• Elektronisk formidling av artikkelkopier med utgangspunkt i trykt tekst 

      Hegseth, Bjørn L.; Gaustad, Liv; Johansen, Sigurd; Leirvoll, Else-Mari; Storleer, Birgit; Strøm, Sven K. (Innblikk, 1502-3990; 1, Research report, 1999)
      Rapporten omhandler elektronisk formidling av artikkelkopier med utgangspunkt i trykt tekst. Den starter med den spede begynnelse på feltet i Skandinavia først på 1990-tallet, og beskriver deretter med støtte i statistikken ...