• Bygdetorget: e-commerce 

      Pettersen, Fredrik With; Hanssen, John-Kenneth; Røraas, Terje (Bachelor thesis, 2006)
      Vi har utviklet en nettportal (torgplass) primært for landbruksprodukter. Applikasjonen er en markedsplass for leverandører av produkter(varer og tjenester) og kjøpere. Bygdetorget.no er en videreutvikling av open source ...