Now showing items 2243-2262 of 2335

  • Validating query execution plan estimates in MySQL 

   Eriksen, Andreas Selfjord (Master thesis, 2010)
   The query optimizer in MySQL chooses from the available query execution plans by estimating the cost of execution for each plan. In this project, MySQL will be extended to record the actual cost of executing each query. ...
  • Value co-creation and purchase intention in social commerce: The enabling role of word-of-mouth and trust 

   Mikalef, Patrick; Pappas, Ilias; Giannakos, Michail (Chapter, 2017)
   Social commerce combines commercial and social activities, and has managed in a very short period of time to attract the interest of researchers and practitioners. In this study we use theories of trust and value co-creation ...
  • Value Co-Creation and Trust in Social Commerce: An fsQCA approach 

   Pappas, Ilias; Mikalef, Patrick; Giannakos, Michail; Pavlou, Paul (Chapter, 2017)
   This study aims to explain how value co-creation, between customers and companies, and key aspects of trust combine to influence customers’ purchase intentions in social commerce. Value co-creation is decomposed into two ...
  • Value Modeling in the Agricultural Business Sector 

   Feng, Wei (Master thesis, 2007)
   The growth of global market leads to that more and more organizations face drastic competitions in their industry area. The organizations whose products or services can attract a large amount of customers will take much ...
  • Variational Approach for Capsule Video Frame Interpolation 

   Mohammed, Ahmed Kedir; Farup, Ivar; Yildirim, Sule; Pedersen, Marius; Hovde, Øistein (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Capsule video endoscopy, which uses a wireless camera to visualize the digestive tract, is emerging as an alternative to traditional colonoscopy. Colonoscopy is considered as the gold standard for visualizing the colon and ...
  • VCIIGE - Visualization of Critical Infrastructure Interdependencies using Game Engines 

   Sveen, Robin Skilbrei; Lunden, Nils Peter; Lund, Hans Jacob Koren (Bachelor thesis, 2009)
   Utvikling av et verktøy som muliggjør visualisering av kritiske hendelser som følge av gjensidig avhengighet mellom kritiske infrastrukturer. Disse hendelsene omfatter brann med røyk, oversvømmelse og gasseksplosjon. ...
  • Vectorized Benchmarks for the Berkeley Dwarfs 

   De Frene, Christian (Master thesis, 2017)
   In order to guide development of new hardware that meet ever increasing needs, researchers and system designers need high quality performance evaluation tools. In computer science, benchmarking has emerged as one of the ...
  • Velferdsteknologi i boliger. Muligheter og utfordringer 

   Aspnes, Espen; Ausen, Dag; Høyland, Karin; Mikalsen, Marius; Steen-Hansen, Anne Elise; Storesund, Karolina; Schjølberg, Ingrid; Svagård, Ingrid Storruste; Walderhaug, Ståle (SINTEF Rapport;A23938, Research report, 2012)
   Målsettingen med denne rapporten er å belyse og diskutere muligheter og utfordringer med implementering av velferdsteknologi knyttet til boligløsninger og det å klare seg godt i egen bolig. Utvikling og implementering av ...
  • Verktøy for evaluering av brukergrensesnitt for bibliografisk informasjon 

   Bergheim, Erlend Klakegg (Master thesis, 2010)
   I denne oppgaven skal jeg se på logging generelt og logging på Verdensveven spesielt for å lage et verktøy som kan logge brukeraktiviteter i en helt vanlig nettleser uten å benytte ekstra utstyr.I første omgang gjennomføres ...
  • Verktøyintegrasjon i åpen kildekode-utvikling 

   Håskjold, Hogne (Master thesis, 2006)
   Denne oppgaven ser på verktøyintegrasjon i åpen kildekode-utvikling. Dette utviklingsparadigmet viser seg å i liten grad ha adoptert tradisjonelle programvareutviklingsmetoder. I stedet står sosio-tekniske prosesser og ...
  • Verktøystøtte i Microsoft SharePoint for Concurrent Design : Forskning og utvikling av teknologisk prosjektverktøy for bruk i Concurrent Design 

   Hernes, Hans-Olav (Master thesis, 2016-07-06)
   I komplekse prosesser for produktutvikling kommer man ikke foruten et samspill mellom flere mennesker. Godt og effektivt samarbeid mellom mennesker i prosjekter er kanskje den viktigste faktoren for et vellykket ...
  • Viable Open Source for the Consultancy Industry 

   Klette, Kristian Fredrik (Master thesis, 2012)
   Open source software is growing in the market, and increasingly preferred toclosed software for the increased flexibility free software provides. As aresult of this more and more businesses are trying to enter this market ...
  • Video-based learning ecosystem to support active learning: application to an introductory computer science course 

   Giannakos, Michail; Krogstie, John; Aalberg, Trond (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   The systematic use of technologies in order to orchestrate learning has become widely used in the past years. Diverse technologies have been applied in a variety of teaching practices; for instance learning tools which ...
  • Video Games: Game AI 

   Jensen, Remy (Master thesis, 2010)
   The goals of this project was to learn the industry standards of what good and challenging game AI was. The author reviewed literature on the topic and had personal correspondence where the research questions was answered ...
  • Video og tids-synkronisering 

   Bollerud, Svein (Master thesis, 2007)
   Video brukes i dag i mange sammenhenger. I tillegg til å lyde og bilde, kan det være ønskelig å knytte andre typer data til et video-opptak. Denne dataen kommer fra det vi i denne rapporten kaller for en sensor. En sensor ...
  • Videreutvikling av Sverresborgmodellen: Visualisering av dagliglivet i middelalderens Sverresborg 

   Almdahl, Espen (Master thesis, 2005)
   Dette dokumentet er sluttrapporten til Espen Almdahls masteroppgave ved NTNU, våren 2005, ved Institutt for Datateknikk og Informasjonsvitenskap, NTNU. Oppgaven er en videreføring av arbeidet undertegnede gjennomførte i ...
  • Viktige faktorer for vellykket samhandling i fagsterke grupper : En casestudie 

   Lie, Eivind (Master thesis, 2016-07-06)
   I arbeidssituasjoner hvor det jobbes mye i team er de ansatte i stor grad avhengig av sine kolleger og deres kunnskap. Samhandling kan foregå både samlokalisert og distribuert, noe som krever mellommenneskelige relasjoner ...
  • Vind- og friksjonsvarsling på E6 Dovrefjell 

   Opland, Robert; Engen, Thomas; Skjermo, Jo (Research report, 2015)
  • Virksomhetsarkitektur i spesialisthelsetjenesten - Utvikling og bruk av tjenesteorientert virksomhetsarkitektur i spesialisthelsetjenesten 

   Vikås, Silje Grimstad (Master thesis, 2015)
   Fremtidsbildet for informasjons- og kommunikasjonsteknologi i spesialisthelsetjenesten representerer mange muligheter og utfordringer. Satsningen på e-helse i regi av myndighetene skal understøtte helsesektorens behov og ...
  • Virtual control rooms assisted by 3D sound 

   Sjøvoll, Håvard (Master thesis, 2005)
   A high amount of complex and urgent information needs timely attention in an operational environment. This requires specialized systems. These systems should provide immediate access to accurate and pertinent information ...