• IoT-nøkkelskap: åpning av elektronisk nøkkelskap med mobilapplikasjon 

      Johansen, Markus Sørlien; Hatletvedt, Fredrik; Bradahl, Andreas (Bachelor thesis, 2018)
      Denne rapporten beskriver moderniseringen av oppdragsgivers (Electric Time Car AS) programvare CarAdmin. CarAdmin har mange bruksområder, men dette prosjektet har tatt utgangspunkt i CarAdmins bilparkfunksjon. Denne lar ...