• BIRI 1 : Biometric Intelligent computeR Interface 

      Nygård, Anders; Seljeflot, Tom Audun (Bachelor thesis, 2001)
      BIRI - Biometric Intelligent computeR Interface, ett sktitt på veien mot et intelligent interactivt multimedia system. BIRI er et prosjekt delt inn i tre mindre prosjekter med doktor-stipendiat-Erik Hjelmås i spissen. Disse ...