• BIRI2 

      Rudihagen, Jarle; Strand, Robert; Svanheld, Frank (Bachelor thesis, 2001)
      Oppgaven vår er en del av større prosjekt BIRI (Biometric Inteligent computeR Interface). Det helhetlige prosjekt har til målsettning å utvikle et intelligent interaktivt multimedia system hvor brukeren skal kunne kimmunisere ...