• Mubil: En virtuell opplevelse av bøker 

      Angeletaki, Alexandra (Journal article, 2014)
      Prosjektet startet i 2012, og målet har vært å formidle digitaliserte deler av de historiske samlingene ved Gunnerusbiblioteket ved å ta i bruk ny teknologi. Mubil-prosjektet har etablert en virtuell læringsarena i biblioteket ...