Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorDrevland, Frode Olavnb_NO
dc.contributor.authorJordheim, Espen Kvålenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:30:13Z
dc.date.available2014-12-19T11:30:13Z
dc.date.created2012-11-08nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier566306nb_NO
dc.identifierntnudaim:7183nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/232249
dc.description.abstractProsjekteringsprosessen er en kompleks del av byggeprosjektet hvor det er knyttet en rekke usikkerheter og variabler til. Dette medfører til uforutsigbarhet når det kommer til planlegging. Kompleksitet er i høy grad tilstedeværende, og det ønskes å håndtere den på en bedre måte. Prosjektering kan deles inn i tre ulike elementer; produkt, organisasjon og prosess, og det ønskes sikkerhet i planlegging av detaljer knyttet opp til disse tre elementene. Prosjektering har lenge blitt strukturert og angrepet på en tradisjonell og umoderne måte, men en tidsriktig og integrert måte å gjøre dette på er under utvikling. Teorien er der, men for å skape suksess kreves en praktisk tilnærming og en tilpassning til det skandinaviske markedet. Moderne prosjektering tar utgangspunkt i tradisjonell praksis, men tilfører et sterkt fokus på oppnåelse av informasjonsflyt og kundeverdi. Prosjektering styres ut i fra tre konsepter hvor hvert av konseptene håndteres på ulikt sett. Deler av prosjekteringen kan sammenlignes med produksjon, og kan hente styrke fra erfaringer med produksjon. Andre aktiviteter baserer seg i mye større grad på verdien som skapes gjennom interaksjoner mellom aktører fra ulike fagfelt. Mellom aktørene oppstår det en kreativ prosess, som gir resultater som ikke kunne vært oppnådd på egenhånd. For å skape suksess er det essensielt å utnytte symbiosen som utspiller seg gjennom samhandling. Ved å ta utgangspunkt i generell lean-filosofi, skaper man en kultur og en organisasjon som er sunn og søker rene, verdiskapende aktiviteter. Suppleres og forenes denne teorien med et åpent samspill og inkluderende lederskap, skapes det et helhetlig konsept som gjennom felles mål legger det til rette for et samarbeid som skaper stor verdi for kunden. Integrasjon og inkludering fører til større fleksibilitet og forutsigbarhet. Konseptet omtales som VDC, hvor prosjekteringsproduktet representeres gjennom en bygningsinformasjonsmodell (BIM). Modellen er kompleks, og skaper god forståelse gjennom detaljert og entydig visualisering. Den fremtidige prosjekteringsprosessen vil karakteriseres som integrerende, basert samspill mellom aktørene. Det er i dette kreative samarbeidet at verdi oppstår, og suksess skapes. VDC medfører et forbedringspotensial når det kommer til informasjonsdeling, samhandling, planlegging, visualisering og kommunikasjon.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for bygg, anlegg og transportnb_NO
dc.subjectntnudaim:7183no_NO
dc.subjectMTBYGG Bygg- og miljøteknikkno_NO
dc.subjectProsjektledelseno_NO
dc.titleVerdiskapende samspill i prosjekteringsprosessennb_NO
dc.title.alternativeValue-creating Collaboration in Building Designnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber118nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel