• Kunstig utvikling: Utvidelse av FPGA-basert SBlock-plattform 

   Aamodt, Kjetil (Master thesis, 2005)
   Utvikling av maskinvare foregår tradisjonelt med en topp-ned designstrategi. I fremtiden kan oppgavene som skal løses bli for kompliserte for denne utviklingsmetoden. En tilnærming som er foreslått er å benytte inspirasjon ...
  • Modeling Place Cells with a Biological Plausible Artificial Neural Network 

   Aamodt, Kjetil (Master thesis, 2011)
   The purpose of this paper is to use an artificial neural network to simulate the generation of place cell in the mammal hippocampus. These cells are a result of sensory stimuli input to animals like the rat. In this paper ...