017-10-16)
  Det siste året har populisme vært i mediene daglig. I forkant av valget i 2017 er det spesielt to norske politikere som blir beskyldt for å være populistiske: Trygve Slagsvold Vedum og Sylvi Listhaug. Med disse to som case, ...
 • Miljølobbyistens valg av strategier for politisk innflytelse 

  Kind, Pia Marlen; Solberg, Rikke; Christophersen, Dina (Bachelor thesis, 2017-10-16)
  Temaet politisk påvirkning, også kalt lobbyisme, er til stadighet fremtredende både i mediene, kommunikasjonsbransjen og i det politiske landskap. Det er delte meninger rundt i hvilken grad strategisk påvirkning er ...
 • Unge folk med gamle briller – en kvalitativ studie av ungdomspartienes bruk av sosiale medier 

  Sandberg, Nora Alette; Skogseth, Karstein Alvestad (Bachelor thesis, 2017-10-16)
  Temaet for denne oppgaven er ungdomspartiers politiske kommunikasjon i sosiale medier. Tall fra datatilsynet i 2013 forteller at 76% av den norske befolkningen har en Facebookprofil. Dette gjør Facebook til et av de ...
 • Personifisert politisk kommunikasjon 

  Eikeland, Maria Tjøm; Torgerhagen, Synne (Bachelor thesis, 2017-10-16)
  I denne oppgaven har vi tatt for oss utviklingen i politisk kommunikasjon, som har ført til at politikken har blitt mer personifisert. Det har blitt et større fokus på person enn parti, og vi finner mer kjendiseri enn ...
 • Medier, kjønnsstereotypier og troverdighet i politikken 

  Nilsen, Carina; Ruud, Siri (Bachelor thesis, 2017-10-16)
  Tidligere forskning viser at norske medier har en tendens til å beskrive mannlige politikere i nøytrale termer, mens kvinnene beskrives i mer dramatiske og polariserte vendinger, enten som veldig feminine eller veldig ...
 • Førstegangskjøperne blir stadig yngre: En behovsendring skapt av nyhetsmediene? 

  Grøgaard, Henrik; Henanger, Espen; Kristiansen, Mette (Bachelor thesis, 2017)
  På tross av raskt voksende boligpriser har førstegangskjøpere i Oslo blitt stadig yngre i løpet av de siste tiårene. Samtidig har medievanene til unge mennesker endret seg betydelig. Der en tidligere samlet seg rundt ...
 • Jentegram: En oppgave i å forstå Instagram og dens innvirkning på unge jenter 

  Navekvien, Vilde Skogvold; Halvorsen, Ida; Kalsveen, Heidi (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunnen for denne oppgaven baserer seg på vår felles fascinasjon for sosiale medier og hvordan dette påvirker oss mennesker i hverdagen og vår identitet. I oppgaven vil vi derfor forsøke å forstå hvordan et av de nyeste ...
 • Nyhetens plass i et digitalt medieunivers: En kvalitativ studie av unge kvinners lave nyhetsforbruk 

  Sandberg, Ane; Ludvigsen, Simen; Mørch, Sarah Emilie (Bachelor thesis, 2017)
  I samtiden preger det digitale og fragmentert medielandskapet nettgenerasjonens preferanser og vaner i hverdagen, også når det kommer til deres konsum av nyheter. Tidligere studier indikerer at spesielt jenter ser ut til ...
 • En sammenligning av Brand Concept Maps og Sakseierskap - en studie av Arbeiderpartiets og Høyres velgere 

  Andersen, Martin Jarl; Sæle, Andreas; Jevne, Ina Pettersen (Bachelor thesis, 2016-11-10)
  I denne oppgaven setter vi markedsføringsteori inn i norsk politikk ved å undersøke assosiasjonskartene til Høyre- og Arbeiderpartivelgere. For å gjøre dette har vi tatt i bruk metoden Brand Concept Maps (BCM), som ...
 • Donald Trump – rett mann til rett tid? 

  Dager, Mathilde Eckbo; Crowther, Madelen; Enersen, Maria Janshaug (Bachelor thesis, 2016-11-10)
 • Positive vs. negative kundeanmeldelser – troverdige? 

  Vestneshagen, Mari; Legøy, Heidi Nordtun (Bachelor thesis, 2016-11-10)
  I dagens samfunn spiller sosiale medier en viktig rolle i forbrukernes hverdag, og online feedbacktjenester benyttes av svært mange både ved innhenting av informasjon og ved evaluering av produkter og tjenester. Det kan ...
 • Autentiske Opplevelser i Filmturisme 

  Nyberg, Tonje; Jacobsen, Mathilde Engen (Bachelor thesis, 2016-11-10)
  I denne bacheloroppgaven har vi sett nærmere på fenomenet filmturisme og hvordan reiselivet og filmbransjen forholder seg til og arbeider mot det å skape filmturisme rundt en bestemt film og destinasjon i Norge. Formålet ...
 • #ThePerfectStorm - Hvordan sosiale medier ender rammebetingelser for krisehåndtering 

  Marheim, Johanna Marie; Le, Xuan-Giang Sur; Randers, Benedicte (Bachelor thesis, 2016-11-10)
  Sosiale medier er et dynamisk fenomen som har på kort tid etablert seg innenfor krisehåndtering og krisekommunikasjon. Sosiale medier endrer hvordan bedrifter strategisk må håndtere og respondere krisen de befinner seg i, ...
 • Turisttilfredshet på 78° nord - Den totale opplevelsen av Svalbard 

  Madsen, Sara Borchgrevink; Ellingsgaard, Lærke (Bachelor thesis, 2016-11-10)
  Denne oppgaven tar for seg turisters tilfredshet av opplevelser på Svalbard. Opplevelsesturisme og naturbasert turisme er temaer som går igjen i reiselivsfagene og har blitt presentert som viktige trender i den globale ...
 • Effektmåling i norsk PR-bransje 

  Berg, Simen; Engvik, Trine (Bachelor thesis, 2016-11-10)
  Det stilles økte krav til dokumentasjon av arbeidet PR-byråer gjennomfører. Både kunder, journalister, og offentligheten generelt er mer interessert i å vite hva som foregår i de store konsernhusene. Effektmåling er et ...
 • Naturens helsefordeler: en mulighet for det Norske reiselivet? 

  Stensrud, Mari Kasbo; Godøy, Ingunn; Stranger-Johannessen, Andrea Dokken (Bachelor thesis, 2016-11-10)
  Temaet vi har valgt for oppgaven dreier seg om markedsføringen av Norges største konkurransefortrinn og satsingsområde innenfor turisme; naturen, og effekter naturen har på helse. Idèen er basert på antagelsen om at psykisk ...
 • Kinesiske turisters tilfredshet i Fjord Norge 

  Engebretsen, Lene Nathalie; Halle, Arlin; Skjøtskift, Vilde (Bachelor thesis, 2016-11-10)
  Vår oppgave ser nærmere på kinesiske turister som reiser i Fjord Norge. Vi ønsket å kartlegge hvordan reiselivsnæringen kan kommunisere med denne turistgruppen, slik at deres ønsker og behov blir tilfredsstilt. Vår ...
 • Hva kan arrangementer bidra med for å skape helårsturisme på en destinasjon? 

  Lundberget, Karoline Mørch; Madsen, Marte Celine; Mørk, Frida-Helen Solheim (Bachelor thesis, 2016-11-10)
  Denne bacheloroppgaven tar for seg helårsturisme i Trysil, og hva arrangementer kan bidra med slik at Trysil på sikt kan bli en helårsdestinasjon. Vi ønsker å finne ut hva arrangementer kan bidra med for en destinasjon som ...
 • Den som ikke er med er imot? - En casestudie om håndtering av motstand mot endring på et storsykehus i Norge 

  Holmboe, Maria; Frøseth, Marthe (Bachelor thesis, 2016-11-10)
  Temaet for denne bacheloroppgaven er motstand mot endring og intern kommunikasjon, med et fokus rettet mot endringsprosesser i norsk helsevesen. Det virker som at endring er et økende fenomen i helsevesenet og i organisasjoner ...

View more