Show simple item record

dc.contributor.advisorHoff, Ingenb_NO
dc.contributor.advisorRinbø, Josteinnb_NO
dc.contributor.advisorHovd, Asbjørnnb_NO
dc.contributor.authorBogdashova, Natalianb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:30:31Z
dc.date.available2014-12-19T11:30:31Z
dc.date.created2012-11-08nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier566538nb_NO
dc.identifierntnudaim:8366nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/232274
dc.description.abstractFormålet med masteroppgaven har vært å studere sammenheng mellom horisontalkurvatur, tverrfall og trafikkulykker på vegnett. Riktig tverrfall er en viktig del av vegbygging. Betydning av tverrfall er stor spesielt i kurver hvor tverrfallet motvirker sidekrefter på kjøretøyet.Aktuell teori og litteratur om tverrfall, trafikkulykker og ulykkesrisiko er samlet i oppgaven. På bakgrunn av blant annet litteraturstudier er det bestemt å betrakte møte- og utforkjøringsulykker separat fra andre ulykker siden disse typene av ulykker kan bli mest påvirket av feil tverrfall (i forhold til vedlikeholdskravene). Horisontal kurvatur er også vesentlig parameter for analyse av sammenheng mellom feil tverrfall og ulykker.Alt datamaterialet er hentet fra Nasjonal Vegdatabank, blant annet informasjon om horisontalkurvatur og spormålinger med angitte verdier på målt tverrfall for hver 20 meter. Analysen baserer seg på politirapporterte ulykker med personskade i perioden fra 2001 til 2010 (10 år) som skjedde på E6 Sør-Trøndelag (hovedparseller 1 15). Databehandling er utført ved hjelp av beregninger i Excel og Visual Basic.Utgangshypotesen er at der er en sammenheng mellom utforkjøringer og manglende eller feil tverrfall. Under utforkjøringer betraktes det to typer ulykker: utforkjøringsulykker og møteulykker.Først var det laget grafene for hver enkelt hovedparsell som viser nødvendig justering av tverrfall, type av tverrfallsfeil, ulykker (årstid og alvorligste skadegrad), fartsgrense og horisontalkurvatur. Så var det laget tabellene med tverrfallsfeil fordelt etter enten hovedparseller eller horisontalradius. Resultatene viser at ca. 50 % av betraktet strekningen av E6 Sør-Trøndelag har manglende eller feil tverrfall. De krappeste kurver (under 500 meter) har størst andel strekninger med feil tverrfall. Ulykkesfrekvens for møte- og utforkjøringsulykker var undersøkt. Det er bekreftet at det finnes en sammenheng mellom feil tverrfall og ulykkesrisiko. Størst sammenheng er observert ved betraktning av kun møteulykker. Ulykkesrisiko for møteulykker er størst ved tverrfallsfeil over ±7 % i kurver (det betyr at tverrfall har feil retning). Mindre sammenheng vises for utforkjøringsulykker. Samtidig er ulykkesfrekvens for utforkjøringsulykker større ved feil tverrfall enn ved tverrfall som er innen vedlikeholdskravene.Både for møte- og utforkjøringsulykker er sammenheng mellom ulykkesfrekvens og tverrfallsavvik størst ved å betrakte ulykker som skjedde i kurver med radius mindre enn 500 meter. Og så var det laget kostnadsanslag for utbedring av tverrfall med feil større enn ± 2 % . Tiltak ved utbedring av feil tverrfall kommer til å bli kostnadskrevende. Anslag for kostnader ved utbedring av mest ulykkesbelastede kurver utgjør ca. 30 millioner kroner.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for bygg, anlegg og transportnb_NO
dc.subjectntnudaim:8366no_NO
dc.subjectMIBYGG Bygg- og miljøteknikk (2 årig)no_NO
dc.subjectVegno_NO
dc.titleEn studie av sammenheng mellom horisontalkurvatur, tverrfall og trafikkulykker på vegnettetnb_NO
dc.title.alternativeA Study of the Relationship between horizontal Curvature, Cross-slope and traffic Accidents on Roadsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber186nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record