Show simple item record

dc.contributor.advisorBruland, Amundnb_NO
dc.contributor.authorBorch, Andreasnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:30:46Z
dc.date.available2014-12-19T11:30:46Z
dc.date.created2012-12-14nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier577072nb_NO
dc.identifierntnudaim:7557nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/232332
dc.description.abstractI denne masteroppgaven studeres kvalitetsledelsesprosesser og kvalitetssystem i entreprenørbedrifter. Toppledelsens engasjement for systemrettet endringsledelse knyttet til kvalitetsarbeidet i bedriften er antatt å påvirke fokuset på og engasjementet for prosessledelse på mellomledernivå. Ledelse av bedriftsprosesser identifisert gjennom kvalitetssystemet er essensielt for å kunne gjennomføre kontinuerlig forbedring i alle ledd i bedriften, og for å sørge for at kvalitetssystemet kontinuerlig tilpasses til kunde- og interne bedriftskrav.Resultatene fra en spørreundersøkelse gjennomført i en større entreprenørbedrift viser betydningen av at toppledelsen engasjerer seg for å klargjøre ansvarsforhold, fokusere på prosessledelse og relevant utdanning av de ansattefor å stimulere til forbedringsarbeidi organisasjonen. Faren er ellers at mellomlederne ikke ser på prosessledelse og forbedringsarbeid som en del av deres ansvarsområde i tilstrekkelig grad. Stabsavdelingene kan da bli alene med ansvaret for forbedring og tilpasning med økt risiko for at kvalitetssystemet distanserer seg fra produksjonen som resultat. Konsevensen av dette kan være lav genereringseffektivitet i forhold til etablering av kvalitetsplaner for bygg- og anleggsprosjektene, og stor grad av egenproduserte kvalitetsdokumenter og systemer for prosjektgjennomføring uten den ønskede selvforbedrende effekt og manglende koordinering mot andre ledd i organisasjonen.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for bygg, anlegg og transportnb_NO
dc.subjectntnudaim:7557no_NO
dc.subjectMIBYGG Bygg- og miljøteknikk (2 årig)no_NO
dc.subjectProsjektledelseno_NO
dc.titleKVALITETSSTYRING I ENTREPRENØRBEDRIFTER: En studie av innovasjonsfokus, engasjement og prosessorientering ved generering av prosjekttilpassede kvalitetssystemer for bygg- og anleggsprosjekter i Skanska Norge ASnb_NO
dc.title.alternativeQuality Management in Construction Companies: A Study on the Focus of Innovation, Commitment and Business Process Re-engineering, Regarding the Generation of Project-adapted Quality Managament Systems for Construction-projects in Skanska Norwaynb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber90nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record