• Hearing loss and work participation: a cross-sectional study in Norway 

   Svinndal, Elisabeth Vigrestad; Solheim, Jorunn; Rise, Marit By; Jensen, Chris (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Objective: To study work participation of persons with hearing loss, and associations with hearing disabilities, self-reported workability, fatigue and work accommodation. Design: Cross-sectional internet-based ...
  • Hearing loss and work participation in Norway 

   Svinndal, Elisabeth V. (Doctoral theses at NTNU;2018:401, Doctoral thesis, 2018)
   Hearing loss is a highly prevalent condition with an estimated 1.4 billion people worldwide and among the five leading causes of years lived with disability. In Scandinavia, the prevalence is estimated to 10 to 13 % among ...
  • Hearing loss in the royal Norwegian navy: a cross-sectional study 

   Irgens-Hansen, Kaja; Sunde, Erlend; Bråtveit, Magne; Baste, Valborg; Oftedal, Gunnhild; Koefoed, Vilhelm F.; Lind, Ola; Moen, Bente Elisabeth (Journal article; Peer reviewed, 2014-10-07)
   Objectives Prior studies have indicated a high prevalence of noise-induced hearing loss (NIHL) among Navy personnel; however, it is not clear whether this is caused by work on board. The present study aimed to assess the ...
  • Heavier smoking increases coffee consumption: findings from a Mendelian randomization analysis 

   Bjørngaard, Johan Håkon; Nordestgaard, AT; Taylor, Amy E; Treur, Jorien L; Gabrielsen, Maiken Elvestad; Munafo, Marcus R; Nordestgaard, BG; Åsvold, Bjørn Olav; Romundstad, Pål Richard; Davey Smith, George (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Background There is evidence for a positive relationship between cigarette and coffee consumption in smokers. Cigarette smoke increases metabolism of caffeine, so this may represent a causal effect of smoking on caffeine ...
  • Heavier smoking may lead to a relative increase in waist circumference: Evidence for a causal relationship from a Mendelian randomisation meta-analysis. The CARTA consortium 

   Morris, Richard W.; Taylor, Amy E.; Fluharty, Meg E.; Bjørngaard, Johan Håkon; Åsvold, Bjørn Olav; Gabrielsen, Maiken Elvestad; Campbell, Archie; Marioni, Riccardo; Kumari, Meena; Korhonen, Tellervo; Männistö, Satu; Marques-Vidal, Pedro; Kaakinen, Marika; Cavadino, Alana; Postmus, Iris; Husemoen, Lise Lotte N.; Skaaby, Tea; Ahluwalia, Tarun Veer Singh; Treur, Jorien L.; Willemsen, Gonneke; Dale, Caroline; Wannamethee, S. Goya; Lahti, Jari; Palotie, Aarno; Räikkönen, Katri; McConnachie, Alex; Padmanabhan, Sandosh; Wong, Andrew; Dalgård, Christine; Paternoster, Lavinia; Ben-Shlomo, Yoav; Tyrrell, Jessica; Horwood, John; Fergusson, David M.; Kennedy, Martin A.; Nohr, Ellen A.; Christiansen, Lene; Kyvik, Kirsten Ohm; Kuh, Diana; Watt, Graham; Eriksson, Johan G.; Whincup, Peter H.; Vink, Jacqueline M.; Boomsma, Dorret I.; Smith, George Davey; Lawlor, Debbie; Linneberg, Allan; Ford, Ian; Jukema, J. Wouter; Power, Chris; Hyppönen, Elina; Jarvelin, Marjo-Riitta; Preisig, Martin; Borodulin, Katja; Kaprio, Jaakko; Kivimaki, Mika; Smith, Blair H.; Hayward, Caroline; Romundstad, Pål Richard; Sørensen, Thorkild I.A.; Munafo, Marcus R.; Sattar, Naveed (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Objectives: To investigate, using a Mendelian randomisation approach, whether heavier smoking is associated with a range of regional adiposity phenotypes, in particular those related to abdominal adiposity. Design: ...
  • “He is not crying for real”: severe, multiple disabilities and embodied constraint in two special-needs education units 

   Evensen, Kristin Vindhol; Ytterhus, Borgunn; Standal, Øyvind Førland (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Students with severe and multiple disabilities are, according to official Norwegian policies, to be included in ordinary school settings. Yet usually their schooldays are organized differently from those of their non-disabled ...
  • Helhetlige pasientforløp – gjennomføring i primærhelsetjenesten 

   Grimsmo, Anders; Løhre, Audhild; Røsstad, Tove; Gjerde, Ingunn; Heiberg, Ina Heidi; Steinsbekk, Aslak (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Et av hovedmålene i samhandlingsreformen har vært at kommuner i samarbeid med sykehus skal kunne tilby helhetlige og integrerte tjenester før og etter sykehusopphold, basert på sammenhengende pasientforløp. Kommuner og ...
  • Helhetlig pasientforløp i eget hjem - En modell for framtiden? 

   Brovold, Inger Lene (Master thesis, 2013)
   Background: Discharge planning and follow-up in the patients’ homes shows positive effects on readmission rates and unwanted incidents such as medication errors. The municipality of Trondheim has, in cooperation with ...
  • Helsebiblioteket.no 

   Nylenna, Magne; Strand, Grete; Tell, Grethe S.; Forland, Frode; Røttingen, John-Arne (Journal article; Peer reviewed, 2008)
  • Helserelatert livskvalitet og fysisk aktivitet hos eldre - En tverrsnittstudie 

   Randholm, Hebe Grande (Master thesis, 2018)
   Bakgrunn: Andelen eldre personer er økende, også i Norge. Både for det enkelte individ og i et samfunnsperspektiv blir det viktig å fremme helse hos eldre slik at de kan være mest mulig selvhjulpne. Fysisk aktivitet kan ...
  • Helsetilstand og bruk av fastlege hos sprøytemisbrukere 

   Gunnes, Eva; Myren, Sverre (Master thesis, 2011)
   Bakgrunn: De store helseproblemene rusmisbruk fører til, er en utfordring for helsevesenet. Flere rapporter har vist at fastlegeordningen fungerer dårligere for rusmisbrukere enn for den øvrige befolkningen. Vi har studert ...
  • HIGH INTENSITY INTERVAL WALKING AND IMPACT ON DYSPNEA IN PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE - A randomized crossover study 

   Tønset, Andreas (Master thesis, 2016)
   Background: Patients with COPD experience discomfort performing exercise training. Increased knowledge about patient’s respond to different types of high intensity interval walking is useful when customizing exercise ...
  • High school dropout and long-term sickness and disability in young adulthood: a prospective propensity score stratified cohort study (the Young-HUNT study) 

   De Ridder, Karin; Pape, Kristine; Cuypers, Koenraad; Johnsen, Roar; Holmen, Turid Lingaas; Westin, Steinar; Bjørngaard, Johan Håkon (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Background: High school dropout and long-term sickness absence/disability pension in young adulthood are strongly associated. We investigated whether common risk factors in adolescence may confound this association. Methods: ...
  • High versus moderate intensity arm-crank exercise for improving oxygen uptake and cardiovascular risk factors in spinal cord injured 

   Sæter, Trude Flatås (Master thesis, 2014)
   Background/Aim: Spinal cord injury (SCI) is a debilitating condition which leads to loss of sensory and/or motor function of varying degrees below the level of injury. Physical inactivity is a major risk factor for ...
  • History of violence and subjective health of mother and child. From The Childbirth and Health Cohort Study in Primary Care, Iceland 

   Tomasdottir, Margret Olafia; Kristjansdottir, Hildur; Bjørnsdottir, Amalia; Getz, Linn Okkenhaug; Steingrimsdottir, Thora; Olafsdottir, OA; Sigurdsson, Johann Agust (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Objective: To study the self-reported prevalence of experienced violence among a cohort of women about two years after giving birth, their health during pregnancy, pregnancy outcomes and their experience of their child’s ...
  • Hjerneslag rammer ikke bare pasienten 

   Higraff, Ingrid (Bachelor thesis, 2018)
   Med denne oppgaven ønsker jeg å finne svar på hvordan sykepleieren kan ivareta pårørende til pasienter innlagt med hjerneslag i akuttfasen. Hensikten med oppgaven er å sette fokus på pårørendes behov og hvordan sykepleieren ...
  • Hjertestans og Hjerte-Lunge Redning Observasjon av akuttmedisinsk behandling og dokumentasjon på èn og samme tidslinje 

   Eggen, Gro Brendryen (Master thesis, 2015)
   Bakgrunn: Under pågående hjerte-lungeredning haster det med å gi akutt medisinsk behandling og ofte er mange personer er involvert. Dokumentasjonen gjøres som regel enten i etterkant eller samtidig som gjenopplivingen ...
  • Homeopathy in the prevention of upper respiration tract infections in children 

   Steinsbekk, Aslak (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2005:42, Doctoral thesis, 2005)
   The aim of this thesis is to explore why parents bring their children to homeopaths and to investigate the effect of homeopathic treatment for prevention of upper respiratory tract infections (URTI) in children. The reason ...
  • Hormone therapy use and mammographic density in postmenopausal Norwegian women 

   Couto, Elisabeth; Qureshi, Samera Azeem; Hofvind, Solveig; Hilsen, Marit; Aase, Hildegunn Siv; Skaane, Per; Vatten, Lars Johan; Ursin, Giske (Journal article; Peer reviewed, 2012)
  • How are private medical colleges collaborating with the National TB Control Programme in Nepal, a qualitative study 

   Harstad, Ingunn; Yogal, Chandra Mandil; Infanti, Jennifer (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Background: Tuberculosis (TB) is an enduring public health problem in Nepal. This study aimed to uncover the experiences and attitudes of health workers at Private medical colleges (PMCs) towards the National TB Control ...