• Kan dialogmeldinger bidra til bedre samhandling mellom henviser og spesialist i psykisk helsevern? 

   Bjørklund, Roy Arne (Master thesis, 2016)
   For å være i stand til å gi pasienten et helhetlig behandlingsforløp og understøtte helsepersonells behov for samhandling er det derfor behov for gode IKT-løsninger som understøtter informasjonsdeling og kommunikasjon ...
  • Kartlegging av HiST studenters bruk av systemer for kommunikasjon og samhandling : En studie av Office 365 ved HiST 

   Bui, Minh Vu (Master thesis, 2016-07-06)
   Denne oppgaven begynte høsten 2015 før HiST ble fusjonert med NTNU januar 2016. Da hadde alle studenter ved HIST siden 2013, hatt tilgang på Microsoft Office 365, men mulighetene med Office 365 var lite tatt i bruk. Bakgrunnen ...
  • Keyword Search on Spatial Network Databases: Road network indexing for efficient query processing 

   Carlsson, Øystein Egeland (Master thesis, 2011)
   Given a spatial location and a set of keywords, a spatial keyword query locates spatio-textual objects based on both the location of the objects, and the textual relevance of the query keywords to the description of the ...
  • KiC : kompetanseheving innen Color Management 

   Bragerhaug, Heidi; Løseth, Lisa G.; Prestegård, Rine Beito; Skattum, Ole Jacob Bøe (Bachelor thesis, 2003)
   NORSK: Fotobransjen har de siste årene hatt en overgang fra analog til digital arbeidsfl yt. Dette har ført til økt behov for kompetanse innen fargestyring og digital bildebehandling. Lik fargegjengiving i ulike digitale ...
  • The Kingdoms of chaos 

   Belsaas, Jørgen; Elton, Anders; Elvesæter, Knut; Fladby, Øystein (Bachelor thesis, 2003)
   Ved hjelp av PHP har vi utviklet et massive online multiplayer spill med en MySQL database som grunnstein, tilrettelagt for at flere tusen spillere skal kunne spille det samtidig. I et multiplayer spill er kommunikasjon ...
  • Kjernejournal - en evaluering - Hva vil være suksesskriteriene for vellykket innføring av en nasjonal kjernejournal? 

   Borgmo, Kjellrun (Master thesis, 2014)
   Innføring av IT i helsesektoren på nasjonalt plan har gått langsomt og vært komplisert. Selv om Norge var tidlig ute med å innføre elektroniske pasientjournaler (EPJ), har personvernloven stått meget sterkt her og gitt ...
  • Kjøreopplæringssystem 

   Bakke, Sverre; Rinnan, Kenneth; Strømstad, Jonas (Bachelor thesis, 2006)
   Prosjektet er gjort på oppdrag fra Høgskolen i Gjøvik og i samarbeid med Thomtes trafikkskole. Målet med prosjektet var å få laget en applikasjon som kan forbedre og forenkle undervisningen ved tra fikkskolene. Kos er ...
  • Klassifisering av sykepleiejournalen - Kan kunnskap om sykepleiedokumenter forbedre gjenkjenning av hendelser knyttet til sentralvenekateterisering? 

   Husby, Haldor (Master thesis, 2014)
   Det meste av dokumentasjon om behandlingen en pasient får ved et sykehus er i form av tekstlige dokumenter. Sentralt venekateter (SVK) er et viktig medisinsk utstyr som gir tilgang til blodbanen. Det er stor risiko for ...
  • Klassifisering i forbindelse med samarbeid: En casestudie 

   Lindseth, Øyvind (Master thesis, 2004)
   Oppaven består av tre hoveddeler; Teori, Innsamlede data, og Avslutning. Teori er delt inn i tre kapitler, kapitlene 2-4, som er CSCW, Bruk av samarbeidsteknologi og Klassifiseringsproblematikken. I Innsamlede data inngår ...
  • Knowledge acquisition and modelling for knowledge-intensive CBR 

   Bakke, Elise (Master thesis, 2005)
   This thesis contains a study of state of the art knowledge acquisition modelling principles and methods for modelling general domain knowledge. This includes Newell's knowledge level, knowledge level modelling, Components ...
  • Knowledge Base Acceleration Using Features Inspired by Collaborative Filtering 

   Weggersen, Benjamin; Weggersen, Sam Mathias (Master thesis, 2017)
   Most of us use knowledge bases every day, whether it is Wikipedia, Netflix, an online newspaper or a dictionary. These knowledge bases contain both timeless and up-to-date information and must be updated continuously. A ...
  • Knowledge discovery from cDNA microarrays and a priori knowledge 

   Midelfart, Herman (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2003:65, Doctoral thesis, 2003)
   Microarray technology has recently attracted a lot of attention. This technology can measure the behavior (i.e., RNA abundance) of thousands of genes simultaneously, while previous methods have only allowed measurements ...
  • Knowledge discovery from large collections of unstructured information 

   Siniarski, Mateusz (Master thesis, 2016)
   The number of scientific publications is increasing by 3% per year, making it difficult for scientists to keep up with new research and to find relevant papers. As a result, time they could spent on research is used to ...
  • Knowledge Discovery in Climate Science using Jess rule Engine 

   Ryager, Knut Harald (Master thesis, 2016)
   Climate change is a difficult research problem, requiring insight from vast fields such as chemistry, biology, climatology and oceanography. As the ever increasing publishing of information in these fields continue, text ...
  • Knowledge Discovery in Scalable Real-time Data Mining Systems 

   He, Yu (Master thesis, 2013)
   This paper looks at the current state-of-the-art scalable real-time data miningsystems, and explores possible improvements to the automated knowledge discov-ery process through potential improvements in feature selection, ...
  • Knowledge exploration in public linked data ontologies 

   Albert, Espen (Master thesis, 2017)
   The internet is constantly expanding across millions of web pages. Using the internet effectively is a hard skill to learn both for humans and machines. The Semantic Web is an attempt to standardize the data across the web ...
  • Knowledge-Intensive Conversational Case-Based Reasoning in Software Component Retrieval 

   Gu, Mingyang (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2006:121, Doctoral thesis, 2006)
   Case based reasoning (CBR) is a problem solving method that reuses the previous problem solving experiences (represented as cases) to solve the new problem. As a type of interactive CBR, conversational CBR has been proposed ...
  • Knowledge-Intensive Work in the Oil and Gas Industry: A Case Study 

   Hjelle, Torstein Elias Løland (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2012:345, Doctoral thesis, 2012)
   This thesis examines collaborative work practices within a large international oil and gas company (OGC). The work is founded on the introduction of a new standardised and integrated collaboration infrastructure based on ...
  • Knowledge Management in start-up organisations: A case study 

   Pedersen, Geir Garmannvik (Master thesis, 2006)
   KM is a very popular topic among researchers and management practitioners. Despite this, research on KM in the context of start-up companies is limited. This causes a problem since start-up firms have quite the opposite ...
  • Knowledge Management i Statoil, O&S Masterplan 

   Arnesen, Benedicte (Master thesis, 2005)
   I denne masteroppgaven har jeg gjennomført en empirisk forskningsundersøkelse i Statoil. Gjennom intervjuer, observasjoner og gjennomgang av Masterplanens intranett, har jeg fått et inntrykk av hvilke praktiske tiltak ...