• A Method for Evaluation of Navigation in Tree Structures 

   Nilsen, Andreas (Master thesis, 2007)
   The goal of this report is to arrive at a solution for an evaluation method enabling comparisons between techniques and implementation technologies for the visualization and navigation of large tree structures. Deriving ...
  • A Survey on Novel Services in Smart Home (Optimized for Smart Electricity Grid) 

   Tuly, Kaniz Fatema (Master thesis, 2016)
   Advancement in technology has not only transformed our life but also extended in every sphere of our way of living. Till now in most of the cases we are adapting our lifestyle with the way that is directed by the functions ...
  • Audio Interaction in the Auditorium 

   Berg, Arild Almås (Master thesis, 2015)
   During lectures with many students and conferences with large audiences there is often a wish to establish a two-way communication between the speaker and the audience. Discussions, questions and audience participation ...
  • Automatic Grading of Programming Exams 

   Sirhaug, Jørgen (Master thesis, 2018)
   The fields of Computer Science and IT are more needed than ever before, and the number of students enrolled in programming courses is rising. An increase in students leads to an increased demand for more teachers and student ...
  • BIBSURF: Discover Bibliographic Entities by Searching for Units of Interest, Ranking and Filtering 

   Aalberg, Trond; Tanja, Merčun; Maja, Žumer (Chapter; Conference object; Peer reviewed, 2016)
   BIBSURF is a system demonstrating search, ranking and filtering of bibliographic RDF data that is organized in form of entities representing intellectual endeavor at different levels of abstraction: item, manifestation, ...
  • Bruk av mellomvare i interaktive produktkataloger 

   Beite, Anders H.; Jacobsen, Camilla; Jensen, Christian (Master thesis, 2006)
   Tradisjonelle løsninger for publisering av produktkataloger på CD eller papir innebæ-rer ofte store kostnader knyttet til distribusjon og printing av dokumenter. Dette kanmedføre at aktørene fokuserer mye på dokumenthåndteringen, ...
  • Bruk av mellomvare i interaktive produktkataloger 

   Jacobsen, Camilla; Beite, Anders H.; Jensen, Christian (Master thesis, 2006)
   Tradisjonelle løsninger for publisering av produktkataloger på CD eller papir innebæ- rer ofte store kostnader knyttet til distribusjon og printing av dokumenter. Dette kan medføre at aktørene fokuserer mye på dokumenthå ...
  • Bruk av standard kontorapplikasjoner for lagring i et proprietært Content Management System 

   Pedersen, John Arne Skjervold (Master thesis, 2003)
   Content Management Systemer (CMS) tas i bruk i stadig flere bedrifter. Bred funksjonalitet støtter opp under stadig flere prosesser. Dette fører til spesialiserte og ofte kompliserte grensesnitt som brukeren må forholde ...
  • Brukergrensesnitt i bibliotekkataloger: hvordan støttes sluttbrukerens informasjonssøking? 

   Tømmerdal, Åsel (Master thesis, 2007)
   De aller fleste bibliotek har i dag bibliotekkatalogen tilgjengelig for sluttbrukeren på internett. Denne oppgaven tar for seg webbaserte brukergrensesnitt i bibliotekkataloger og ser på hvordan nye designløsninger kan ...
  • Combining Audio Fingerprints 

   Larsen, Vegard Andreas (Master thesis, 2008)
   Large music collections are now more common than ever before. Yet, search technology for music is still in its infancy. Audio fingerprinting is one method that allows searching for music. In this thesis several audio ...
  • Combining Elo Rating and Collaborative Filtering to improve Learner Ability Estimation in an e-learning Context 

   Dahl, Ole Halvor; Fykse, Olav (Master thesis, 2018)
   This master thesis details a proof-of-concept software system for estimating student abilities. The system combines Elo rating and collaborative filtering in order to present students with tasks that best reflect their ...
  • Design and use of XML formats for the FRBR model 

   Gjerde, Anders (Master thesis, 2008)
   This thesis aims to investigate how XML can be used to design a bibliographical format for storage of records better in terms of hierarchical structure and readability. It first presents introductory theory regarding the ...
  • Development and exploration of an adaptive learning system in medication calculation in nursing 

   Andresen, Kristoffer Ravik (Master thesis, 2018)
   Medication administration is an important task and responsibility of registered nurses. Unfortunately, medication errors are an internationally significant reason for injury and death in patients. The most common type of ...
  • Development of a Demand Driven Dom Parser 

   Alvestad, Gaute Odin; Gausnes, Ole Martin; Kråkenes, Ole-Jakob (Master thesis, 2006)
   XML is a tremendous popular markup language in internet applications as well as a storage format. XML document access is often done through an API, and perhaps the most important of these is the W3C DOM. The recommendation ...
  • Development of a Demand Driven Dom Parser 

   Kråkenes, Ole-Jakob; Gausnes, Ole Martin; Alvestad, Gaute Odin (Master thesis, 2006)
   XML is a tremendous popular markup language in internet applications as well as a storage format. XML document access is often done through an API, and perhaps the most important of these is the W3C DOM. The recommendation ...
  • Dokumentklasser i formater for moderne tekstbehandlere 

   Gartmann, Sigurd (Master thesis, 2005)
   Høstprosjektet jeg skreiv før jul konkluderte med at det var viktig å se på hva som kunne gjøres videre med dokumentformater som åpne standarder. Oppgaven viste også at lukkede formater gjorde konvertering og dermed ...
  • Effektiv presentasjon av store trestrukturer i webapplikasjoner 

   Andersen, Erling Johan (Master thesis, 2006)
   Webapplikasjoner kan i mange sammenhenger ha bruk for å presentere store sett med hierarkiske data for brukere. Tradisjonelt har det blitt benyttet tjenerbaserte løsninger for dette, som bruker statisk HTML for formatering. ...
  • Emnekart basert på standarder 

   Brodshaug, Marit (Master thesis, 2005)
   Emnekart er et hjelpemiddel for å navigere blant ressurser, men har i utgangspunktet ingen bestemt struktur for hvordan informasjon bør struktureres. Oppgaven tar derfor for seg ulike formater, som er benyttet for strukturering ...
  • Emnekart basert på standarder 

   Brodshaug, Marit (Master thesis, 2005)
   Emnekart er et hjelpemiddel for å navigere blant ressurser, men har i utgangspunktet ingen bestemt struktur for hvordan informasjon bør struktureres. Oppgaven tar derfor for seg ulike formater, som er benyttet for strukturering ...
  • En tjenesteorientert evaluering av XRI. 

   Røe, Audun (Master thesis, 2006)
   I løpet av de seneste årene har omfanget av digital informasjon økt kraftig. Internett er blitt stadig mer utbredt, og behovet for globalt unik og persistent identifikasjon i forvaltningen av digitale ressurser er samtidig ...