• Håndskriftbibliotekarenes møte i Trondheim 3. september 2004 

      Alm, Ellen (Innblikk, 1502-3990; 8, Research report, 2004)
      Etter initiativ fra Monica Aase UBiT – Gunnerusbiblioteket, møttes landets håndskriftbibliotekarer i Trondheim 3. september. Et slikt møte har ikke funnet sted tidligere. Dagsordenen var at representantene skulle presentere ...